null Nuoret irtautuvat kirkosta – syitä selvitetään

Osa nuorista aikuisista valitsee toisin, eikä heitä kirkonpenkissä näy. Kuva: Terhi Anneli Koivisto

Osa nuorista aikuisista valitsee toisin, eikä heitä kirkonpenkissä näy. Kuva: Terhi Anneli Koivisto

Nuoret irtautuvat kirkosta – syitä selvitetään

Nuorten aikuisten seurakuntasuhteesta on valmisteilla selvitys. Ensimakua tuloksista saatiin Helsingin seurakuntien kirkkoherrojen ja nuorisotyöntekijöiden aamuseminaarissa marraskuun alussa.

Selvitys vahvistaa, että seurakunnilla on yhteys rippikoulua käyviin nuoriin, mutta 17–18-vuoden iässä nuoret pääsääntöisesti irtautuvat seurakunnista.

Kartoitusta on ollut tekemässä parikymmentä jo irtautunutta tai irtautumisvaarassa olevaa nuorta. Lisäksi on kuultu seurakuntien työntekijöitä sekä muita yhteiskunnan asiantuntijoita.

Nuoret kertoivat, että he vierastavat kirkkoa käsitteenä.

– Nuoret haluaisivat muodostaa itselleen seurakunnan sisään uuden käsitteen, jonka alle he voisivat kokoontua ja joka olisi heidän lähtökohdistaan rakennettu, kertoi tutkimustoimisto Funckin strategiajohtaja Jaana Haapala.

Tekeillä oleva selvitys osoittaa, että nuoria ahdistaa liian organisoitu tekeminen. Aamuseminaarin yleisöstä kuitenkin todettiin, että nuorisotyö on jo vuosikymmeniä pyrkinyt toiminaan nuorten parissa heidän ehdoillaan.

Nuoriso- ja koulutyön pastori Aila Mäkinen toivoi seurakunnilta enemmän rohkeutta antaa nuorten vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja toteuttaa sitä itse. Marraskuussa kokontuvissa nuorten työpajoissa ja työntekijöiden jatkoideapajoissa etsitäänkin niitä tekemisen tapoja, jotka puhuttelevat nuoria.

Nuorilla on luotettavan aikuisen kaipuuta ja yksinäisyyttä, johon seurakunnassa voitaisiin vastata. Kartoitus kertoo, että nuoriin tekee vaikutuksen kirkon harjoittama hyvän tekeminen. Nuoret haluaisivat osallistua erilaisiin hyväntekeväisyystempauksiin, mutta toisaalta osa haastatelluista nuorista kokee olevansa niin kiireisiä, ettei heillä ole aikaa osallistumiseen.

Haastatteluista käy ilmi myös se, että koulumaailmassa seurakunnan työntekijöillä olisi annettavaa.

– Kouluissa on paljon ongelmia ja tilanteita, joissa kouludiakonialle on kysyntää. Koulut ovat osin hyvinkin vastaanottavaisia seurakunnan työntekijöille, jos heidän ei koeta tuputtavan uskoa, kertoi tutkija Katja Lähde.

Heidi Rautionmaa

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: