Lisää särmää kannanottoihin!
Puheenaiheita. Hieman yli puolet lukijoista on keskustellut Essen artikkeleiden sisällöstä toisen ihmisen kanssa.

Puheenaiheita. Hieman yli puolet lukijoista on keskustellut Essen artikkeleiden sisällöstä toisen ihmisen kanssa.

Lisää särmää kannanottoihin!

Essen lukijat kaipaavat erityisesti elämän käännekohtia, eettisiä kysymyksiä ja ympäristöasioita käsitteleviä juttuja.

Espoon ja Kauniaisten 20 vuotta täyttäneistä seurakuntalaisista 78 prosenttia kuuluu Essen lukijoihin. Keväällä tehdyn lukemistutkimuksen mukaan tämän suuruinen joukko oli lukenut vähintään yhtä kuudesta viimeisimmästä lehdestä. Tutkimuksen teki TNS Gallup.
Seurakuntalaisista 52 prosenttia oli lukenut vähintään neljää lehteä kuudesta, 32 prosenttia jokaisen tutkimuksen piirissä olleen numeron. Kaikkiaan Esse tavoittaa 99 000 Espoon ja Kauniaisten seurakuntien jäsentä.

Lukemistutkimuksen perusteella Esse on edelleenkin tärkein yhdysside ja viestintäväline seurakuntalaisten ja seurakunnan välillä. Esse on antanut joka toiselle lukijalle virikkeen seurakunnan toimintaan osallistumiselle.
Erityisen hyvin Esse onnistuu tarjoamaan tietoa seurakunnan palveluista ja tapahtumista. Sadasta lukijasta 99 kokee saavansa näistä asioista riittävästi tietoa.
Vertailu vuonna 2011 tehtyyn lukemistutkimukseen osoittaa, että Essen lukeminen on muuttunut hieman epäsäännöllisemmäksi. Vuonna 2011 vähintään yhtä viimeisistä kuudesta lehdestä oli lukenut 81 prosenttia.

Kolmen prosentin lasku on melko vähäinen.
Lukijat käyttävät Essen lukemiseen keskimäärin 11,7 minuuttia, säännölliset lukijat yli 20 minuuttia.
Siirtymä yli viiden minuutin lukemisajoista silmäilevään lukemiseen on selvä. Lukijoista 29 prosenttia käyttää lukemiseen alle viisi minuuttia, kun kolme vuotta sitten silmäily riitti 14 prosentille lukijoista.

Nuorten ja mieslukijoiden houkutteleminen lukemiseen sekä ruuhkavuosiaan elävien kokema ajanpuute ovat monien lehtien tavoin myös Essen haasteita.
Kyselyn tavoittamista miehistä 27 prosenttia ja alle 35-vuotiaista 34 prosenttia ei ollut lukenut yhtään kuudesta viimeksi ilmestyneestä Essestä.
Säännöllisistä lukijoista 62 prosenttia on naisia. Naisten lisäksi ahkerimpiin lukijoihin kuuluvat yli 45-vuotiaat, korkeasti koulutetut sekä seurakunnan tilaisuuksiin aktiivisesti osallistuvat. Nämä ryhmät käyttävät lehden lukemiseen myös eniten aikaa.

Lukijoiden arvoissa ja asenteissa korostuu perinteinen arvomaailma.
Kohtuullisuus, harkitsevuus ja pidättyvyys saavat vastakaikua, kun taas menestyksen tavoittelua, shoppailua ja hetken mielijohteesta toimimista ei koeta läheisiksi.
Kirkkoon ja seurakuntaan Essen lukijat suhtautuvat keskimääräistä myönteisemmin. Lukemistutkimuksen vastaajista 40 prosenttia piti itseään vähintäänkin ”melko paljon” kirkkoon sitoutuneina.
”Ei lainkaan sitoutuneita” kirkon jäseniä oli alle 10 prosenttia vastaajista.

Myönteinen suhtautuminen näkyy myös kirkon ja seurakunnan toiminnan arvostamisena.
Vähintään 90 prosenttia vastaajista arvostaa kirkollisia toimituksia, hautausmaiden ylläpitoa, lapsi- ja nuorisotyötä sekä diakonista auttamistyötä erittäin tai melko paljon.
Lukijat nostavat itseään eniten kiinnostavaksi seurakunnan toiminnaksi joulukirkon tai aattohartauden (63 % lukijoista) sekä musiikkitilaisuudet (61 %). Huomattavasti pienempää joukkoa kiinnostavat jumalanpalvelukset (23%) ja hiljaisuuden retriitit (21 %).

Lukemistutkimukseen vastanneista 62 prosenttia pitää tärkeänä sitä, että kirkko uudistuu nykyisestä.
Joka toinen Esseä vähintäänkin silmäilevistä kokee lehden kiinnostavaksi, ja joka kolmas silmäilevä lukija pitää lehteä tärkeänä.
Säännöllisille lukijoille Esse on selvästi merkityksellisempi: 70 prosenttia pitää Esseä tärkeänä ja 78 prosenttia erittäin tai melko kiinnostavana.
Kiinnostaviksi juttuaiheiksi koetaan omaan elämään läheisesti liittyvät, ajankohtaiset aihepiirit. Lukijat toivovat enemmän erityisesti elämän käännekohtien, eettisten kysymysten ja ympäristöasioiden käsittelyä.
Lukijoiden mielestä Esse voisi myös ottaa asioihin kantaa nykyistä rohkeammin.

Essen vahvuuksiksi koetaan hengellisten asioiden käsittely, ihmisläheisyys ja poliittinen sitoutumattomuus.
Kiinnostavien aiheiden kärki on melko leveä.
Lukijoista 74–80 prosenttia kokee itseään kiinnostaviksi aihepiireiksi elämän käännekohdat, Espoota ja Kauniaisia koskevat aiheet, lasten ja nuorten elämän ja kasvatuksen, eettiset kysymykset, kansainväliset asiat ja monikulttuurisuuden sekä ympäristöasiat.

Tiukasti kärjen kannoilla tulevat parisuhdetta, työelämää, kulttuuria sekä diakoniaa ja kirkon auttamistoimintaa käsittelevät jutut.
Myös kristillisen uskon peruskysymyksiä (54 %) ja ajankohtaisia uskonnollisia ilmiöitä (54 %) käsittelevät jutut kiinnostavat.
Seurakunnan taloutta ja hallintoa käsitteleviä juttuja seuraa lukijoiden vähemmistö (44 %). Toisaalta lukijat toivovat Esseltä nykyistä selvempää tietoa siitä, miten kirkko ja Espoon seurakunnat käyttävät verovaroja.

Nuorempia lukijoita kiinnostavat erityisesti työelämän kysymyksiin, kansainvälisyyteen, monikulttuurisuuteen sekä lasten ja nuorten elämään liittyvät aiheet. Varttuneempia seurakuntalaisia kiinnostavat vastaavasti kulttuuri sekä uskonnollisuuteen, hengelliseen elämään ja eettisyyteen liittyvät jutut.
Esseä lukee keskimäärin 1,39 samassa taloudessa asuvaa henkilöä. Lukijat pitävät ilmestymistiheyttä ja sisällön määrää sopivana ja haluavat Essen jatkossakin kotiin jaettuna paperilehtenä.
Joka kuudes lukija säilyttää toisinaan lehden myöhempää lukemista tai seurakunnan tapahtumien tarkistamista varten.

Jaa tämä artikkeli: