null Mielipide: Oman uskonnon opetus on vähemmistölapsille tärkeää

Mielipide: Oman uskonnon opetus on vähemmistölapsille tärkeää

Kirkko ja kaupungin Onko näin -palstalla käsiteltiin yhteistä uskonto- ja katsomusainetta enemmistönäkökulmasta. Mielipidettä kysyttiin evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettajalta, uskonnon didaktiikan professorilta ja ev.lut. kirkon nuorelta jäseneltä.

Enemmistön äänin 3–0 todettiin, että on muutoksen aika. Enää ei tarvittaisi vähemmistölapsille tähän asti tarjottua merkittävää kokemusta, sitä ainoaa oppituntia, jonka aikana ei tarvitse olla vähemmistössä.

Oman uskonnon tunnilla vähemmistölapset kohtaavat oman perinteensä ja keskustelevat maailmankatsomuksista turvallisessa tilassa. Kerran viikossa voi oppia maailmasta ja itsestään oppitunnilla, jonka aikana ei tarvitse perustella erilaisuuttaan. Omalla oppiaineella näytetään islamilaisille, ortodokseille, katolilaisille ja muille ryhmille konkreettisesti, miten arvokkaita vähemmistöt ovat Suomessa.

Ruotsissa on jo nähty, että yhteisen uskontotiedon opetus toteutuu käytännössä enemmistön ehdoin ja palvelee juuri enemmistölasten tiedontarvetta. Näin kävisi myös Suomessa.

Ikävä kyllä nyt on tarjolla päätös, joka yhdistää sekä hyvää tarkoittavan ja välinpitämättömän enemmistön että populistit, jotka haluavat viedä vähemmistöiltä oman turvallisen tilan ja oppiaineen.


Jarri Vuorio Andrej Scherbakov DIVa rf, Vanhemmat moninaisuuden puolesta

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: