Kysyn vaan: Millaisia asuntoja Vantaan seurakunnat rakentavat?

Kysyn vaan: Millaisia asuntoja Vantaan seurakunnat rakentavat?

Vantaan seurakunnat hakee kaupungilta asemakaavamuutosta Kaivokselan kirkon ja Kivistön kirkon tonteille asuntorakentamista varten. Kaavamuutosta haetaan myös Vantaan ja Helsingin seurakuntien yhdessä omistamille maille Hiekkaharjussa. Millaisia asuntoja näille alueille halutaan rakentaa ja kenelle, kiinteistöjohtaja Sari Turunen?

– Vantaan seurakunnat tahtoo tarjota erilaisia ja erikokoisia asumisvaihtoehtoja. Alueista riippuen asuntotuotanto on sekä kerrostalo- että pientaloasumista. Kaivokselassa ja Kivistössä ei vielä ole tarkemmin eritelty minkälaisia asuntoja alueelle saadaan, mutta se tarkentuu kaupungin kanssa käytävissä kaavoituskeskusteluissa.

Jäsenmäärä vähenee, talous on tiukalla ja seurakunnilla on paljon kunnostusta vaativia kiinteistöjä. Kuinka seurakunnilla on varaa asuntorakentamiseen?

– Asiasta on keskusteltu seurakuntien luottamuselimissä. Rakennuttaminen ei ole seurakuntien ydintoimintaa, eikä nykyisillä henkilöstöresursseilla siihen ole edes mahdollisuutta. Näin ollen Vantaan seurakunnat ei rakenna asuntoja, vaan tarkoituksena on kehittää asemakaavoitusta ja vuokrata tontit toteuttajille pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla. Tällä rahoitetaan seurakuntien taloutta myös tulevaisuudessa.

Onko tarkoitus tehdä niin sanottua sosiaalista asuntotuotantoa eli tuottaa asuntoja esimerkiksi vähävaraisille?

– Kyllä me pyrimme aktiivisella kaavoituksella tuottamaan asuntoja kaikille vantaalaisille asuntoa tarvitseville.

Miten asemakaavamuutokset seuraavaksi etenevät?

– Asemakaavamuutosprosessit vievät kokonaisuudessaan keskimäärin 2–3 vuotta riippuen siitä, jätetäänkö kaavasta valituksia. Hiekkaharjussa kaavan valmistelua on tehty jo useampi vuosi, joten mikäli kaava etenee normaalisti, rakentamaan päästään vuonna 2016. Kaivokselassa ja Kivistössä prosessi on vasta alussa. Siellä rakentaminen on ajankohtaista aikaisintaan vuonna 2017.

Jaa tämä artikkeli: