Väitellään: Vauva ei ymmärrä kasteesta mitään, Laura Leverin!

Väitellään: Vauva ei ymmärrä kasteesta mitään, Laura Leverin!

Rekolan seurakunnan papin Laura Leverinin mielestä kaste on hieno lahja.

Kasteessa lapselle annetaan nimi.

– Ei. Vanhemmat ovat valinneet lapselle nimen ennen kastetilaisuutta. Kasteessa Jumala kutsuu nimeltä lapsen omakseen.

Kastamisen sijasta lapsen voi siunata.

– Siunaus ei voi korvata kastetta. Kaste on ainutlaatuinen ja ainutkertainen tapahtuma. Se on Jumalan teko ja Jumalan lahja. Siksi sitä ei voi toistaakaan.

On järkevämpää jättää lapsi kastamatta ja antaa hänen myöhemmin itse päättää uskonnostaan.

– Ei kastaminen sulje pois sitä, että lapsi voi tehdä valinnan myöhemmin. Kasvattaminen on aina rajanvetoa, ja vanhemmat päättävät muutenkin paljon asioita lapsen puolesta.

– Meidät on kutsuttu pitämään lapsista huolta, rakastamaan heitä ja tukemaan heidän elämänsä kulkua. Kaste on paras ja kaunein lahja, jonka lapselle voi antaa. Se tuo sellaista huolenpitoa ja turvaa, jota ei saa mistään muualta. Kasteessa lahjoitetaan Jumalan rakkaus ja läsnäolo. Uskon siemenkin kylvetään kasteessa.

Pieni vauva ei ymmärrä kasteesta mitään.

– Miksei lapsella voi olla oikeutta kasteen lahjaan, vaikka hän ei ymmärtäisikään sen merkitystä? Varmaan vauva saa muutenkin paljon lahjoja, joita hän ei ymmärrä. Myöhemmin hän voi päättää, avaako lahjan vai jättääkö sen sinne pakettiin.

Kirkossa voi olla jäsenenä vain, jos on kastettu.

– Totta. Seurakunnan ja kirkon jäseneksi tullaan kasteen kautta. Kaste on koko kristittynä elämisen perusta. Siihen pohjautuvat kaikki muut kirkolliset toimitukset.

Kirkko on oikeaoppisempi kastepaikka kuin koti.

– Kaste on pyhä itsessään. Sillä ei ole merkitystä, kastetaanko lapsi kirkossa vai kotona.

Lasta ei voi kastaa, jos vanhemmat eivät kuulu kirkkoon.

– Ainakin toisen vanhemmista tai huoltajista on kuuluttava kirkkoon. 12–17-vuotias voi vanhempien suostumuksella liittyä tai jäädä seurakunnan jäseneksi, vaikka vanhemmat eivät kuuluisikaan kirkkoon. Rekolan seurakunnassa kastetaan joka vuosi 4–10 rippikoululaista. Myös aikuisia kastetaan.

Raamatussa ei kasteta lapsia.

– Raamatussa ei kerrota suoraan lasten kastamisesta, mutta siinä on mainintoja kokonaisten perhekuntien kastamisesta. Kyllähän perhekuntaan todennäköisesti on kuulunut myös lapsia.

Jeesus keksi kasteen.

– Osittain. Jeesus antoi opetuslapsilleen käskyn kastaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Toisaalta kastamisriitti oli käytössä jo ennen sitä. Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen, mutta se ei ollut samanlainen kaste kuin se, mihin Jeesus kehotti. Jeesus itse ei kastanut ketään.

Vain kastetut pääsevät taivaaseen.

– Kuka voi tietää, mitä Jumala päättää? Vain Jumala osaa vastata tuohon kysymykseen.

Jaa tämä artikkeli:

Kommentoi