null Kysyn vaan: Miten perheen­yhdistäminen vaikeutuu?

Kuva: Eili-Kaija Kuusniemi

Kuva: Eili-Kaija Kuusniemi

Kysyn vaan: Miten perheen­yhdistäminen vaikeutuu?

Sisäministeriössä valmistellaan perheenyhdistämisen kriteerien tiukentamista. Liittyykö tämä siihen, että turvapaikanhakijoita on nyt niin paljon, ylitarkastaja Tuuli Tuunanen sisäministeriöstä?

– Kriteerien tiukentaminen on kirjattu jo hallitusohjelmaan. Se on siis syntynyt viime keväänä, ennen kuin Suomeen alkoi saapua paljon turvapaikanhakijoita. Toki toimintaympäristön muutokset huomioidaan, kun lakimuutoksia valmistellaan.

Esillä on ollut monenlaisia mahdollisia kriteerejä liittyen muun muassa tulotasoon, kielitaitoon ja asuntoon. Mitkä näistä ovat todennäköisesti menossa läpi?

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että sinne tulee edellytys riittävästä toimeentulosta eli siitä, ettei perhe joudu elämään vain toimeentulotuen varassa. Maahanmuuttovirasto on määritellyt, että riittävä toimeentulo kahden vanhemman ja kahden lapsen perheelle on noin 2600 euroa nettona.

Moni maahanmuuttaja on aluksi pienipalkkaisissa töissä tai ryhtyy yrittäjäksi, jolloin tulojen arviointi voi olla vaikeaa. Eikö tuo tulotaso ole kova vaatimus?

– Onhan se monelle haastavaa, mutta pitää muistaa, etteivät Maahanmuuttoviraston kriteerit ole ehdottomat. Jos on erityisen painavia syitä tai vaikkapa lapsen etu niin vaatii, niistä voidaan joustaa.

– Lakimuutos koskisi ainoastaan toissijaisen suojelun perusteella maahan jääneitä, ei turvapaikkapäätöksen saaneita. Toissijaisen suojelun kriteerit on määritelty EU:n sisällä. Siinä kriteerit ovat vähän alemmat kuin turvapaikka-asiassa ja liittyvät yleensä enemmän koko maan tilanteeseen kuin yksittäisen henkilön. Suomesta turvapaikan saaneet voivat yhä hakea perheenyhdistämistä kolmen kuukauden sisällä päätöksestä ilman tätä toimeentuloedellytystä.

Millainen merkitys sillä on kotoutumisen kannalta, että tänne tulleet saavat myös perheenjäsenensä Suomeen?

– Perheenyhdistäminen on kansainvälinen oikeus. Ihmisillä on oikeus perhe-elämään, ja usein tieto perheen saamisesta maahan motivoi kotoutumaan.

 

Jaa tämä artikkeli: