null Partiossa kaikki sopivat porukkaan

Espoolaispartiolainen Sebastian kurkkaa keräyslippaaseen. Kuva: Ville Palonen

Espoolaispartiolainen Sebastian kurkkaa keräyslippaaseen. Kuva: Ville Palonen

Ajankohtaista

Partiossa kaikki sopivat porukkaan

Yhteisvastuukeräys puuttuu nuorten syrjäytymiseen partioharrastusta tukemalla.

Yhteisvastuukeräyksellä torjutaan tänä vuonna nuorten syrjäytymistä yhteiskunnasta. Keräys käynnistyy 7. helmikuuta.

Kotimaassa varoilla tuetaan muun muassa köyhistä perheistä tulevien nuorten osallistumista partiotoimintaan. Ulkomaankohteena on nuorten ammattikoulutus ja toimeentulo Ugandassa.

Lippukunnanjohtaja Kira Järves partiolippukunta Olarinmäen Samoojista näkee, että partiolla on Espoossa tärkeä rooli monien nuorten elämässä.

”Partio tarjoaa porukan, johon kuulua ja jonka kanssa voi kokeilla erilaisia juttuja. Kenenkään ei tarvitse olla erinomainen tai erityisen lahjakas jossain, vaan jokainen kelpaa.”

Järveksen mielestä partio ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Toiminnan lomassa oppii kuin vahingossa erilaisia elämänhallintataitoja, kuten kommunikointia, aikataulujen noudattamista ja asioiden suunnittelua.

Vastuuta saa pienestä asti, ja sitä kasvatetaan järjestelmällisesti suuremmaksi.

”Partiossa johtaminen kuuluu kaikille ikäkausille, eikä niin, että pääsee ääneen vasta, kun on käynyt koko myllyn läpi ja on aikuinen.”

Letunpaistoa ja luontoretkiä

Partion tukeminen sopii Järveksen mielestä loistavasti Yhteisvastuun kohteeksi, sillä partiolla ja seurakunnilla on paljon yhteistä samankaltaisesta arvomaailmasta lähtien.

Hän onkin ollut aktiivisesti mukana kehittämässä partiolippukunnan ja seurakunnan yhteistyötä Matinkylä-Olari-alueella.

Aiemmin lippukunta osallistui pari kertaa vuodessa kolehdin keräämiseen, mutta se ei tuntunut luontevalta. Nyt partiolaiset käyvät esimerkiksi perhetapahtumissa paistamassa lettuja ja osallistuvat seurakunnan luontoretkille.

"Eli tekevät asioita, joita tekisivät muutenkin", Järves tiivistää.

Yhteisvastuuvaroilla tuetaan tänä vuonna myös sisupartiotoimintaa. Siinä on mukana lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat erityistä tukea esimerkiksi liikunta- tai kehitysvamman vuoksi.

”Espoossa on sisutoiminnalle enemmän kysyntää kuin sitä voidaan tarjota. Se on selvästi juttu, johon pitäisi löytää resurssit”, Järves sanoo.

Kira Järves on toiminut pitkään aktiivisesti seurakunnan nuorisotyössä. Kuva: Ville Palonen

Harrastuksilla on väliä

Nuorten hyvinvointi on lisääntynyt 2000-luvulla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemien kouluterveyskyselyiden mukaan. Samalla kuitenkin myös eriarvoisuus suomalaisnuorten välillä on kasvanut.

Eriarvoisuuden syntyyn vaikuttavat esimerkiksi harrastusten saavutettavuus ja niissä syntyneet sosiaaliset suhteet. Niillä on merkitystä muun muassa lasten kouluvalintoihin, sanoo Helsingin yliopiston tutkija Sonja Kosunen.

Kosunen käsittelee tuoreessa väitöskirjassaan sitä, miten espoolaiset oppilaat pääsevät harrastusten avulla koulujen painotetun opetuksen ryhmiin.

Kouluvalintoihin vaikuttaa myös perheiden yhteiskunnallinen asema.

Tutkimusaineistossa näkyy, että osa vanhemmista miettii kouluvalintoja yhdessä toisten vanhempien kanssa, joihin he ovat tutustuneet lasten harrastusten yhteydessä.

Vanhemmat kertoivat, että joissakin valikoiduissa opetusryhmissä kaikkien lasten isät työskentelivät samankaltaisissa tehtävissä it-alalla.

Ei-vielä-partiolainen

Jotkut tutkimusta varten haastatellut vanhemmat pohtivatkin huolestuneina, ovatko heidän lapsensa tekemisissä vain samasta yhteiskuntaluokasta tulevien lasten kanssa.

”Partiossa voi tutustua oman alueen toisiin lapsiin ja vanhemmat muihin aikuisiin. Tutkimuksessa näkyi, että on hyödyllistä, jos on ihmisiä, joiden kanssa jutella kouluunkin liittyvistä asioista”, Kosunen pohtii.

Järveksen mukaan Espoossa on jo viime vuosina kiinnitetty huomiota myös nuoriin, jotka ovat partion ulkopuolella. Heillekin pyritään tarjoamaan elämyksiä.

Käytössä on käsite evp, eli ei-vielä-partiolainen.

”Meillä on vakuutukset, jotka kattavat myös partioon kuulumattomat. Olemme panostaneet siihen, että pyydetään kavereita mukaan retkille ja muuhun toimintaan.”

Tähtikuvio syntyy. Liekkisudet askartelemassa. Lapset piirsivät tähtikuvion (Kassiopeia, Orion, Otava) lankunpätkään, naputtivat naulat oikeisiin kohtiin, ja yhdistivät tähdet narunpätkällä. Kuva: Ville Palonen​

Yhteisvastuukeräyksen valtakunnalliset sivut, Partion sivut ja Kirkon ulkomaanavun yhteisvastuusivut.

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Siiri Somerkero: ”Olen päässyt tekemään asioita, joita ei muuten olisi tullut tehtyä”

Ajankohtaista

Puheenjohtajan mukaan partio muuttui avoimemmaksi eri taustoista tuleville lapsille ja nuorille, kun partiolupauksesta poistettiin Jumala.


Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.