null Puolet Helsingin hiippakunnan kirkolliskokouspaikoista Tulkaa kaikki -liikkeelle

Vihreällä värillä merkitty Helsingin hiippakunta ulottuu pääkaupunkiseudulta Itä-Uudellemaalle. Helsingin hiippakunnan alueelta valitaan kirkolliskokoukseen 8 maallikko- ja 4 pappisjäsentä. Kuvan lähde Helsingin hiippakunta. Piirros: Tiina Vesterinen

Vihreällä värillä merkitty Helsingin hiippakunta ulottuu pääkaupunkiseudulta Itä-Uudellemaalle. Helsingin hiippakunnan alueelta valitaan kirkolliskokoukseen 8 maallikko- ja 4 pappisjäsentä. Kuvan lähde Helsingin hiippakunta. Piirros: Tiina Vesterinen

Puolet Helsingin hiippakunnan kirkolliskokouspaikoista Tulkaa kaikki -liikkeelle

Kirkolliskokousvaalien ääniharavia olivat professori Jaana Hallamaa ja kirkkoherra Arto Antturi.

Tulkaa kaikki -liike saa Helsingin hiippakunnasta kirkolliskokoukseen neljä maallikko- ja kaksi pappisedustajaa. Maallikoista valittiin Johanna Korhonen, Katri Korolainen, Sami Ojala ja Jaakko Weuro, papeista Jaana Hallamaa ja Kirsi Hiilamo.

Elävä kirkko kaupungissa -listalta läpi pääsi kaksi maallikkoa: Paula Lehmuskallio ja Jarmo Leppiniemi. Kaksi maallikkoa, Reino Halonen ja Jouko Jääskeläinen, valittiin myös Usko ja yhteys -listalta.

Pappisehdokkaista kirkolliskokoukseen valittiin myös Arto Antturi (Kaikkien kirkko) ja Marjaana Toiviainen (Viinipuu). Vaalien ääniharavat olivat papeista Antturi 72 äänellä ja vertausluvulla 183 ja Hallamaa 61 äänellä ja vertausluvulla 199. Maallikoista suurimmat vertausluvut olivat Ojalalla 210,433 ja Jääskeläisellä 133,909.

Maallikkojen äänestysprosentti vaalissa oli 82,7, pappien 56,7. Notaari Heikki Hämäläinen Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulista sanoo, että pappien äänestysprosentti on kirkolliskokousvaaleissa aina valitettavan matala. Nyt prosenttia saattoi pudottaa myös se, että äänioikeutta laajennettiin koskemaan myös esimerkiksi ulkomailla asuvia ja eläkkeellä olevia pappeja.

Seurakuntarakenteen uudistus ykkösasia

Äänestäjät ovat ilmaisseet tukensa uudistuksille, joita olemme ajaneet toisaalta kirkon rakenteeseen ja hallintoon ja toisaalta sisällöllisiin ja eettisiin kysymyksiin, arvioi vantaalainen toimittaja Johanna Korhonen.

Hän oli kirkolliskokousedustajana jo viime kaudella. Silloin kaatunut seurakuntarakenteen uudistus on hänen mielestään välttämätöntä viedä läpi nyt. Myös kirkolliskokouksen omat toimintatavat kaipaisivat uudistamista ja tehostamista.

 Kirkolliskokous on tyrmistyttävän kankea ja vanhanaikainen ja sitä leimaa eräänlainen rituaalis-seremoniallinen oleskelu, Korhonen sanoo.

Helsingin Pitäjänmäen kirkkoherra Arto Antturi on uusi kirkolliskokousedustaja. Myös hän nostaa tulevan nelivuotiskauden isoimmaksi asiaksi seurakuntarakenteen uudistuksen. Läpi olisi saatava isoja muutoksia, joilla kirkon hallintoa kevennetään huomattavasti ja seurakunnista tulee enemmän yhteisöjä kuin viranomaistoimijoita.

Rakenneuudistusta enemmän julkista huomiota saanee se, miten kirkko reagoi avioliittolain muuttumiseen. Antturi sanoo, ettei hänen kantansa avioliittokysymykseen ole salaisuus.

 Kannatan kirkon perinteistä avioliitto-opetusta, mutta samalla haluan toimia sen puolesta, että kirkko säilyy yhtenäisenä.

Tukea paikallisseurakunnille

Helsingin Kallion seurakunnan pappi Marjaana Toiviainen on uusi kasvo kirkolliskokouksessa. Uusi on myös hänen edustamansa Viinipuu-lista.

 Ryhmän syntyminen ja toiminta oli inspiroiva kokemus. Kirkkopolitiikka on ollut tähän asti minulle ihan vierasta, Toiviainen kertoo.

Hän oli listaltaan ainoa läpimenijä, mutta uskoo kuitenkin löytävänsä yhteistyökumppaneita muista edustajista.

Kirkolliskokouksessa ei vallitse samantyyppinen puoluekuri kuin eduskunnassa, vaan se on sisarien ja veljien yhteisö.

Toiviaiselle tärkein asia tulevana päättäjänä on paikallisseurakuntien elämän tukeminen. Hän muistuttaa, että kirkko on enemmän hengellinen yhteisö kuin virkamiesyhteisö.  Kirkkomme ei myöskään ole enää kansankirkko, vaan kansojen kirkko: osa maailmanlaajaa kirkkoyhteisöä ja toisaalta yksi uskonnollinen yhteisö monien joukossa.

Samalla valittiin myös jäsenet hiippakuntavaltuustoon. Papeista tulivat valituksi Tulkaa kaikki -listalta Kirsi Hiilamo, Leena Huovinen ja Ulla Kosonen, Viinipuu-listalta Tapio Leskinen ja Marjaana Toiviainen sekä Kaikkien kirkko -listalta Arto Antturi ja Jukka Pakarinen. Maallikoista valittiin Usko ja yhteys -listalta Reino Halonen, Jaakko Mikkola, Tiina Tuomela ja Pekka Reinikainen, Tulkaa kaikki -listalta Katri Korolainen, Sami Ojala, Jaakko Weuro, Anna Munsterhjelm, Wiking Wuori, Johanna Korhonen ja Tarja Kantola sekä Elävä kirkko kaupungissa -listalta Maritta Laiho, Pekka Salomaa ja Paula Lehmuskallio.