Kysyn vaan: Miten pitkäaikais­työttömiä työllistetään?

Kysyn vaan: Miten pitkäaikais­työttömiä työllistetään?

Miten pitkäaikais­työttömiä työllistetään?

Pitkäaikaistyöttömien määrä on Uudellamaalla noussut vuodessa yli 40 prosenttia ja Vantaalla 24 prosenttia. Mistä tämä kertoo, projektipäällikkö Anne Matilainen Työraide-projektista?

– Vantaan kaupunki on panostanut työllisyyden hoitoon. Ratkaisevaa on, että vuonna 2012 Vantaa päätti hakea mukaan valtakunnalliseen työllisyyden kuntakokeiluun ja luotiin Työraide-projekti. Sen kumppanina on ollut Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimiston (TE) Vantaan toimipaikka. Myös muita työllisyyspalveluita on kehitetty.

Miten pitkäaikaistyöttömiä tuetaan?

– Työraiteessa asiakas saa oman palveluohjaajan, joka kartoittaa asiakkaan tilanteen yhdessä hänen kanssaan. Työraiteesta löytyvät myös työhönvalmentajan, sosiaaliohjaajan, terveydenhoitajan ja koulutusohjaajan palvelut. Järjestämme myös työnhaku- ja ATK-valmennusta. Lisäksi teemme yhteistyötä TE-toimiston, aikuissosiaalityön, terveyspalveluiden ja yritysten kanssa.

Pitkäaikaistyöttömyyden taustalla on usein isoja työelämän rakennemuutoksia. Mitkä ylipäätään ovat kaupungin mahdollisuudet auttaa pitkäaikaistyöttömiä?

– Henkilökohtainen ohjaus on tärkeää. Se ennaltaehkäisee passivoitumista. Työelämän rakenteelliset muutokset pakottavat toisinaan vaihtamaan ammattia tai ryhtymään yrittäjäksi, mutta ilman ohjausta ihmisillä ei ole välttämättä valmiuksia tai rohkeutta toteuttaa tällaista elämänmuutosta.

Onko joitakin piirteitä, jotka yhdistävät pitkäaikaistyöttömiä?

– Alhainen koulutustaso ja yli 50-vuoden ikä lisäävät pitkäaikaistyöttömyyden riskiä. Tilastollisesti Työraiteen tyypillisin asiakas on 46-vuotias suomea äidinkielenään puhuva mies, jolla on ammatillinen perustutkinto.

Työllistyvätkö pitkäaikaistyöttömät omalle alalleen?

– Moni joutuu pohtimaan ammatinvaihtoa. Joskus on myös laskettava rimaa. Jos on tehnyt esimerkiksi uraa saman työnantajan palveluksessa ja kohonnut hyvään asemaan, niin vastaavaan työhön voi olla enää mahdotonta päästä. Jo kolmen kuukauden aukko CV:ssa laskee työnantajien kiinnostusta.

Jaa tämä artikkeli: