null Mitä on intuitio – uskoa, tietoa vai oivallusta?

Jotkut tuntevat intuition kehossaan. Joillekin intuition näyttäytyy näkyinä tai kuvina. Kuva: Hans Eiskonen

Jotkut tuntevat intuition kehossaan. Joillekin intuition näyttäytyy näkyinä tai kuvina. Kuva: Hans Eiskonen

Hyvä elämä

Mitä on intuitio – uskoa, tietoa vai oivallusta?

Ilo avaa tien intuitioon. Omaa intuitiotaan voi myös kehittää, jos haluaa siitä hyötyä.

Jokainen on kuullut johdatuksesta. Moni on sen kokenutkin, joko ulkoisesti tai sisäisesti. Se voi olla hetki, jolloin ehdoton varmuus täyttää mielen ja rauha valtaa sydämen: juuri näin tämä asia on, tämä valinta on oikea!

Tätä sisäisen tietämisen kokemusta nimitetään eri kulttuureissa eri tavalla. Usein siihen liittyy jumalallinen elementti, kokemus yhteydestä suuremman kanssa.

– Intuitiossa on kyse tietämisen tavasta, jota olemme tottuneet pitämään epätavallisena, sanoo tutkija, taiteen tohtori Asta Raami.

– Intuitiivinen päätöksenteko on ylivertaista silloin, kun ratkaisu pitää löytää nopeasti. Samoin silloin, jos tietoa on liikaa tai liian vähän.

Raami on tehnyt intuitiosta ensin väitöskirjan Aalto-yliopiston median laitokselle, ja sitten kirjan Älykäs intuitio.

Hänen mukaansa intuitio on kokonaisvaltaista ymmärtämistä, jossa kaikki näkökulmat avautuvat yhtä aikaa. Se on nimenomaan kykyä ylittää itsen rajat. Joillekuille kokemus voi olla yhteyttä suurempaan todellisuuteen.

Raami painottaa, että intuitiivisen tiedon luotettavuutta on arvioitava tarkkaan, jotta sen voi erottaa kuvitelmista ja harhaluuloista. Siksi intuition lukutaitoa kannattaa kehittää.

Intuition pahin vinouttaja on pelko.

Yhtäkkiä tuntee luissaan, miten asiat ovat

Asta Raami on opiskellut monia eri tieteenaloja: kasvatustiedettä, graafista suunnittelua, digitaalista mediaa ja taiteita. Intuition juurille hän päätyi tutkiessaan luovaa ongelmanratkaisuprosessia. Samalla hän perehtyi mielensisäiseen tiedonkäsittelyyn eli kognitiivisiin prosesseihin, joiden avulla intuitiivista tietämistä voidaan selittää ainakin osittain. 

"Intuitiivisessa oivaltamisessa ei-tietoinen mieli yhdistää asioita uudella, luovalla tavalla", Asta Raami sanoo.

Raami jaottelee intuition arjen intuitioon, asiantuntijuuteen pohjaavaan intuitioon ja poikkeukselliseen tietämiseen liittyvään intuitioon.

Tavalliselle tallaajalle tutuin on arjen intuitio: yhtäkkiä tuntee luissaan, miten asiat ovat.

– Luotettavaan intuitioon saattaa liittyä kehollisia tuntemuksia esimerkiksi sydämessä. Tai ehkä vatsassa tuntuu, tai tulee tietynlaisia kylmiä väreitä. Joillekuille intuitio näyttäytyy kuvina tai näkyinä, Raami kertoo.

– Tämä pohjautuu ehkä enemmän tunteisiin, mielleyhtymiin ja lapsena opittuihin asioihin kuin kehittyneeseen intuitioon.

Ei-tietoinen mieli yhdistää asioita luovalla tavalla

Asiantuntijan intuitio on toinen intuition ilmenemistapa. Se on vuosien kuluessa kerääntynyttä ei-sanallista tietoa, jonka äärimuotoja edustavat keksijät ja radikaalit visionäärit. Useat Nobel-tutkijoiden tapaukset osoittavat, että asiantuntijatiedon lisäksi tarvitaan poikkeuksellinen oivallus.

– Ehkä nämä lahjakkaat ihmiset havaitsevat muita paremmin heikkoja signaaleja tai tavoittavat oman hiljaisen tietonsa, Asta Raami miettii.

Suurimmaksi osaksi asiantuntijan intuitio pohjautuu asiantuntijan omaan tietovarantoon ja hänen kokemuksiinsa sekä havaintoihinsa ympäristöstä. Tästä huolimatta oivallus voi tuntua pulpahtavan mieleen kuin tyhjästä.

– Intuitiivisessa oivaltamisessa ei-tietoinen mieli yhdistää asioita uudella, luovalla tavalla, Raami sanoo.

Omia uskomuksiaan kannattaa kyseenalaistaa

Mielenkiintoisin ja kenties kiistellyin intuition ilmenemistapa on suora tietäminen. Tällöin ihminen saattaa jopa "tietää ennalta" asioita.

– Vaikka emme vielä osaa tieteellisesti selittää, miten ihmiskeho osaa aavistaa tapahtumia tai vaistota asioita, tätä tapahtuu ja sitä tutkitaan, Asta Raami kertoo.

Asta Raami teki intuitiosta väitöskirjan Aalto-yliopiston median laitokselle. Älykäs intuitio -kirja syntyi tämän jälkeen.

Asta Raami teki intuitiosta väitöskirjan Aalto-yliopiston median laitokselle. Älykäs intuitio -kirja syntyi tämän jälkeen.

Suora tietäminen on ilmiönä kiistelty. Karismaattisissa piireissä kristityt kokevat saavansa profetioita tai ilmestyksiä suoraan Pyhältä Hengeltä. Skeptisempi henkilö taas toteaa, että kyseessä on mielenterveyden häiriö.

– Intuition pahin vinouttaja on pelko, Raami sanoo.

Hänen mukaansa pelko vie ihmisiä erillisyyteen, koska se ruokkii uhkakuvia. Pelko nousee tavallisesti mielen tai ympäristön tasolta

– Pelon vastakohta on rakkaus. Rakkaus kutsuu yhteyteen. Älykkääseen intuitioon liittyy tavallisesti juuri yhteyden tunne, koska itsen rajat ylittyvät.

Raami muistuttaa, että me teemme tulkinnat kokemuksistamme aiemmin oppimiemme selitysmallien pohjalta. Harva ihminen osaa kyseenalaistaa omaa ajatteluaan tai tarkkailla mielensä toimintatapoja.

– Irrationaalinen, maaginen ajattelu on jopa vaarallista. Se voi johtaa sinisilmäisyyteen ja hyväuskoisuuteen, Raami toteaa.

– Intuition ymmärtämisessäkin on kyse tietoiseksi kasvamisesta. Olennaista on osata erottaa intuitio peloista, toiveajattelusta ja satunnaisista päähänpistoista. Se vaatii oman mielen tarkkailua ja rohkeutta kyseenalaistaa aiempia uskomuksiaan. Vasta sitten voidaan puhua älykkäästä intuitiosta.

Teemme itse joistakin asioista mahdottomia

Kouluttaessaan ihmisiä luovuuden ja intuition kehittämisessä Asta Raami joutuu aloittamaan poisoppimisesta.

– Ihminen itse on oman tietämisensä suurin rajoittaja. Teemme itse joistakin asioista mahdottomia, koska uskomme ne mahdottomiksi, hän toteaa.

Vaikeinta ihmiselle onkin luopuminen omista, rajoittavista uskomuksistaan. Tuo luopuminen vie tuntemattomaan ja synnyttää pelkoa. Siksi on helpompaa pitäytyä kiinni tutuissa ajattelumalleissa. Emme havaitse sellaista, mitä emme halua tai edes osaa nähdä.

Arkinen esimerkki tästä ovat vanhemmat, jotka eivät havaitse murrosikäisen ongelmia, koska eivät ehdi havaita näkemäänsä. Tai puoliso, joka ei havaitse toisen uskottomuutta, koska ei kestä tietää totuutta.

Myös fundamentalistinen uskonnollisuus voi olla suuri rajoite uusille oivalluksille, koska omat ennakkokäsitykset sanelevat, miten asiat pitää tulkita.

– Ja jos aina vetoaa auktoriteetteihin, sivuuttaa omat kokemuksensa. Omat havainto- ja ajattelukyvyt kapeutuvat, Raami jatkaa.

Mutta vaatii suurta nöyryyttä myöntää, että on ahdasmielinen. Kaikkihan haluavat olla avaramielisiä. Ja kuitenkin meidän kaikkien havaintokyky on jollain tavoin rajoittunutta.

Kiitollisuus muuttaa mieltä ja avaa kehoa

Sisäisen äänensä kuunteleminen on taito, jota voi harjoittaa. Mieltään voi havainnoida pohtimalla, mistä ajatukset kulloinkin tulevat. Onko lausujana sisäinen kriitikko? Mitä tunnen, kun todella hiljennyn?

Älykäs intuition kokeminen ei aina kuitenkaan vaadi yksinoloa ja hiljaisuutta. Toisinaan toisten ihmisten seura on paras virittäjä sisäiseen oivallukseen. Oleellista on seuran laatu – tai tarkemmin sanottuna seuran synnyttämien tunteiden laatu.

Vain hyväksyvässä seurassa voi viisaus virrata ja syntyä aito yhteyden kokemus. Asta Raamin mukaan yhteinen ilo avaa intuitiota.

– Kiitollisuus on yksi parhaista tavoista löytää yhteinen harmonia. Siksi vanhoilla traditioilla, kuten yhteisellä kiitosrukouksella, voi olla suuri vaikutus, Raami toteaa.

Hän seuraa aktiivisesti tieteen kehitystä. Aivotutkimuksen lisäksi intuitiota ja yhteyden kokemista valottaa sydäntutkimuksesta saatava tieto. Sydämen sykevaihtelusta voidaan mitata, milloin keho palautuu ja mielikin rauhoittuu.

Tästä sydänkoherenssiksi kutsutusta ilmiöstä on kyse silloin, kun toisten kanssa yhdessä hiljentyessään tai kiittäessään huomaa oman olonsa muuttavan. Tunteetkin tarttuvat, koska me tavallaan tahdistamme toinen toistamme.

– On todettu, että esimerkiksi sydämen sykkeeseen liittyvän sähkömagneettisen kentän voi mitata ihmisestä useamman metrin etäisyydeltä. Tunnetilamme vaikuttaa tähän kenttään. Ehkä intuitiiviset ihmiset osaavat muita paremmin huomioida tällaista tietoa, Asta Raami pohtii.

Kiitollisuuden merkityksen moni onkin oivaltanut. Kiitollisuus muuttaa mieltä. Kiitollisena kehon ja mielen joustavuus lisääntyy. Tie sisäiseen maailmaan avautuu. Ilon lisäksi sieltä voi löytyä myös intuition ääni.

 

>>> Tee testi: Tunnistatko intuition?

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

Miten käy, kun toimittaja ahmii viikon aikana seitsemän elämäntaito-opasta?

Hyvä elämä

Elämän vatvominen ja unelmien kirjaaminen alkavat nopeasti turhauttaa. Yksinkertaiset rentoutumisharjoitukset sen sijaan tuntuvat mielekkäiltä.


Testaa itsesi: Tunnistatko intuition?

Hyvä elämä

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.