Perheiden auttaminen saa jatkua
Perheiden puolella. Leppävaaran toimipisteen perheneuvojat odottivat budjettineuvottelujen tulosta viime viikolla. Kuvassa Timo Sampolahti, Jukka Törmänen, Mirjami Parant, Saija Falck ja Päivi Jaakkola.

Perheiden puolella. Leppävaaran toimipisteen perheneuvojat odottivat budjettineuvottelujen tulosta viime viikolla. Kuvassa Timo Sampolahti, Jukka Törmänen, Mirjami Parant, Saija Falck ja Päivi Jaakkola.

Perheiden auttaminen saa jatkua

Kaupunki jatkaa sittenkin kirkon perheneuvonnan kumppanina.

Espoon kaupungin vuoden 2015 talousarviosta syntyi neuvottelutulos perjantaina 14.11. Samalla päätettiin myös se, että kaupunki jatkaa sittenkin yhteistyötä Espoon seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa.
Kaupungin johdon aikomus irtisanoa perheneuvontaa koskeva yhteistyösopimus nousi julkisuuteen syyskuun lopulla, kun sosiaali- ja terveyslautakunta sai tiedon asiasta.

Viime viikolla yhteistyötä päätettiin jatkaa entisen suuruisella määrärahalla. Tänä vuonna kaupungin osuus kirkon perheneuvonnan kuluista on 260 000 euroa.
Neuvottelutulokseen liitettiin kirjaus, jonka mukaan kumppanuussopimusta seurakuntayhtymän kanssa pitää kehittää sosiaali- ja terveyslautakunnan ohjauksessa.
Neuvottelusopimuksen takana ovat kaikki valtuustoryhmät. Espoon valtuusto päättää talousarviosta 3. joulukuuta.

Perheasiain neuvottelukeskuksen vs. johtaja Anne Anttonen kertoo, että perheasiain neuvottelukeskuksessa ehdittiin varautua pahimpaan. Kaupungin vetäytyminen olisi voinut johtaa jopa neljän perheneuvojan viran lakkauttamiseen. Virkoja on nyt yksitoista.
”Toivottavasti päätös tarkoittaa sitä, että kaupunki sitoutuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Tämä syksy on kuluttanut turhaan työyhteisömme resursseja ja ahdistanut myös asiakkaita”, Anttonen sanoo.

Sopimuksen irtisanominen sisältyi kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän 3. marraskuuta antamaan ensi vuoden 2015 budjettiesitykseen. Säästösuunnitelma noudatti valtuuston antamaa budjettiraamia.
Viime viikolla käydyissä valtuustoryhmien neuvotteluissa budjetin loppusummaa päätettiin nostaa 5,5 miljoonalla eurolla. Samalla kotihoidontuen Espoo-lisään kaavailtu leikkaus peruttiin ensi vuodelta.

Kirkon perheasiain neuvottelukeskus keskittyy Espoossa erityisesti parisuhteiden tukemiseen. Kaupungin perheneuvoloissa työn painopiste on lasten auttamisessa sekä avioerojen sovittelussa.
Myös kirkon perheneuvojat tekevät erojen sovittelua perustyönsä ohella.
”Sovittelu on tärkeää ennakoivaa työtä, jolla voidaan ehkäistä perheiden tulevia vaikeuksia. Kaupungin tuen loppuminen olisi pakottanut meidät luopumaan sovittelusta ja keskittymään pariterapiaan, jota kukaan muu ei julkisella puolella tee”, Anttonen sanoo.

Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksen palvelut ovat maksuttomia. Asiakkaina on kaikenlaisia perheitä: yksinhuoltajaperheitä, ydinperheitä, uusperheitä, sateenkaariperheitä, suurperheitä ja lapsettomia perheitä. Asiakkailta ei edellytetä kirkon jäsenyyttä.
Espoon Perheasiain neuvottelukeskus perustettiin 1970-luvun alussa seurakuntien ja silloisen Espoon kauppalan yhteiseksi työmuodoksi.

Viime vuonna hyväksytyn ”Espoon tarina” -strategian mukaan kaupunki tekee läheistä yhteistyötä seurakuntien kanssa ”erityisesti kerhotoiminnassa, syrjäytymisen ehkäisyssä ja sen vahinkojen korjaamisessa, perheneuvonnassa, vanhustyössä ja maahanmuuttajien kotouttamisessa.”

Kirkon perheneuvontatyö aloitettiin 70 vuotta sitten. Kirkko ryhtyi tukemaan sodan vaikutuksista kärsiviä perheitä.

Jaa tämä artikkeli: