null Kysyn vaan: Mitä eroa on suntiolla ja vahtimestarilla?

Kuva: Eili-Kaija Kuusniemi

Kuva: Eili-Kaija Kuusniemi

Kysyn vaan: Mitä eroa on suntiolla ja vahtimestarilla?

Seurakunnissa on töissä sekä suntioita, vahtimestareita että suntio-vahtimestareita. Mitä eroa ammattinimikkeillä on, Kirkonpalvelijat ry:n puheenjohtaja Antti Ruuskanen?

– Tämä onkin haastava kysymys, koska kaikkia nimikkeitä käytetään ja työ voi olla samanlaista. Vahtimestarilla on yleensä suntion tehtäviä. Lisäksi seurakunnassa voi olla töissä seurakuntamestari.

– Monilla vahtimestareilla ja seurakuntamestareilla on suntion ammattitutkinto. Esimerkiksi meillä Tapiolan seurakunnassa kaikilla kolmella vahtimestarialaisellani on suntion ammattitutkinto. Suntio-nimikkeen erityislaatuisuus on siinä, että suntioita on vain seurakunnissa, vahtimestareita on ympäri yhteiskuntaa.

Mainitsit, että vahtimestarilla voi olla suntion tehtäviä. Mitä ne tehtävät ovat?

– Ne liittyvät kirkollisiin toimituksiin ja jumalanpalveluksiin, niiden valmisteluun, valvontaan ja niihin liittyviin jälkitöihin. Suntion työhön kuuluu myös hengellisyys, vaikka se ei olekaan ihan perinteistä hengellistä työtä. Vahtimestareilta, suntioilta ja seurakuntamestareilta vaaditaan yleensä kirkon jäsenyyttä.

Onko palkassa eroa sen mukaan, onko nimike suntio vai vahtimestari?

– Ei, mutta seurakuntien välillä voi olla eroja. Erot eivät perustu tehtävänimikkeeseen.

Onko suntion työ muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana?

– On se muuttunut, ja muuttuu koko ajan kaikin tavoin. Asiakaspalvelutehtäviä on tullut koko ajan lisää, samoin talotekniikkaa ja tietotekniikkaa. Tehtäväkenttä vain laajenee.

Aikaisemmin enemmistö suntioista oli miehiä. Millainen ammattikunnan sukupuolijakauma on nykyään?

– Tällä hetkellä yhdistyksemme jäsenistä noin kaksi kolmasosaa on naisia. Naisistumisen syytä voi vain arvailla. Yleensähän palvelualojen ammateille on käynyt näin. Toisaalta kirkon kaikki alat ovat naisistuneet, myös papisto.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: