Kysyn vaan: Hyödyttäisikö yhteisövero-osuuden poisto Vantaan seurakuntia?

Kysyn vaan: Hyödyttäisikö yhteisövero-osuuden poisto Vantaan seurakuntia?

Valtiovarainministeriö esittää, että kirkon saama osuus yhteisöverosta korvattaisiin valtionavulla, jonka suuruus olisi noin 114 miljoonaa euroa vuodessa. Kirkkohallitus on esittänyt asialle varovaisen hyväksynnän ja kirkolliskokous käsittelee asiaa toukokuussa. Mikä on Vantaan seurakuntien kanta yhteisövero-osuuden poistoon, yhtymän johtaja Juha Tuohimäki?

– Vantaan seurakuntien yhteisten luottamuselimien kantaa asiaan ei vielä ole, sillä asia on vielä niin tuore. On kuitenkin ollut tiedossa, että tällaista valmistellaan.

– Vantaan näkökulmasta tässä olisi vain menetettävää. Viime vuonna Vantaan seurakunnat saivat yhteisöveron tuottoa 4,5 miljoonaa euroa. Se on riittänyt kattamaan hautaustoimen kulut ja muut yhteiskunnalliset tehtävät. Kaikilla paikkakunnilla näin ei välttämättä ole. Uuden jakomenetelmän mukaan saisimme tulevaisuudessa merkittävästi vähemmän yhteisöveron korvaavaa valtionosuutta kuin saamme yhteisöverotuloja nykyään.

Uudistuksen etuna pidetään ennustettavuutta, koska yhteisöverotuotot vaihtelevat. Mitä ajattelet tästä?

– Vuosittaiset vaihtelut eivät ole mikään iso ongelma Vantaalla.

Ketkä yhteisöveroa maksavat?

– Yhteisöveroa maksavat yritykset tuloksestaan. Luterilainen kirkko saa osuuden yhteisöverosta sillä perusteella, että se hoitaa yhteiskunnallisia tehtäviä kuten hautaustoimea, väestökirjanpitoa, lapsi- ja nuorisotyötä sekä pitää huolta kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista.

Valtiovarainministeriön mukaan valtionapuun voitaisiin siirtyä
jo vuonna 2015. Kirkkohallituksen mukaan se olisi mahdollista aikaisintaan vuoden 2016 alusta. Miltä aikataulu kuulostaa?

– Nopealta. Jo se, että valtionapu otettaisiin käyttöön vuonna 2016, on nopea aikataulu. Asia pitäisi huomioida seurakuntien taloussuunnittelussa jo tänä keväänä.

Jaa tämä artikkeli: