null Kun sairaus iskee, sairaalapappi kuuntelee

Mari Kivinen järjestää vuodenkierron mukaan tilaisuuksia osastoille: loka-marraskuussa ehtoollishartauksia ja ennen joulua jouluhartauksia. Kesällä laulettiin säestäjän kanssa kesälauluja ja syksyllä syyslauluja. Kuvat Sirpa Päivinen

Mari Kivinen järjestää vuodenkierron mukaan tilaisuuksia osastoille: loka-marraskuussa ehtoollishartauksia ja ennen joulua jouluhartauksia. Kesällä laulettiin säestäjän kanssa kesälauluja ja syksyllä syyslauluja. Kuvat Sirpa Päivinen

Kun sairaus iskee, sairaalapappi kuuntelee

Laakson sairaala sulkee sisäänsä satoja potilaita, lääkäreitä, hoitajia ja laitostyöntekijöitä. Heidän joukossaan kulkee myös pastori Mari Kivinen.

Mari Kivinen on yksi Helsingin yli 20 sairaalapastorista, jotka työskentelevät erilaisissa sairaala- ja vanhustenhuollon yksiköissä. Sairaalapastori on Helsingin seurakuntayhtymän palkkalistoilla, mutta hän kuuluu sairaalayhteisöön ja liikkuu siellä missä muukin henkilökunta.

– Menen sinne, minne pyydetään. Olen laittanut kuvallisen ilmoituksen jokaisen osaston ilmoitustaululle, ja potilaat ja omaiset voivat ottaa minuun yhteyttä suoraan. Sairaalan henkilökunta saattaa myös huomata, että joku haluaa pohtia asioitaan papin kanssa ja ehdottaa minun kutsumistani, Mari Kivinen kertoo.

Hänen vastuualueeseensa kuuluu 12 vuodeosastoa, joilla on yhteensä noin 340 vuodepaikkaa, sekä 21-paikkainen päiväsairaala. Hän on myös omaisten ja henkilökunnan tukena tarpeen mukaan.

Laakso on akuuttisairaala, jonne tullaan jatkohoitoon, kuntoutukseen ja saattohoitoon. Moni potilas viettää siellä elämänsä viimeiset viikot tai kuukaudet.

– Usein ihmiset haluavat puhua arkisista asioista, perheestään, sairaudestaan tai hoidosta. Joskus olen potilaan toivomuksesta viestinviejänä hänen ja hoitajien välillä. Toiset pyytävät minua laulamaan tai rukoilemaan kanssaan. Kun pyyntö tulee, pyrin järjestämään tapaamisen jo samana päivänä.

Myös nuoremmille potilaille sairaalaan joutuminen voi olla kriisi, jota tekee mieli puida papin kanssa. Iästä ja ennusteesta riippumatta sairaus muuttaa elämää. Moni sairas kysyy, mistä Jumala haluaa minua näin rangaista?

– Muista riippuvaiseksi joutuminen on kova paikka. Tällaisista asioista voi olla helpompaa puhua jonkun muun kuin omien lähimpiensä kanssa, Kivinen toteaa.

Kuolemaa lähestyvät saattohoitopotilaat kaipaavat kuuntelijaa, joka ottaa vastaan hyvinkin monenlaisia tunteita ja pohdintoja. Joskus he toivovat myös rukousta ja ehtoollista.

– Ehtoollinen toteutetaan potilaan voinnin ja tilanteen mukaan. Välillä ehkä kohennetaan tyynyä tai juodaan vähän vettä. Yleensä nautin ehtoollista potilaan kanssa, ja usein siihen osallistuvat myös omaiset ja joskus muutkin huoneessa olevat potilaat. Se on hieno ja pyhä hetki sairaalan arjen keskellä.

Kuoleman tapahduttua sairaalapappi pitää pyynnöstä saattohartauden joko osastolla tai äskettäin uusitussa kappelissa. Toisinaan sairaalapappia pyydetään siunaamaan vainaja haudan lepoon, ja onpa Mari Kivinen myös vihkinyt sairaalassa avioparin. Kastetoimituksia tulee joskus viikonlopun varallaolovuoron aikana Lastenklinikalle. Viikonloppuisin ja pyhinä joku Helsingin sairaalapapeista on vuorollaan varalla kiireellisiä tilanteita varten.

Helsinki on kansainvälistynyt nopeaan tahtiin, ja se näkyy myös sairaalan arjessa. Evankelisluterilainen sairaalapappi palvelee kaikkia uskonto- tai kirkkokunnan jäsenyydestä riippumatta.

Opas kuolevan kohtaamiseen

Helsingin sairaalapappien työryhmä on laatinut oppaan Minä kuolen, apua – Miten kohdata kuoleva potilas ja hänen omaisensa. Opas on tarkoitettu hoitohenkilökunnan tueksi, mutta se on luettavissa myös netissä osoitteessa www.helsinginseurakuntayhtyma.fi /sairaalatyö.

– Autan tarpeen vaatiessa kutsumaan paikalle potilaan oman uskonnollisen yhdyskunnan edustajan. Kun tulee kyse sakramenteista, jätän ne potilaan oman kirkkokunnan papin vastuulle.

Mari Kivinen on pyrkinyt vaikuttamaan muun muassa siihen, että kaupungin sairaaloista löytyisi tiloja, jossa voitaisiin suorittaa muslimivainajien rituaalinen pesu.

Mari Kivinen on ollut sairaalapappina toistakymmentä vuotta ja päivittäin tekemisissä sairauden ja kuoleman kanssa.
– Totta kai kohtaamiset sairauden runtelemien ihmisten kanssa ovat välillä raskaita. Toisaalta se, mikä paljastuu uurteiden ja kärsimyksen alta, on koskettavaa. Tapaamani ihmiset ovat kaikki erilaisia. Opin heiltä paljon ja minulla on olo, että olen ollut mukana jossain tärkeässä. Heidän uskonsa ja luottamuksensa vahvistavat omaa uskoani ja kiitollisuutta siitä, mitä elämä minulle on antanut.

Pappi kutsutaan paikalle, kun potilasta elvytetään


Sairaalapastori Irene Erkko työskentelee vajaan 500 vuodepaikan lastensairaalassa Dallasissa, Teksasissa. Siellä sairaalapappeja on moninkertainen määrä suomalaisiin sairaaloihin verrattuna ja he päivystävät yötä päivää. Sairaalapapit ovat hoitotiimien täysvaltaisia jäseniä, sairaala maksaa heidän palkkansa ja heidän lausuntonsa potilaan asioista liitetään samoihin tiedostoihin lääkäreiden ja hoitajien lausuntojen kanssa.

Pappi haetaan aina paikalle, kun potilasta elvytetään, kun ensiapuun tuodaan vakavasti loukkaantunut lapsi tai kun joku kuolee. Usein pappi pyydetään rukoilemaan potilaan kanssa ennen isoa leikkausta tai kun joku saa uuden, vakavan diagnoosin. Pappi on vanhempien tukena, kun tulee kysymys elinluovutuksesta.

Sairaalan potilaat ja henkilökunta ovat monikulttuurisia ja he edustavat monia uskontokuntia. Sairaalapapin työ on uskontojen välistä hengellistä dialogia. Sairaalan kappelissa pidetään ekumeenisia jumalanpalveluksia ja sieltä löytyy myös Koraani ja rukousmatto muslimien käyttöön.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: