null Ryhdy hyväksi tyypiksi

Jokainen päivä on uusi alku. Tee tästä päivästä merkityksellinen olemalla hyvä toisille ja itsellesi. Kuva: Thinkstock

Jokainen päivä on uusi alku. Tee tästä päivästä merkityksellinen olemalla hyvä toisille ja itsellesi. Kuva: Thinkstock

Hyvä elämä

Ryhdy hyväksi tyypiksi

Ota haltuusi yhdeksän hyvettä ja kasvata henkistä lihastasi.

Hyve-etiikan mukaan hyveiden harjoittaminen saa elämän kukoistamaan, joten aloita jo nyt. Myös Uudessa testamentti sisältää erilaisia hyve- ja paheluetteloita. Tähän on poimittu yhdeksän Hengen hedelmää, joita voi harjoittaa osana henkistä kilvoittelua tai Martti Lutherinkin mainitsemaa päivittäistä parannuksen tekoa.

1. Rakkaus. ”Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus”, lukee Uudessa testamentissa. Helpoin keino rakkaudessa kasvamiseen olisi siis Jumalan tunteminen, toisin sanoen Jumalaan uskominen. Psykologiassa hyviä tuloksia rakkaudellisuuden lisäämiseksi on tutkitusti saatu niin sanotun Lempeyden lauseet tai Rakastavan ystävällisyyden (Loving kindness) -meditaation harjoittamisella. Siinä rakastava tunne laajennetaan itsestä alkaen ja lähimmistä koskemaan koko maailmaa. Kristityt kutsuisivat tätä esirukoilemiseksi.

2. Ilo. Ilon voidaan Raamatussa tulkita tarkoittavan jotain syvällisempää kuin ohimenevä tunnetila. Tällöin se tulee lähelle onnellisuuden käsitettä. Onnellisuusprofessori Markku Ojasen mukaan onnellisuutta voi lisätä elämäänsä tekemällä niitä asioita, jotka tuottavat iloa. Keskity hyviin ja myönteisiin asioihin elämässäsi, auta toisia, harrasta, paijaa rakkaimpiasi, lemmikkiäsi sekä vietä aikaa perheesi ja ystäviesi kanssa. Ilo kasvaa ja voi jopa tarttua muihin.

3. Rauha. Rauhan voi ymmärtää rauhaksi ihmisten tai valtioiden välillä. Näin käsitettynä rauhaa ihmisten välillä voi kasvattaa anteeksi antamisella. Opettele antamaan toisille ja pyytämään itse anteeksi. Sisäisenä tilana rauhaa voi tavoitella hiljentymällä säännöllisesti, mietiskelemällä ja rukoilemalla.

4. Kärsivällisyys. Kärsivällisyyttä suhteessa omiin vaikeuksiin, ongelmiin ja toisiin ihmisiin voi kasvattaa harjoittamalla hyväksyntää. Opettelemalla hyväksymään omat puutteensa, ja ymmärtämällä, että muutkaan eivät ole täydellisiä, kärsivällisyys itseä ja muita ihmisiä kasvaa.

5. Ystävällisyys. Jokaisessa tilanteessa voi yleensä valita, miten kohtelee toisia ihmisiä. Kohtele kaikkia ihmisiä ystävällisesti, hymyile, puhu hyviä sanoja, kiitä ja rohkaise. Näin teet jokaisesta tapaamisesta toiselle merkityksellisen, jos valitset ystävällisyyden tien. Jos hymyilet ja olet ystävällinen muille, sinulle yleensä hymyillään takaisin.

6. Hyvyys. Hyvyyttä voi harjoitella vaikkapa Jeesus tai joku muu esimerkillinen henkilö mallinaan. Mitä Jeesus tekisi? Mitä äiti Teresa tekisi tässä tilanteessa? Hyvyyttä voi harjoittaa monissa uskonnoissa esiintyvän ns. Kultaisen säännön pohjalta. Kultaisen säännön perusajatuksena on kohdella toisia siten kuin toivoisi itseään kohdeltavan. 

7. Uskollisuus. Uskollisuus liittyy arvoihin ja valintoihin. Kuinka sitoutunut olen siihen aatteeseen tai suhteeseen, jolle haluan olla uskollinen? Olenko valmis pettämään arvoni, aatteeni tai toista ihmistä? Haluanko satuttaa syvästi ihmistä, johon olen sitoutunut? Pidä se, minkä olet luvannut. Jos uskollisuus parisuhteessa tuntuu vaikealta, vältä kiusauksia. Panosta parisuhteeseen, vietä puolison kanssa aikaa, puhu tunteistasi, tehkää hauskoja asioita yhdessä. Ja harjoita Hengen hedelmistä viimeistä eli itsehillintää. Jos vaikkapa seksiriippuvuus on ongelmasi, on olemassa tukiryhmiä. Hae apua.

8. Lempeys. ”Sävyisä vastaus taltuttaa kiukun, loukkaava sana nostaa vihan”, sanotaan sananlaskuissakin. Lempeys tulee lähelle myötätunnon käsitettä. Jos työstämme omaa mieltämme, niin voimme kehittää sitä kautta sisäistä rikkautta myös muille jaettavaksi. Armahda itseäsi, niin voit armahtaa muitakin. ”Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan.”

9. Itsehillintä. Vanha konsti toimii tässä: Laske ensin kymmeneen tai tarvittaessa vaikka tuhanteen, ennen kuin sanot tai teet jotain harkitsematonta. Mietiskele, käy kävelyllä, tee jotain mielekästä tai kilauta vaikka kaverille, jos olet sortumassa johonkin vanhaan paheeseesi. AA:n periaate päivän elämisestä kerrallaan ja tyyneysrukous auttavat: ”Jumala suokoon minulle tyyneyttä hyväksyä ne asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa niitä asioita, joita voin, ja viisautta erottaa nämä toisistaan.”

Hyveet saavat elämän kukoistamaan

Klassisia hyveitä on neljä: viisaus, rohkeus, oikeudenmukaisuus ja kohtuullisuus. Näitä neljää hyvettä myötäilevät myös kardinaalihyveet. Nämä hyveet listaa jo Platon, ja kristityt ovat lisänneet listan jatkoksi kolme teologista hyvettä eli uskon, toivon ja rakkauden. Joista usko ja toivo on nähty kristillisessä perinteessä Jumalan ihmiseen vuodattamina hyveinä.

Hyve-etiikan mukaan hyveiden harjoittaminen saa elämän kukoistamaan. Myös psykologiassa ajatellaan, että onnellisuutta voidaan lisätä. Siksi hyveitä kannattaisi hankkia ja niissä tulisi kasvaa. Uusi testamentti sisältää erilaisia hyve- ja paheluetteloita. Galatalaiskirjeen Hengen hedelmissä on paljon samaa kuin hyveissä. Teologian näkökulmasta on syytä olla tarkkana, milloin tarkoitetaan ihmisen omia kehitysmahdollisuuksia ja milloin taas Jumalan työtä ihmisessä.

Psykologian emeritusprofessorin Markku Ojasen mukaan hyveitä voidaan oppia muun muassa niiltä ihmisiltä, joiden elämässä myönteiset asiat näkyvät. Tämä ajatus esiintyy myös hyve-etiikassa ja kristinuskon traditiossa tunnetaan Imitatio Christi -perinne eli Kristuksen seuraamisen tai elämä Kristuksessa -perinne. Samasta asiasta nykyään käytettäisiin ehkä nimitystä Mitä Jeesus tekisi? -liike, toisin sanoen amerikkalaisen evankelikaalisen 1990-luvun WWJD eli What would Jesus do -liikkeen mukaan.

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

Pelipöytäpuhetta-podcast: Unohda parhaiden kokemusten ja tavaroiden etsiminen, vähempikin riittää onnelliseen elämään

Hyvä elämä

Onnellisuusprofessori Markku Ojanen ja oppilaitospappi Tiina Kaaresvirta antavat vinkkejä ilon ja onnellisuuden lisäämiseen.