Kolumni: Suvivirrestä veisaamme viis

Kolumni: Suvivirrestä veisaamme viis

Suvivirsi-debatti on keväisen ruohokukkulan huippu.

Sen alla lepää laajempi kysymys siitä, voiko koulun juhlissa ”olla tunnustuksellisia elementtejä” tai voivatko koulut järjestää ”tunnustuksellisia tilaisuuksia, kuten kirkon jumalanpalveluksia”.
Lainaukset ovat apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen tuoreesta kannanotosta. Puumalaisen vastaus kysymykseen on selvä: ei voi. Hänen mukaansa valtion tulee uskontoneutraalisti valvoa, että uskonnot eivät tunkeudu koulun alueelle.

Uskonnonvapaus on perustuslaillinen perusoikeus. Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Tähän vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka ­Keskitalo otti asiaan kantaa viime viikolla. Hänen mielestään myös uskonnottomien huomioiminen on tärkeää ”Pitää vain osata sovittaa yhteen uskovien ja uskonnottomien oikeudet”, hän sanoi. Samoilla linjoilla on EIT, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin.
”Valtion on edistettävä uskonnollisen harmonian ja suvaitsevuuden säilyttämistä erityisesti vastakkaisia näkemyksiä edustavien ryhmien­ välillä.”

Näinpä. Rohkeasti siis tutustumaan: vieras uskonto tai uskonnottomuus ei pure!

Kirjoittaja on Essen toimituspäällikö.
ulla.lotjonen@kotimaa.fi

Jaa tämä artikkeli: