null Kysyn vaan: Miten omaishoitajien tilanne muuttuu?

Kuva: Eili-Kaija Kuusniemi

Kuva: Eili-Kaija Kuusniemi

Kysyn vaan: Miten omaishoitajien tilanne muuttuu?

Omaishoitajille maksettava tuki on jaettu eri palkkioluokkiin hoivan tarpeen mukaan. Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 15.2. poistaa kolmannen eli ylimmän palkkioluokan. Miksi, vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Timo Aronkytö?

– Vantaalla tässä palkkioluokassa on nyt 10 perhettä, aiempina vuosina on ollut 30–40 eli määrä laskee. Tämä palkkioluokka ei ole ollut lakisääteinen ja useimmat siinä olleet tarvitsevat monia muita palveluita kuten intervallihoitoa. Jatkossa vastaavanlaiset perheet saavat palkkioluokka kahden mukaisen tuen ja muita tarvitsemiaan palveluita.

Samalla päätettiin, että omaishoitajille tulee lakisääteisistä vapaapäivistään 11,50 euron asiakasmaksu. Onko maksua ollut aiemmin?

– Vantaalla ei ole ollut aiemmin, joissakin ympäryskunnissa kuten Keravalla kyllä. Kyse on oikeastaan palveluiden omavastuusta. Esimerkiksi omaishoitajalla, jolla on kolme vapaapäivää kuussa, on mahdollisuus saada läheiselleen paikka vaikka Myyrinkodista tuolla maksulla, kaupungille se maksaa 500–600 euroa. Jos ei käytä sitä mahdollisuutta, voi saada myös 300 euron palvelusetelin, jonka voi käyttää sijaishoitajan palkkaamiseen. 

Väki vanhenee ja omaishoitajien määrä kasvaa Vantaallakin. Miten siihen varaudutaan?

– Elämme vuosi kerrallaan, tämän vuoden tarve määrittää ensi vuoden. Koska kyse on määrärahasidonnaisesta tuesta, omaishoidon tuesta on aina helppo nipistää. Toki määrärahaa on aina korotettu kustannusten nousun tahdissa.

– Omaishoitajien määrä on kasvanut noin kahdella prosentilla vuosittain. Jos kasvu jatkuu tällaisena, kriteerejä on ehkä mietittävä uudelleen ja kehitettävä muita palveluja sen rinnalla. Raha itsessään ei auta omaishoitajaa jaksamaan, vaan pitää olla muita tukitoimia.

 

Jaa tämä artikkeli: