Väitellään: Jotakin on pielessä, jos 13-vuotias harrastaa seksiä, Katri Makkonen!
Nuorisolääkäri Katri Makkosen mielestä aikuistuminen on vaikeampaa kuin ennen. Kuva: Jukka Granstrom

Nuorisolääkäri Katri Makkosen mielestä aikuistuminen on vaikeampaa kuin ennen. Kuva: Jukka Granstrom

Väitellään: Jotakin on pielessä, jos 13-vuotias harrastaa seksiä, Katri Makkonen!

Kouluterveydenhoitoon tarvitaan uusia toimintamalleja, sanoo nuorisolääkäri Katri Makkonen.

Aikuistuminen on helpompaa kuin ennen, Espoon kaupungin lasten ja nuorten ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ylilääkäri Katri Makkonen.

"Erityisesti tytöt kypsyvät biologisesti aikaisemmin kuin joitakin vuosikymmeniä sitten, sen sijaan psyykkinen kypsymisaikataulu ei ole muuttunut. Tämän takia aikuistuminen voi olla haastavampaa kuin ennen. Varhain tai myöhään murrosikään tulevat nuoret kohtaavat suurempia kehityksellisiä haasteita kuin niin sanotut keskivertonuoret".

Täysi-ikäisyyden ikärajaa pitäisi laskea.

"Mielestäni ikärajaa ei tule laskea. Ihmisen biologinen ja sosiopsykologinen kehitys eivät aina kulje samanaikaisesti: täysikasvuiseltakin näyttävä murrosikäinen nuori on vielä psyykkiseltä kehitykseltään ”kesken” ja tarvitsee aikuisten tukea. Täysi-ikäisyyteen kuuluu oikeuksien lisäksi velvollisuuksia, jotka olisi hyvä ymmärtää ja pystyä kantamaan."

Kaikkien nuorten tulisi harrastaa edes jotakin.

"Kenenkään ei pidä harrastaa väen väkisin mitään. Nykynuorten harrastukset ovat joskus varsin tavoitteellisia ja vapaa-aika on tiukasti ohjelmoitua. Jokailtaiset myöhäiset harrastukset eivät edistä hyvinvointia, koska nuori tarvitsee unta kasvukautena selkeästi enemmän kuin aikuinen. Kehittyäkseen luovuus tarvitsee joutilaisuutta, samoin ihmisen mieli!"

Nuori tarvitsee vapautta, ei vanhempien asettamia rajoja.

"Nuori tarvitsee turvallisia rajoja, ja nimenomaan vanhempien pitäisi ne asettaa, vaikka siitä syntyisikin kinaa."

Nuoren kanssa pärjää, kun kuuntelee ja arvostaa häntä.

"Totta. Nuoren yrmeys tai vastahankaisuus voi olla vielä hauraan psyyken puolustautumiskeino: hyväksytäänkö minut sellaisena kuin olen, olenko riittävä? Myös piikikäs siili tarvitsee silitystä."
 

Kouluterveydenhuolto on lähipalvelua, jonne nuori voi aina tulla huolineen ja murheineen."
 

Vanhempien on hyvä päivittäin neuvoa nuorta. Hän arvostaa sitä.

"Luulenpa, että kukaan ei kestä jatkuvaa neuvontaa, ja erityisen herkästi kasvukipuileva nuori kokee neuvot arvosteluna. Masentunut nuori voi kokea hyvää tarkoittavat ohjeet jopa loukkaavina. Parhaiten neuvo taitaa toimia, kun sitä on pyydetty."

Köyhien perheiden nuoret voivat keskimäärin yhtä hyvin kuin varakkaiden perheiden nuoret.

"Terveystavoissa ja hyvinvoinnissa on sosioekonomisia eroja myös espoolaisten nuorten kohdalla. Päihteiden käyttö, ylipaino ja liikunnan vähäisyys ovat yleisempiä niillä nuorilla, joilla on huonommat lähtökohdat taloudellisesti. Myös toisen asteen koulutusmuodon valinta on yhteydessä hyvinvointiin, epäterveellisimmät elintavat löytyvät ammattikoululaisilta. Yksittäisen nuoren kohdalla kategorisointi voi olla haitallista. Myös hyvin toimeentulevien ”malliperheiden” lapset saattavat voida pahoin, vaikka ulkonaisesti elämä hymyilee."

Niiden nuorten, jotka eniten tarvitsevat apua, on vaikeinta hakea sitä.

"Jos nuorella on mielialaan liittyviä ongelmia, hän voi olla apaattinen eikä jaksa hakea apua. Nuoruusiässä psyykkisenä puolustusmekanismina on usein ongelman kieltäminen. Vaikeastikin oireileva nuori voi vastaanotolla vastata voivansa hyvin, ja vasta lämmittelyn, tutustumisen ja luottamuksen syntymisen jälkeen alkaa puhua asioistaan. Siksi nuorelle pitää varata riittävästi aikaa ja ammattihenkilön tulisi olla nuorisomyönteinen. Avuntarpeen tunteen herätessä apu tulisi olla saatavilla hyvinkin nopeasti, muutoin oikea hetki tarttua asiaan voi mennä ohitse – nuori elää tässä ja nyt. Matalan kynnyksen helposti saatavilla olevat palvelut ovat nimenomaan nuorille tärkeitä."

Koulupsykologeja ja -terveydenhoitajia tarvitaan lisää Espooseen.

"Psyykkinen oireilu lisääntyy selkeästi murrosiässä. Nuorista noin viisi prosenttia tarvitsee erikoistason palveluita, kaiken kaikkiaan lähes viidennes nuorista oireilee psyykkisesti. Kouluterveydenhuolto on lähipalvelua, jonne nuori voi aina tulla huolineen ja murheineen. Vaikeasti oireileva nuori joutuu jonottamaan erityissairaanhoidon palveluihin joitakin kuukausia, joten terveydenhoitajat ja koululääkärit kannattelevat nuoria ennaltaehkäisevän työnsä ohella. Myös koulun psykologien ja kuraattorien vastaanotot ovat paikoitellen ruuhkaiset. Työntekijöiden määrän lisäyksen rinnalle tarvitaan uusia toimintamalleja, jotta nuorten lievää oireilua voidaan helpottaa ja estää sen vaikeutuminen."

Jos 13-vuotias harrastaa seksiä, jotakin on pielessä.

"13-vuotiaan kehitykseen ei kuulu seksi yhdyntöineen, vaan seksuaalisuus ilmenee tyypillisesti ensin kaukoihastumisina esimerkiksi suosikkinäyttelijöihin. Mikäli varhaisnuoruudessa oleva nuori harrastaa aikuismaista seksiä, on yleensä syytä huoleen. Mihin ihmisen nälkään nuori hakee vastausta? Yleisesti ottaen liian varhain aloitettu seksi ei edistä nuoren tasapainoista kypsymistä, joten nuoren tilannetta olisi hyvä selvitellä tarkemmin."

Jaa tämä artikkeli: