Kysyn vaan: Kuka maksaa vähävaraisen hautajaiset?

Kysyn vaan: Kuka maksaa vähävaraisen hautajaiset?

Hautajaisiin menee paljon rahaa, vaikka ne järjestäisi minimibudjetilla. Voiko kunta maksaa varattoman henkilön hautajaiset, aikuissosiaalityön esimies Teija Hakulinen?

– Kyllä voi, jos kuolinpesä on varaton. Useimmiten kyseessä on henkilö, joka on jo ollut sosiaalitoimen asiakkaana. Jos asiakkuutta ei ole ollut, kuolinpesän varallisuus joudutaan selvittämään ennen kuin voidaan tehdä päätöstä asiasta. Toimeentulotukioikeus hautauskuluihin tulee selvittää ennen hautausta.

Millaisissa hautajaisiin liittyvissä kuluissa sosiaalitoimi voi auttaa? Koskeeko tuki vain hautausta vai voiko rahaa saada myös muistotilaisuuden järjestämiseen?

– Toimeentulotukea myönnetään ainoastaan välttämättömiin hautauskuluihin kuten arkkuun, uurnaan, kuljetukseen ja hautaustoimiston tai seurakuntayhtymän välttämättömiin kuluihin. Vuodeksi 2015 palveluntuottajaksi on valittu Hautaustoimisto Mikko Mononen Oy. Sosiaalitoimen maksusitoumus ei kata muistotilaisuuden järjestämistä.

Entä voiko omainen hakea avustusta saadakseen vaikka hautajaisvaatteet ja kukat läheisensä hautajaisiin?

– Lähiomainen voi hakea toimeentulotukea kukkalaitteeseen ja vaatteisiin. Päätös tehdään kokonaistilanteen perusteella harkintaa käyttäen. Harkinnanvaraisena toimeentulotukena voidaan lähiomaiselle myöntää pieni kukkalaite. Harvemmin toimeentulotukea myönnetään vaatteisiin.

Kuinka yleistä Vantaalla on, että sosiaalitoimi maksaa vainajan hautauskulut?

– Ei kovin yleistä. Hautaustoimisto Mikko Monoselta saatujen tilastotietojen mukaan Vantaan sosiaalitoimi ostaa hautauspalveluja vuosittain noin 100–120 toimituksen verran.

Jaa tämä artikkeli: