null Primus inter pares

Primus inter pares

Otsikossa mainitut kolme sanaa tarkoittavat ensimmäisestä vertaistensa joukossa. Sanat ovat latinaa ja kirkollisessa kielenkäytössä ne kertovat arkkipiispan asemasta.

Keskiverto suomalainen ajattelee, että arkkipiispa on kirkon päämies ja käyttää kirkon ääntä. Mutta tämä pitää paikkansa vain rajoitetussa mielessä. Latinankielisillä sanoilla viitataan siihen, että arkkipiispa on piispa piispojen joukossa, ei muita ylempänä. Hän ei ole piispojen pomo, sillä jokainen piispa on oman alueensa, hiippakunnan, johtaja. Arkkipiispan asettaa kuitenkin ensimmäiseksi hänen tehtävänsä, joihin kuuluu niin kirkkohallituksen, piispainkokouksen kuin kirkolliskokouksen puheenjohtajuus. Myös kauas keskiaikaan ulottuva perinne Turun piispoista korostaa hänen asemaansa.

Muodollista käskyvaltaa hänellä ei kuitenkaan ole ja arvovalta riippuu paljolti arkkipiispan sanoista ja teoista. Kirkon ylin päättävä elin on kirkolliskokous, mutta käytännössä monista asioista päättää kirkkohallitus tai piispainkokous. Paavin tapaista yhtä kirkon ääntä, joka viime kädessä osoittaa kaapin paikan, ei luterilaisessa kirkossa ole. Eikä modernissa kansankirkossa pidäkään olla, mutta tarvittaisiinko kuitenkin piispaa, jonka asema olisi myös muodollisesti muita vahvempi? Tätä ehdotetaan kirkolliskokoukselle tehdyssä aloitteessa, jonka ensimmäinen allekirjoittaja on vantaalainen Aulis Mölsä.

Arkkipiispan aseman vahvistaminen on harkitsemisen arvoinen ehdotus. Varsinkin kun otetaan huomioon se todellinen tilanne, että arkkipiispan tehtävät asettavat hänet jo nyt käytännössä johtajaksi. Aloitteessa mainittu arvojohtajuus ei kuitenkaan riipu vain muodollisesta asemasta, vaan siitä, onko piispalla sanottavaa. Helsingin piispa Eero Huovinen on monessa kriisitilanteessa toiminut arvojohtajana.

Ensimmäinen asia, johon muutosta tarvitaan, on arkkipiispan vaali. Nyt häntä saavat äänestää lähinnä hänen oman hiippakuntansa papit ja seurakuntien edustajat. Muualta kuin Turun hiippakunnasta tulee vain 30 prosenttia äänistä. Miten tällainen menettely sopii nykyaikaan? Arkkipiispan vaalitapaa pitää aloitteen mukaisesti muuttaa niin, että äänioikeutettuja olisi tasapuolisesti koko maassa.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.