null 269 espoolaisnuorta vetoaa sateenkaarivihkimisten puolesta

Nora Halava toivoo, että Espoon tuomiokirkkoseurakunnan papit saavat mahdollisuuden vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja.

Nora Halava toivoo, että Espoon tuomiokirkkoseurakunnan papit saavat mahdollisuuden vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja.

Ajankohtaista

269 espoolaisnuorta vetoaa sateenkaarivihkimisten puolesta

Nuorten vetoomuskirje kehottaa Espoon tuomiokirkkoseurakuntaa vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja.

"Me toivomme, että jonakin päivänä meillä kaikilla on mahdollisuus mennä naimisiin omassa seurakunnassamme."

Näin sanotaan Espoon tuomiokirkkoseurakunnalle lähetetyssä kirjeessä. Netissä kerätyn vetoomuksen on allekirjoittanut yhteensä 269 ihmistä, joista suurin osa on nuoria. Allekirjoittajat vetoavat samaa sukupuolta olevien parien kirkollisen vihkimisen puolesta ja kehottavat omaa seurakuntaansa seuraamaan asiassa muutamien Helsingin seurakuntien esimerkkiä.

"Mielestämme on tärkeää, että kaikkia ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti ja erilaisuutta kunnioittaen. Uskomme, että kaikilla on oikeus rakastaa, tulla rakastetuksi ja näyttää se avoimesti", nuoret perustelevat.

Vetoomuskirjeessä mainitaan, että allekirjoittajat kuuluvat Espoon tuomiokirkkoseurakuntaan, ja monet heistä ovat myös aktiivisia seurakuntalaisia. Osa allekirjoittajista edustaa myös seksuaalivähemmistöjä.

...haluammekin ilmaista tahtomme siitä, että Espoon Tuomiokirkkoseurakunta seuraa näiden sateenkaaripareja vihkivien seurakuntien tietä ja antaa papeilleen mahdollisuuden vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja.

– Nuorten vetoomuskirje Espoon tuomiokirkkoseurakunnalle

Kirjeen ensimmäinen allekirjoittaja, Olarin lukion abiturientti Nora Halava, sai ajatuksen vetoomuksesta koulumatkalla uuden avioliittolain voimaan tuloa seuraavana päivänä.

– Ajattelin, että lain voimaantulo on tosi hyvä juttu, mutta sitä on mahdollista vielä parantaa, Halava kertoo.

Halava kirjoitti vetoomuksen, joka levisi Google docsin kautta nopeasti oman kaveripiirin ulkopuolelle. Espoon tuomiorovasti Antti Kujanpää sai vetoomuskirjeen 9. maaliskuuta ja antoi sen tiedoksi seurakuntaneuvoston kokoukselle 14. maaliskuuta.

Kirkkoherra vastaa: Seurakunnalta puuttuu toimivalta

Tiistaille 21. maaliskuuta päivätyssä vastauksessaan tuomiorovasti Antti Kujanpää kiittää seurakuntalaisten aktiivisuudesta ja kertoo ymmärtävänsä allekirjoittajien halua edistää avioliittolain täysimääräistä toteutumista kirkossa. "Niin ikään kannatan periaatetta ihmisten tasapuolisesta kohtelusta kirkossa", Kujanpää kirjoittaa.

Kujanpää jatkaa kuitenkin, että seurakunnat eivät ole itsenäisiä eivätkä toimivaltaisia avioliittolain soveltamisessa. Seurakuntia sitovat asiassa kirkkolaki ja kirkkojärjestys, kirkollisten toimitusten kirja sekä piispainkokouksen ja kirkkohallituksen seurakunnille antamat soveltamisohjeet.

Kujanpään mukaan Espoon tuomiokirkkoseurakunta odottaa asiassa kirkon virallisia päätöksiä, jotka tekee Turussa kokoontuva kirkolliskokous.

Kujanpää viittaa vastauksessaan myös kirkolliskokoukselle jätettyyn aloitteeseen kirkollisen vihkikäytännön muuttamisesta uuden avioliittolain pohjalta. Asian käsittely alkaa kevään kirkolliskokouksessa toukokuussa.

Kujanpää muistuttaa allekirjoittajia myös syksyllä 2018 järjestettävistä seurakuntavaaleista. "Uudet luottamushenkilöt osallistuvat uuden kirkolliskokouksen edustajien vaaliin. Seurakuntamme suuruudesta johtuen luottamushenkilöittemme äänillä on vaalissa poikkeuksellisen suuri painoarvo", Kujanpää rohkaisee.

Nora Halava kiittää Kujanpäätä vastauksesta ja paneutumista vetoomuksen asiaan.

– Jos muutos ei lähtenyt tästä vielä, ehkä myöhemmin sitten.

Herättikö kirkkoherran vastaus kiinnostuksen ehdolle asettumiseen syksyn 2018 seurakuntavaaleissa?

– Kyllä se jäi vähän kytemään, mutta puolitoista vuotta on nuoren elämässä pitkä aika. En tiedä vielä, missä kaupungissa opiskelen silloin, Halava sanoo.
 

Korjaus 21.3. 16.35: Allekirjoittaneiden määrä oli otsikossa aiemmin virheellisesti 268.

Korjaus 22.3. 10.35: Jutussa luki aiemmin: "Netissä kerätyn vetoomuksen on allekirjoittanut yhteensä 269 nuorta." Kohta on muutettu muotoon: "(...) yhteensä 269 ihmistä, joista suurin osa on nuoria."

Kirkko päättää vihkimisestä autonomisesti

Avioliittolaki turvaa kirkolle oikeuden päättää itse vihkimiskäytännöstään. Tätä kirkon ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien autonomiaa ei muutettu sukupuolineutraalia avioliittolakia koskevan lakimuutoksen yhteydessä.

Piispainkokous ja kirkolliskokouksen perustevaliokunta ovat katsoneet, että Kirkkokäsikirjan kysymykset sitovat toimituksen pappia, eikä hän voi itsenäisesti muuttaa niiden sanamuotoa samaa sukupuolta oleville pareille soveltuviksi.

Kirkon sisäisten säännösten noudattamatta jättäminen ei tee avioliittoa mitättömäksi. Puutteet kirkollisen vihkimisen edellytyksissä tai kirkon itsensä asettamien muotomääräysten noudattamattomuus eivät aiheuta seuraamuksia vihittäville.

Papin virkavelvollisuuksien vastaisen teon moitittavuuden ja siitä seuraavan seuraamuksen arviointi kuuluu tuomiokapitulille.

(Lähde: Kirkkohallituksen oikeudellinen selvitys kirkolliskokoukselle)

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

Sateenkaaripareja ei vihitä Tapiolan kirkossa, vaikka kirkkoherra niin haluaisi

Ajankohtaista

Espoon seurakuntien tiloissa ei vihitä samaa sukupuolta olevia. Tätä Espoon seurakuntien yhteistä linjausta yritettiin tuloksetta murtaa Tapiolan seurakuntaneuvostolle jätetyssä aloitteessa.


Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.