null Sateenkaaripareja ei vihitä Tapiolan kirkossa, vaikka kirkkoherra niin haluaisi

Tapiolan seurakunnan kirkkotilat eivät avaudu samaa sukupuolta olevien kirkkovihkimisille, mutta seurakunnassa on toimitettu jo ainakin yksi rukoushetki samaa sukupuolta olevan parin puolesta.

Tapiolan seurakunnan kirkkotilat eivät avaudu samaa sukupuolta olevien kirkkovihkimisille, mutta seurakunnassa on toimitettu jo ainakin yksi rukoushetki samaa sukupuolta olevan parin puolesta.

Ajankohtaista

Sateenkaaripareja ei vihitä Tapiolan kirkossa, vaikka kirkkoherra niin haluaisi

Espoon seurakuntien tiloissa ei vihitä samaa sukupuolta olevia. Tätä Espoon seurakuntien yhteistä linjausta yritettiin tuloksetta murtaa Tapiolan seurakuntaneuvostolle jätetyssä aloitteessa.

Seurakuntaneuvoston jäsenen Minna Koutaniemen tekemässä aloitteessa esitettiin, että Tapiolan seurakunnan tiloja voitaisiin käyttää hääjuhlassa tai rukoushetkessä, jossa pappi aikoo vihkiä samaa sukupuolta olevan parin.

Vastauksessaan Koutaniemen aloitteeseen kirkkoherra Päivi Linnoinen sanoo tulleensa siihen tulokseen, että Tapiolan seurakunnassa ei ole vielä edellytyksiä esittää kirkkotilojen avaamista samaa sukupuolta olevien parien kirkolliseen vihkimiseen. Linnoisen mukaan vihkimisestä ei vallitse vielä riittävää yksimielisyyttä.

Maaliskuun alussa voimaan tulleen avioliittolain muutoksen jälkeen yhteensä kahdeksan seurakuntaa Helsingistä ja Vantaalta on ilmoittanut, että niiden tiloissa voi vihkiä samaa sukupuolta olevan parin.

Espoon seurakunnissa toimitaan piispainkokouksen antaman ohjeen mukaisesti. Piispainkokous linjasi selonteossaan syksyllä 2016, että avioliittolain muutos ei anna papeille oikeutta vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.

Kirkkoherra Päivi Linnoiselle Koutaniemen esityksen hylkääminen oli raskas päätös.

– Päätös oli minulle yksi vaikeimmista. Tein päätösesityksen, jota vastaan olen itse henkilökohtaisesti. Arvioin, että tässä vaiheessa meidän on syytä pysyä Espoon yhteisellä linjalla Tapiolan seurakunnan yhtenäisyyden vuoksi, Linnoinen sanoo.

Linnoinen ei vienyt esitystä neuvoston äänestettäväksi. Kirkkoherra pitää todennäköisenä, että esitys kirkon ja kappelin avaamisesta samaa sukupuolta olevien parien vihkimiselle olisi saanut seurakuntaneuvoston hyväksynnän. Myönteiseen päätökseen olisi kuitenkin jätetty eriävä mielipide. Myönteisestä päätöksestä olisi todennäköisesti seurannut kantelu Espoon tuomiokapituliin.

– Ratkaisussani painoi eniten se, että toisenlainen esitys olisi aiheuttanut seurakunta-aktiivien joukossa hämmennystä ja vastustusta. Nämä reaktiot olisivat hankaloittaneet Tapiolan seurakunnan toimintaa.

Tein esityksen, jota vastaan olen itse henkilökohtaisesti. - Tapiolan kirkkoherra Päivi Linnoinen

Asian ratkettua neljä seurakuntaneuvoston jäsentä jätti pöytäkirjaan kaksi eriävää näkemystä. Kummassakin lausumassa samaa sukupuolta olevien parien vihkimättä jättäminen nähdään seurakuntalaisten epätasa-arvoisena kohteluna.

Aloitteen tehnyt Minna Koutaniemi on yksi eriävän näkemyksen jättäneistä.

– Tässä asiassa yksimielisyyttä ei ole odotettavissa. Toivon kuitenkin, että enemmistö seurakunnan jäsenistä asettuu jossakin vaiheessa tukemaan vähemmistöjä, ja tätä kautta saamme asiaan muutoksen. Vuoden päästä järjestettävät seurakuntavaalit ovat erittäin tärkeät, Koutaniemi sanoo.

Syksyn 2014 seurakuntavaaleissa Minna Koutaniemi valittiin Tapiolan seurakuntaneuvostoon ja Espoon yhteiseen kirkkovaltuustoon seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoista kohtelua ajavan Tulkaa kaikki -liikkeen ehdokaslistalta. Kirkkoherra Päivi Linnoinen valittiin vuosina 2012 ja 2016 kirkolliskokousedustajaksi uudistusmieliseltä Kevään kirkko -ehdokaslistalta.

Rukoushetkille ja hääjuhlille ovet avoinna

Helmikuun alussa jättämässään aloitteessa Minna Koutaniemi esittää myös, että Tapiolan seurakunnan tiloja voitaisiin käyttää samaa sukupuolta olevien parien rukoushetkeen ja hääjuhlan toimittamiseen. Vastauksessaan kirkkoherra Päivi Linnoinen toteaa, että tämä on mahdollista jo aikaisemmin tehtyjen päätösten nojalla.

Tapiolan seurakuntaneuvosto linjasi jo kesäkuussa 2011, että Tapiolan kirkkoa voidaan käyttää parisuhteen rekisteröimisen jälkeen toteutettavaan rukoukseen. Syksyn 2016 ja alkuvuoden 2017 aikana Espoon kirkkoherrat ovat vahvistaneet, että Espoon kirkot ja kappelit ovat käytettävissä samaa sukupuolta olevien vihittyjen parien rukoukseen ja seurakuntatilat heidän hääjuhlaansa varten.

Tähän mennessä Tapiolassa on toimitettu ainakin yksi rukoushetki samaa sukupuolta olevien parien puolesta. Koko maassa toimitettujen rukoushetkien määräksi arvioidaan muutama kymmenen.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.