null Oppilaat pitävät kristittyjen, muslimien, uskonnottomien ja muiden yhteisopetuksesta

Yhteisiä tunteja. Kulosaaren yhteiskoulussa on opetettu kahden lukuvuoden ajan katsomusaineita yhdessä. Kuvassa olevat symbolit liittyvät ylävasemmalta alkaen lännen kirkkoon, buddhalaisuuteen, juutalaisuuteen, hindulaisuuteen, islamiin ja ortodoksiseen kirkkoon.

Yhteisiä tunteja. Kulosaaren yhteiskoulussa on opetettu kahden lukuvuoden ajan katsomusaineita yhdessä. Kuvassa olevat symbolit liittyvät ylävasemmalta alkaen lännen kirkkoon, buddhalaisuuteen, juutalaisuuteen, hindulaisuuteen, islamiin ja ortodoksiseen kirkkoon.

Oppilaat pitävät kristittyjen, muslimien, uskonnottomien ja muiden yhteisopetuksesta

Kulosaaren yhteiskoulun yhteistä katsomusopetusta on tutkittu oppilaiden näkökulmasta. Malli on käytössä kolmessa helsinkiläiskoulussa ja siitä ollaan kiinnostuneita Espoossakin.

Kulosaaren yhteiskoulussa on annettu yhteistä katsomusopetusta jo kaksi lukuvuotta. Oppilaat ovat osallistuneet samaan opetukseen katsomuksistaan riippumatta.

Tohtorikoulutettava Vesa Åhsin mukaan oppilaat ovat suhtautuneet opiskeluun positiivisesti. Åhs esitteli Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen seminaarissa yleisiä johtopäätöksiä hänen ja yliopistonlehtori Saila Poulterin tutkimuksesta, jossa selvitetään integroidun katsomusopetuksen luomaa oppimisympäristöä.

– Kulosaaren oppilaat ovat kokeneet fyysisten raja-aitojen häviämisen erittäin positiivisena.
 

Myös joihinkin kouluihin Espoossa ja Turussa suunnitellaan yhteistä katsomusopetusta.


Åhs tutkii seuraavaksi myös koulun, vanhempien ja yhteiskunnan näkemyksiä integroidusta uskonnonopetuksesta. Nyt hän on saanut kokoon tutkimusmateriaalin oppilailta.

– Oppilaat ovat kokeneet, että tunneilla on turvallista keskustella ja tuoda esille maailmankatsomuksiin liittyviä kysymyksiä.

Oppilaat eivät tarvitse yhteistä maailmankatsomuksellista taustaa tunteakseen olonsa turvalliseksi. Ystävät, tuttu luokka ja opettaja vaikuttavat oppimisympäristöön enemmän. Oppilaat ovat myös innoissaan mahdollisuudesta kertoa omasta maailmankatsomuksestaan.

– Oppilaat kokivat merkitykselliseksi mahdollisuuden oppia toistensa maailmankatsomuksista, Åhs kertoo.

 

Oppilaat eivät halua erotella ja erottautua uskontokuntien mukaan.”
- Uskonnondidaktiikan professori Arto Kallioniemi

 

Helsingin yliopiston uskonnondidaktiikan professorin Arto Kallioniemen mielestä on huomioitava, että oppilaille on tärkeää opiskella samassa ryhmässä.

– Oppilaat eivät halua erotella ja erottautua uskontokuntien mukaan. Aikuisilla taitaa olla tapa rakentaa rajoja ja pystyttää aitoja, Kallioniemi toteaa.

Hänestä on tärkeää, että lapset ja nuoret saavat valmiuksia toimia moniäänisessä maailmassa. Eri uskontojen ja katsomusten yhteistä opetusmallia on pidetty ainakin teoriassa hyvänä eurooppalaisessa keskustelussa. Yhdessä opiskelun ajatellaan edesauttavan keskinäistä ymmärtämistä. Kulosaaressa tavoite näyttää toteutuneen käytännössä.

Kaikki oppilaat Kulosaaren yhteiskoulussa suhtautuivat tutkimuksen mukaan yhteiseen opetukseen positiivisesti. Uskonnottomasta taustasta tulevat oppilaat pitivät siitä kuitenkin hieman muita vähemmän.

Katsomuksellisen kentän monipuolistuminen luo muutospaineita uskonnon ja elämänkatsomustaidon opettamiselle. Professori Kallioniemen mukaan opettajilta vaaditaan entistä enemmän uskontotieteellistä tietoa ja uskontodialogitaitoja.

– Uskontoa opettavat tarvitsevat rautaisannoksen tietoa eri katsomuksista, uskomuksista ja elämäntavoista. Lisäksi heidän tulee osata opettaa dialogitaitoja. Tämä vaatii kiinnostusta kohdata eri tavoin uskovia ihmisiä, Kallioniemi miettii.

Kulosaaren opetusmalli on herättänyt kiinnostusta muuallakin. Munkkiniemessä ja Helsingin eurooppalaisessa koulussa oppilaat opiskelevat katsomusaineita yhdessä Kulosaaren yhteiskoulun oppilaiden tapaan. Myös joihinkin kouluihin Espoossa ja Turussa suunnitellaan yhteistä katsomusopetusta.

 

Lisätty 25.5. Saila Poulter toiseksi tutkimuksen tekijäksi.

Jaa tämä artikkeli: