Säästöjen etsiminen alkaa nyt
Laihat vuodet. Hallintojohtaja Risto Hämäläisen mukaan säästöt pyritään tekemään niin, että vaikutus seurakuntalaisen arkeen on mahdollisimman vähäinen.

Laihat vuodet. Hallintojohtaja Risto Hämäläisen mukaan säästöt pyritään tekemään niin, että vaikutus seurakuntalaisen arkeen on mahdollisimman vähäinen.

Säästöjen etsiminen alkaa nyt

Tulevina vuosina Espoon seurakunnat joutuvat päättämään henkilöstön asteittaisesta vähentämisestä.

Espoon yhteinen kirkkovaltuusto päättää 10. joulukuuta ensi vuoden budjettiesityksestä. Seurakuntayhtymän hallintojohtajan Risto Hämäläisen mukaan lähivuosien taloutta rasittavat sekä ulkoiset tekijät että yhtymän omat rakennus- ja korjaushankkeet.
”Niistä merkittävimmät ovat Suvelan kappelin uudisrakennushanke sekä Espoonlahden ja Tapiolan kirkkojen peruskorjaushankkeiden kustantaminen”, Hämäläinen sanoo.
Ulkoisista muutoksista Hämäläinen mainitsee hallituksen esityksen seurakuntien saaman yhteisövero-osuuden korvaamisesta budjettirahoituksella sekä tulevan seurakuntatalouksilta kannettujen eläkerahastomaksujen korotuksen.

Kumpikin muutos astuu voimaan vuoden 2016 alussa.
”Nämä muutokset tuovat käyttötalouteemme merkittävää lisärasitetta”, Hämäläinen toteaa.
Budjettirahoitus korvaa kirkon yhteiskunnallisten tehtä­vien kulut, joita katetaan nyt seurakuntien saamalla yhteisövero-osuudella.

Espoon seurakuntayhtymän osuus budjettirahoituksesta olisi kirkkohallituksen mukaan noin 5,4 miljoonaa euroa vuodessa. Tänä vuonna Espoon seurakuntayhtymälle odotetaan kertyvän noin 7,2 miljoonaa euroa yhteisöverotuloja.
Jos vertailukohdaksi otetaan seitsemän miljoonan euron vuosittainen yhteisövero-osuus, Espoon seurakuntayhtymä menettää noin 1,6 miljoonaa euroa.
Ulkoisiin muutoksiin lukeutuu myös viime vuodet jatkunut kirkosta eroaminen. Espoon saama muuttovoitto on toistaiseksi peittänyt eroamisen taloudellisia vaikutuksia.
Vuoden 2015 talousarvio ei vielä tuo seurakuntien käyttötalouden tasoon merkittäviä muutoksia. Hämäläinen muistuttaa kuitenkin, että talousarvion loppusumma jää 1,1 prosenttia tätä vuotta pienemmäksi.
”Merkillepantavaa on myös se, että vuosikatteemme ei enää riitä kattamaan poistoja, kuten voimassaoleva strategia edellyttää.”

Talouskehitys pakottaa etsimään säästöjä muun muassa kiinteistöistä.
Suvelan kappelin rakennushankkeen sekä Espoonlahden ja Tapiolan kirkkojen peruskorjaushankkeiden yhteiskustannuksiksi arvioidaan noin 36 miljoonaa euroa. Viisivuotissuunnitelmassa on myös muita merkittäviä kohteita.
”Eteen voi tulla hankkeiden uudelleen aikatauluttaminen ja kiinteistöjen saneeraustasojen tarkistaminen. Näitä kysymyksiä käsitellään seurakuntayhtymän strategian päivitystyössä ensi keväästä alkaen”, Hämäläinen sanoo.

Lähivuosina edessä on myös päätöksiä henkilöstön määrän asteittaisesta vähentämisestä, jossa hyödynnetään muun muassa eläkkeelle jäämisiä.
”Tässä vaiheessa on liian aikaista arvioida säästötarpeiden vaikutuksia seurakuntayhtymän henkilöstömäärään”, Hämäläinen sanoo.
Peruskorjauskulujen kattaminen saattaa tuoda eteen myös seurakuntayhtymän omistamien kaavoitettujen maa-alueiden myymistä.
”Myynti on kuitenkin lyhytnäköinen ratkaisu, sillä omaisuuden voi myydä ainoastaan kerran.”
Taneli Kylätasku
 
Lue lisää Espoon seurakuntien säästökeinoista täältä.

Jaa tämä artikkeli: