Miehet ovat löytäneet perheneuvonnan
Perheneuvoja Juhani Koskelinin luo tullaan usein vuorovaikutusongelmien vuoksi.

Perheneuvoja Juhani Koskelinin luo tullaan usein vuorovaikutusongelmien vuoksi.

Miehet ovat löytäneet perheneuvonnan

Parisuhteen vuorovaikutusongelmat ovat yleisin syy hakea apua perheneuvonnasta.

Kun puhelin soi Vantaan seurakuntien perheneuvonnassa, soittaja on yhä useammin mies. Ja kun mies soittaa, syynä on usein se, että vaimo on kertonut haluavansa erota.

Miehiä oli viime vuonna noin 43 prosenttia Vantaan seurakuntien perheneuvonnan asiakkaista. Johtava perheneuvoja Juhani Koskelin kertoo, että varsinkin nuorempien ikäluokkien miehillä kynnys hakea apua on madaltunut.

– Monilla on sellainen mielikuva, että miehet eivät puhu. Se ei pidä paikkaansa. Miehet kyllä puhuvat, kun he saavat tilaa. Kotona heille ei ehkä jää sitä puolison oletusten ja asenteiden vuoksi – tai sitten heitä ei kuulla, Koskelin sanoo.

Hän on huomannut, että miesten ja naisten ongelmat parisuhteissa poikkeavat jonkin verran toisistaan. Naiset esimerkiksi kokevat vuorovaikutuksen vähäisyyden ongelmaksi useammin kuin miehet. Miehet käyttävät selvästi useammin fyysistä väkivaltaa, naiset taas henkistä. Aiemmin miesten uskottomuus oli yleisempää, mutta nykyisin eroa ei juuri ole.

Vantaan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksessa kirjattiin viime vuonna 4191 asiakaskäyntiä. Perheneuvojia on kuusi.

– Normaalisti meille on saanut ajan muutaman viikon odotuksella. Tällä hetkellä emme juuri pysty ottamaan uusia asiakkaita, koska henkilökuntaa on aiempaa vähemmän. Tilanne on ikävä siksikin, että käsittääkseni kaupungin perheneuvolaankin on ollut vaikea päästä, Juhani Koskelin kertoo.

Tänä vuonna 70 vuotta täyttävä perheneuvonta on yksi kirkon menestystarinoista. Sitä myös arvostetaan: Perheneuvonnan asiakkaille tehdyssä kyselyssä 52 prosenttia vastanneista katsoi käsityksensä kirkosta muuttuneen paremmaksi ja 48 prosenttia sen pysyneen ennallaan. Kenenkään käsitys kirkosta ei huonontunut.

Perheneuvojan vastaanotolla käydään keskimäärin seitsemän kertaa. Yleisin tulon syy on erilaiset vuorovaikutusongelmat.

– Kun on jo jonkin aikaa oltu yhdessä, tulee helposti luulleeksi ja olettaneeksi, että tietää, mitä toinen ajattelee. Täällä vastaanotolla huomaa, että toinen rupeaa puhumaan toisen puolesta. Kun asia otetaan puheeksi, ongelma tulee näkyväksi. Sen jälkeen olennaista on, onko pariskunnalla motivaatiota muuttaa toimintatapojaan, Koskelin kuvailee.

– Aika usein ajatellaan, että kumppanin pitäisi muuttua, vaikka kannattaisi tutkailla itseään ja omaa käyttäytymistään.

Tavallisia syitä avun hakemiseen ovat myös eron uhka ja eron käsittely, elämänvaiheisiin liittyvät kriisit sekä erilaiset psykososiaaliset kriisit kuten mielenterveysongelmat ja riippuvuudet.

Aiempaa enemmän yhteydenotoissa on tullut esiin henkinen tai fyysinen väkivalta. Koskelinin arvion mukaan syynä saattaa olla se, että perhesurmien vuoksi väkivalta on otettu entistä herkemmin puheeksi.

– Toisaalta väkivaltaa ei ehkä ensimmäisenä mainita ajanvarausta tehdessä. Usein, kun vastaanotolla ryhdytään purkamaan esimerkiksi vuorovaikutusongelmia, paljastuu, että niihin liittyykin henkistä tai fyysistä väkivaltaa.

 

Jaa tämä artikkeli: