Uskonnonopetus

Uskonnonopetus

Kaksi vuotta sitten vierailin Pietarissa asuneen ystäväni luona. Hän toimi oppaanani tutustuessamme kaupungin upeisiin kirkkoihin, mutta pian roolimme vaihtuivat. Tunsin Raamattua ystävääni paremmin, ja huomasimme pystyväni itse kertomaan kirkkojen maalauksista, reliefeistä ja freskoista opastani enemmän.

Raamatun ja kristinuskon tuntemus onkin avain koko eurooppalaisperäisen kulttuurin hahmottamiseen. Ilman tietämystä kristinuskosta maanosamme taidetta, arkkitehtuuria ja juhlaperinteitä on mahdotonta ymmärtää.

Myös länsimaisen filosofian historia on pitkälti kristinuskon kommentointia. Edes länsimaisen kulttuurin maallistuneita ilmiöitä on hankalaa käsittää ilman kristinuskon yksilökeskeistä moraalikäsitystä ja sen tulkintahistoriaa. Sekularismilla on vahvemmat juurensa uskonpuhdistuksessa kuin ehkä sen enempää kiihkeimmät ateistit kuin protestantitkaan haluaisivat myöntää.

Tätä taustaa vasten on valitettavaa, miten vähäarvoisena monet tahot pitävät koulujen uskonnonopetusta. Aliarvostuksen taustalla on suppea uskontokäsitys. Uskonnot nähdään pelkkinä (irrationaalisina) oppi- ja kertomuskokoelmina sen sijaan, että ne käsitettäisiin kulttuuria määrittäviksi perustaviksi merkitysjärjestelmiksi.

Merkitysjärjestelminä uskontoja voi verrata kieliin. Kielet ovat käsitejärjestelmiä, joissa sanoilla viitataan tiettyihin asioihin ja jotka muodostavat oman sisäisen kielioppinsa. Jollei tunne kieltä, se näyttäytyy pelkkinä merkityksettöminä äänteinä ja kummallisina kirjainyhdistelminä. Sama pätee uskontoihin. Ne ovat avaimia, joiden tuntemus on edellytyksenä niiden synnyttämien kulttuuri-innovaatioiden oivaltamiselle.

Jos laiminlyömme kristinuskon kouluopetuksen, teemme valtavan karhunpalveluksen tuleville sukupolville. Tällöin kirkot muuttuvat heidän silmissään pelkiksi kauniiksi rakennuksiksi ja alttaritaulut kuviksi vailla merkityssisältöä. Eurooppalaisperäisen taiteen ja kulttuurin olemus hämärtyy, kun ei enää kylliksi tunneta sitä lähdettä, josta se on saanut innoituksensa.

Wille Rydman
wille@willerydman.fi
Kirjoittaja on helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu, joka ei häpeä tunnustautua konservatiiviksi.

Jaa tämä artikkeli: