Väitellään: Metsiä suojellaan jo ihan riittävästi, Jussi Päivinen!
Jussi Päivisen mielestä Etelä-Suomessa pitäisi suojella nykyistä enemmän metsää. Kuva: Paula Lehto

Jussi Päivisen mielestä Etelä-Suomessa pitäisi suojella nykyistä enemmän metsää. Kuva: Paula Lehto

Väitellään: Metsiä suojellaan jo ihan riittävästi, Jussi Päivinen!

Kehitysjohtaja Jussi Päivinen Metsähallituksen Luontopalveluista uskoo metsässä kulkemisen voimaan.

Suomessa on paljon puita, mutta vähän metsää.

– Pitää osittain paikkansa. Sellaisia metsiä, joissa on eri-ikäisiä puita ja myös lahopuita, on vähemmän, mutta kyllä Suomessa tosiaan puuta riittää.

– Metsiä on käytetty eri aikoina eri tavoin ja se vaikuttaa siihen, mitä siellä kasvaa. Silloin kun metsiä kaskettiin, ne olivat lehtipuuvaltaisempia.

Suurin osa Suomen metsistä on yksityisten ihmisten omistamia.

– Näin on. Toiseksi eniten metsiä omistaa valtio ja kolmanneksi eniten niitä omistavat metsäyhtiöt.

– Luonnonsuojelun näkökulmasta näin on hyvä, sillä monet yksityiset metsät eivät ole niin sanotusti kovin aktiivisessa käytössä. Puuntuotannon kannalta tämä taas ei ole niin hyvä juttu. Metsiin liittyvät poliittiset päätökset on taas helpompi toteuttaa valtion metsissä.

Suomen metsät ovat hyvin hoidettuja.

– Se riippuu hoitajasta ja tavoitteista. Puuntuotannollisessa mielessä näin on, sillä metsiemme puuntuotantokyky on hyvä. Meillä on vahva metsänhoidon perinne. Joskus voisi sanoa, että metsiä hoidetaan vähän liiankin hyvin. Niistä tulee helposti yhden puulajin metsiä.

 

Kun metsässä on monia puulajeja, ne myös kestävät paremmin erilaisia tuhoja.

 

Metsissämme kasvaa vain kuusia ja mäntyjä.

– Suomalaisessa talousmetsässä kasvaa lähinnä kuusta ja mäntyä, mutta suojelluissa metsissä on toisin. Lehtipuita on pyritty saamaan lisää ainakin valtion metsiin. Kun metsässä on monia puulajeja, ne myös kestävät paremmin erilaisia tuhoja.

 

Suomessa metsää on suojeltu jo ihan riittävästi. Kyllähän meillä sitä riittää.

– Jos katsotaan kokonaisprosenttiosuutta, metsiensuojelu on ihan hyvällä tasolla. Jos taas katsotaan sitä, kuinka suuri osa Etelä-Suomen metsistä on suojeltu, niin vain muutama prosentti. Se on aivan liian vähän.

Metsät ovat meille vihreää kultaa eli Suomen talous nojaa edelleen paljolti metsiin.

– Pitää paikkansa. Välillä oli toisenlaiset ajat, mutta nyt metsien merkitys taloudelle on vahvistumassa, kiitos biotalouden. Biopolttoaineen ja pakkausmateriaalien valmistus ovat aloja, joilla menee hyvin. Metsien hyödyntäminen edellyttää sitä, että puun tutkimukseen ja uusien käyttötapojen löytämiseen panostetaan.

Metsien monimuotoisuus ja muun luonnon monimuotoisuus kulkevat käsi kädessä.

– Pitää paikkansa. Suomessa on noin 20 000 metsälajia. Monipuolisissa metsissä on myös monipuolisesti kaikenlaisia eläimiä ja kasveja.

Metsät toimivat hiilinieluina ja hidastavat ilmaston lämpenemistä.

– Kyllä. Joskus ajatellaan, että suojellut metsät sitovat hiiltä huonosti, mutta oikeasti ne ovat siinä parhaita. Talousmetsien kohdalla on tärkeää, ettei varsinkaan runkopuuta kaadettaisi liian nuorena. Mitä isompana puu kaadetaan, sitä enemmän se on sitonut hiiltä.

Metsässä käveleminen tekee hyvää.

– Metsien terveysvaikutuksista on paljon tutkimustuloksia ja lisää tulee koko ajan. Metsähallitus on yrittänyt madaltaa metsässä liikkumisen kynnystä muun muassa siten, että ainakin kansallispuistoissa olisi helppo liikkua, vaikka ei olisi koskaan metsässä käynytkään. Niissä on merkityt reitit, opasteet ja tulentekopaikat.

Jaa tämä artikkeli: