Väitellään: Ihmisoikeustyö Suomessa on turhaa, Ida Vento-Hakama!

Väitellään: Ihmisoikeustyö Suomessa on turhaa, Ida Vento-Hakama!

Ida Vento-Hakama ihmisoikeus­kas­va­tusjärjestö Ainasta uskoo, että nuoria kiinnostaa vaikuttaminen.

Suomalaiset tuntevat ihmisoikeudet.

– Suomalaiset tuntevat tietyt perusoikeudet, kuten oikeuden fyysiseen koskemattomuuteen. Omaa elämää lähellä olevat oikeudet tunnetaan kuitenkin heikommin. Esimerkiksi työntekijöiden oikeudet eivät ole monellekaan tuttuja.

Ihmisoikeustyö Suomessa on turhaa, koska täällä asiat ovat hyvin.

– Ei se ole turhaa. Meillä toteutuvat monet perusoikeudet, mutta yhteiskuntamme ei ole valmis.

– Suomessa on syrjintää, johon pitää puuttua. Globalisoituneessa maailmassa myös muualla tapahtuvat ihmisoikeusloukkaukset vaikuttavat meihin.

Nykyajan vaikuttaminen on sitä, että painetaan tykkäysnappia Facebookissa. Kukaan ei jaksa nähdä enempää vaivaa.

– Kyllä ja ei. Moni kokee olevansa aktiivinen sosiaalisessa mediassa, ja siellä voi saada sellaisen vaikutelman, että ihmiset ovat kiinnostuneita samoista asioista kuin itse on. Voi kuitenkin käydä myös niin, että virtuaalimaailmassa huomaa elävänsä jonkinlaisessa kuplassa.

– Edelleen on paljon myös ihmisiä, jotka haluavat vaikuttaa asioihin ja näkevät sen vuoksi vaivaa sekä virtuaalisesti että oikeassa maailmassa.

Nuoria ei kiinnosta kansalaisvaikuttaminen.

– Väittäisin, että kiinnostaa. Mutta pitää vain löytää ne keinot, joilla yhteistyötä tehdään esimerkiksi koulujen ja nuorisotoimen kanssa. Monet kansalaisjärjestöt käyvät kouluissa puhumassa ja pitämässä työpajoja ja aamunavauksia. Silti toivoisin uudenlaista ja tiiviimpää yhteistyötä koulujen kanssa.

– Kannattaa miettiä, mitkä asiat nuoria kiinnostavat ja miten asiat heille esitetään. Ihmisoikeuksien julistus on itsessään laaja ja juhlava, mutta esimerkiksi oikeus koulutukseen on jo konkreettisempi asia.

Politiikkaan mukaan lähteminen on paras tapa vaikuttaa.

– Se on yksi tapa. Ihmisoikeustyössä pyritään olemaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia, joten sitä tehdään paljon muutenkin kuin politiikan kautta. Asioita voi edistää monin eri tavoin.

Asioihin vaikuttaminen on hidasta.

– Riippuu asiasta. Suuriin kansainvälisiin ongelmiin, kuten vaikka naisten oikeuksiin vaikuttaminen on hidasta, mutta toisaalta varsinkin lähellä oleviin asioihin voi joskus vaikuttaa nopeastikin.

Maailmanparantaminen kannattaa aloittaa lähiympäristöstään.

– Kyllä. Lähellä oleviin asioihin puuttuminen vaatii rohkeutta. Kannattaa aloittaa ihan siitä, että kohtelee muita ihmisiä hyvin ja kysyy, tarvitseeko vaikka naapurin rouva apua. On parempi kysyä kuin jättää kysymättä.

Jaa tämä artikkeli: