Pääkirjoitus: Lastensuojelu heti kuntoon!

Pääkirjoitus: Lastensuojelu heti kuntoon!

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen kuntaliitto julkistivat noin viikko sitten ensimmäiset laatusuositukset lastensuojeluun. Käsittämätöntä on, että kyseessä ovat vasta ensimmäiset laatusuositukset. Huolestuttavaa on, että lastensuojelun resurssit ovat suuressa osassa kuntia karkeasti alimitoitettuja.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran selvityksen mukaan vain noin puolessa kunnista on riittävästi henkilöstöä lastensuojelussa. Kun kohtuullisena pidettävä asiakasmäärä lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää kohti on korkeintaan 40, viidesosassa kunnissa määrä on yli 60, muutamassa yli 100 ja pahimmillaan yli 160. Lastensuojelua hoitavasta henkilöstöstä kolmannes on epäpätevää. Siellä, missä kuormitus on suurin, työstään motivoituneet työntekijät uupuvat ja halu vaihtaa alaa on suuri.

Laatusuosituksissa korostetaan lastensuojelun eettisyyttä ja lasten, nuorten ja vanhempien osallisuutta oman asiansa käsittelyyn. Näitä suosituksia on mahdoton täyttää, jos resurssipulaan ei tartuta.

Sitovaa henkilöstömitoitusta lastensuojeluun on toki vaikea antaa, sillä työtavat ja organisointi vaikuttavat asiaan. Mutta toisaalta tuntuu siltä, että eivät kuntien herättely ja kehotukset riitä, vaan valtiovallan on otettava sote-uudistuksessa asiasta vastuu.

Lastensuojelun kuormitus on kaksinkertaistunut 1990-luvulta. Monet kunnat säästävät alimitoittamalla henkilökunnan ja tinkimällä ennaltaehkäisystä. Se vasta on kallista säästöä, sillä vuoden laitossijoituksen hinnalla saataisiin kotiin suunnattua perhetyötä yli seitsemäksi vuodeksi.

Kirjoittaja on Vantaan Laurin päätoimittaja.
pauli.juusela@evl.fi

Jaa tämä artikkeli: