Pääkirjoitus: Vihille kirkossa

Pääkirjoitus: Vihille kirkossa

Kirkossa vääntö samaa sukupuolta olevien avioliitosta ei suinkaan päättynyt eduskunnan viimeviikkoiseen äänestykseen. Lakia koskevassa keskustelussa on korostettu, että kirkko itse päättää, mitä se jatkossa tekee. Kenet kirkko on valmis vihkimään avioliittoon ja ketä ei, vai lopettaako se vihkimiset tykkänään.

Vettä ehtii virrata Vantaassa ja Aurajoessa paljon, ennen kuin laki tasa-arvoisesta avioliitosta on voimassa. Sen valmistelu ja voimaantulo ottaa aikansa. Tuo aika kirkolla on käytössään keskusteluun ja päätöksentekoon suhtautumisesta samaa sukupuolta olevien vihkimiseen. Ihan varmaa on, että repivä keskustelu kirkossa jatkuu, mutta se on käytävä ja päätös tehtävä.

Ratkaisuvaihtoehtoja on kolme. Kirkko pitäytyy perinteiseen tapaan ja suostuu vihkimään vain heteropareja tai muuttaa käsitystään avioliitosta ja alkaa vihkiä myös homopareja. Kolmas vaihtoehto on, että kirkko luopuu kokonaan vihkioikeudesta eikä vihi enää ketään, mutta siunaa halukkaat siviilivihkimisen jälkeen.

Ensimmäisestä vaihtoehdosta tykkäävät arvokonservatiivit, mutta siihen päätyminen suututtaa arvoliberaalit. Toisessa käy tasan päinvastoin. Kolmas merkitsee pään pistämistä pensaaseen eikä ratkaise mitään, sillä sen jälkeen aletaan inttää siitä, mitkä avioliitot saa tai pitää siunata kirkossa. Mikään ratkaisu ei saa kaikkia tyytyväiseksi. On löydettävä linja, josta on kaikkein eniten hyötyä ja siunausta ihmisille.

Parasta olisi, jos kirkko pystyisi katsomaan avaralla sydämellä ihmisiä ja tukemaan heitä riippumatta siitä, keitä nämä sattuvat rakastamaan. Aikuisten ihmisten sitoutuminen omasta vapaasta tahdostaan yhteiseen elämään toistensa kanssa luo molemmille turvaa ja onnea. Moni haluaa tämän sitoutumisensa tuoda ilmi ihmisten ja Jumalan edessä. Luokoon kirkko heille tähän mahdollisuuden ja puitteet, tilan ja muodon.

Kirkon on käytävä läpi avioliittokäsityksensä. Perinteisen miehen ja naisen keskinäisen liiton rinnalle tulee tuoda samanarvoisena myös samaa sukupuolta olevien liitot. Näidenkin parien täytyy voida päästä vihille myös kirkossa.

Kirjoittaja on Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittaja.
seppo.simola@evl.fi

Jaa tämä artikkeli: