Kysyn vaan: Mikä on tärkeää kuolevan kohtaamisessa?

Kysyn vaan: Mikä on tärkeää kuolevan kohtaamisessa?

Vantaan seurakunnat järjestää marraskuun lopulla kaksi koulutustilaisuutta, joiden aiheena on Kuoleman ja kuolevan kohtaaminen. Koulutukseen on kutsuttu Vantaan kaupungin työntekijöitä. Miten ajatus koulutuksen järjestämisestä syntyi, Vantaan seurakuntien sairaalapappi Leena Heinonen?

– Toive koulutuksen järjestämisestä tuli kaupungin työntekijöiltä. Vantaan seurakunnille tarjoutui mahdollisuus tarjota koulutusta hoitohenkilökunnalle Yhteisvastuukeräyksen tuottamilla varoilla. Yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohde oli tänä vuonna saattohoito.

Kaupungilla on paljon henkilöstöä hoitotyössä. Kenelle erityisesti nämä koulutukset on suunnattu?

– Nämä koulutukset järjestetään kotihoidon ja palvelutalojen työntekijöille.

Millaiset valmiudet kotihoidon ja palvelutalojen työntekijöillä on mielestäsi kohdata kuolevia ja kuolleiden omaisia?

– En voi arvioida kenenkään valmiutta, mutta kuolema ja kuoleman kohtaaminen on sellainen asia, johon liittyvää osaamista voi aina parantaa ja siihen on hyvä saada lisää koulutusta. Aina tulee myös uusia työntekijöitä, jotka koulutusta tarvitsevat. Hoitoalan koulutuksessa kuolemaan liittyviä asioita käsitellään melko vähän. Enemmän keskitytään terveyteen ja elämän ylläpitoon.

Mikä kuolevan kohtaamisessa on tär­keää? Entä kuolevan omaisten?

– Kuolevan kohtaamisessa on tärkeää se, että koettaa ymmärtää ja auttaa häntä siinä, mikä on hänen todellisuutensa sillä hetkellä. On tärkeää olla läsnä ja puhua siitä, mistä hän haluaa puhua, myös itse kuolemasta ja luopumisen tematiikasta. Toki monet haluavat puhua myös muista elämän asioista.

– Omaisten kohtaamisessa on tärkeää muun muassa se, että on tukena läheisestä luopumisessa.

Jaa tämä artikkeli: