null Mielipide: Perustulokokeilu ei anna realistista kuvaa, koska verotus ei kiristy

Mielipide: Perustulokokeilu ei anna realistista kuvaa, koska verotus ei kiristy

Kirkko ja kaupunki uutisoi 12.11. verkossa perustulosta varsin kritiikittömään sävyyn. Perustulokokeilun mukainen perustulo, jossa verotus ei kiristy, maksaisi valtiolle 11 miljardia euroa. Realistisessa perustulomallissa perustulo kerätään pois kireämmällä verotuksella eivätkä työnteon kannustimet ole juurikaan nykyistä työmarkkinatukea paremmat. Suurelta osin ne ovat huonommat.

Koehenkilöt kuten Tuomas Muraja osallistuivat kokeeseen, jossa kannustimet työntekoon ovat aivan liian hyvät ollakseen totta. Näin ollen heidän kokemuksensa perustulosta värittyy sellaisen mallin kautta, jota mikään puolue ei edes uskalla ajaa Suomeen.

Perustulokokeessa tuesta tehtiin samanaikaisesti vastikkeetonta ja parannettiin työnteon kannustimia. Jälkikäteen näiden kahden vaikutuksia on vaikea erottaa toisistaan. Näin ollen perustulokokeilu ei näytä antavan selvää kuvaa edes siitä, parantaako työnteon kannustimien lisääminen työllistymistä.

Koeasetelman sekavuus on tietysti pettymys. Suomen tilannetta tarkasti selvittänyt OECD pitää perustuloa monelta osin Suomelle vaarallisena. OECD:n mallin mukainen perustulo voisi nostaa Suomen köyhyysastetta ja pudottaa 150 000 henkilöä köyhyysrajan alle.

OECD:n laskelmissa siirtyminen yleistukeen, jossa nykymuotoiset tuet yhdistetään, voisi jopa vähentää köyhyyttä Suomessa. Tärkeintä on suunnata voimavarat nykymuotoisten tukien yhdistämiseen ja työttömien työmarkkinavalmiuksien parantamiseen parempien palveluiden avulla.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: