null ”Kouluun tarvitaan yhteinen uskonto- ja katsomustieto” – Onko näin?

Puheenvuorot

”Kouluun tarvitaan yhteinen uskonto- ja katsomustieto” – Onko näin?

Maijaleena Kupiainen, Arto Kallioniemi ja Aada Ora ottavat kantaa ajankohtaiseen väitteeseen.


”Nykyisin puhutaan oman uskonnon opetuksesta. Lapset ja nuoret tulevat kuitenkin sekä uskonnon että elämänkatsomustiedon tunneille hyvin monikatsomuksellisista taustoista riippumatta siitä, kuuluvatko he johonkin uskonnolliseen yhteisöön vai eivät. Ei ole koulun asia kysellä tästä. Uskonto ja ET ovat hienoja oppiaineita. Kehittämällä saataisiin aikaan vielä parempi yhteinen aine. Siinä yhdistyisivät molempien vahvuudet ja se, millaisia tietoja ja taitoja nykymaailmassa ja tulevaisuudessa tarvitaan. Hyvin rakennettu katsomusaine tarjoaa avaran katsomus- ja kulttuurisivistyksen. Se ottaa vakavasti todellisuuden, jossa lapsi tai nuori elää. Siten se tukee hänen oman katsomuksellisen identiteettinsä rakentumista.”

- Maijaleena Kupiainen, Tikkurilan lukion uskonnon (­ev.­lut.), elämänkatsomustiedon ja terveystiedon opettaja


”Nykytapa järjestää katsomusopetus on vanhentunut eikä palvele yhteiskuntaa. Koulun tehtävä on tarjota uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys ja lukutaito. Uskonnollisen identiteetin välittäminen ja opettaminen kuuluvat puolestaan kodeille ja uskonnollisille yhdyskunnille. Moninaistuvassa maailmassa kansalaisten pitää tuntea uskontoja ja katsomuksia ja elää vuorovaikutuksessa niiden edustajien kanssa. Tähän on tärkeä oppia pienestä pitäen. Opiskelu erillisillä tunneilla ei palvele oppilaiden tulevaisuutta eikä opeta suvaitsevaisuutta, ­jota tässä tarvitaan. Yhteisöllisyyden näkökulmasta ei ole tarkoituksenmukaista, että koulun sisälle on jäänyt katsomuksiin ja arvoihin keskittyvä oppiaine, jonka opiskelu tapahtuu eriytyneesti.”

- Arto Kallioniemi, Helsingin yliopiston uskonnon didaktiikan professori


”Koulussa pitäisi olla yhteinen uskonnon ja elämänkatsomustiedon oppiaine. Se toisi kaikille samanlaisen käsityksen maailman eri uskonnoista ja arvomaailman käsitteistä. Yhteinen uskonto- ja katsomustieto voisi myös helpottaa nykyisin uskonnosta oppiaineena saatavan vanhentuneen kuvan ja vanhentuneiden käsitysten korjaamisessa. Kirkko on jatkuvassa muutoksessa, ja siksi myös kirkolle olisi tärkeää, että uskonnon opetus muuttuisi nykypäivää myötäilevämmäksi. Kaikille oppilaille yhteinen katsomusaine vähentäisi ihmisten jaottelua pienempiin ryhmiin, auttaisi oppilaiden välisen yhteenkuuluvuuden tunteen lisäämisessä sekä toisi virkistävää ja tarvittavaa muutosta uskontoon ja elämänkatsomukseen liittyvien asioiden oppimiseen.”

- Aada Ora, Haagan seurakunnan nuortenparlamentin jäsen, lukiolainen

 

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.