null Kirkkohallitus laimentaisi keskioluen Ruotsin tasolle

Kirkkohallitus arvostelee hallituksen kaavailemia alkoholilain uudistuksia sisäisesti ristiriitaisiksi. Kuva: Pixabay

Kirkkohallitus arvostelee hallituksen kaavailemia alkoholilain uudistuksia sisäisesti ristiriitaisiksi. Kuva: Pixabay

Ajankohtaista

Kirkkohallitus laimentaisi keskioluen Ruotsin tasolle

Kirkkohallitus kannattaa ravintoloiden aukiolojen vapauttamista, koska muutos siirtäisi alkoholinkulutusta kodeista anniskelutiloihin. Muilta osin hallituksen kaavailema alkoholilain uudistus saa kovaa kritiikkiä.

Kirkkohallitus ehdottaa sosiaali- ja terveysministeriölle, että vähittäismyynnissä myytävien alkoholijuomien sallittua alkoholipitoisuutta alennetaan 3,5 tilavuusprosenttiin. Tätä vahvempia alkoholijuomia myytäisiin vain Alkon myymälöissä.

Ruotsin mallia seuraava ehdotus sisältyy alkoholilainsäädännön uudistamista koskevaan lausuntoon. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi lausunnon tiistaina 24. tammikuuta.

Ruotsin mallin seuraaminen olisi kirkkohallituksen mukaan paras keino saavuttaa alkoholilain uudistukselle asetetut sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet. Toinen mahdollinen vaihtoehto olisi nykyisten alkoholilainsäädännön periaatteiden säilyttäminen.

Jyrkkä ei nelosoluille ruokakaupoissa

Hallituksen esitystä alkoholilain uudistamiseksi odotetaan eduskuntaan keväällä. Esitysluonnos nostaisi alkoholin vähittäismyynnin sallitun vahvuuden 5,5 tilavuusprosenttiin. Käytännössä muutos toisi nelosoluet ruokakauppojen hyllyihin. Tällä hetkellä vähittäismyynnissä myytävien alkoholijuomien enimmäisvahvuus on keskiolutta vastaava 4,7 tilavuusprosenttia.

Toteutuessaan uusi alkoholilaki lisäisi terveyshaittoja, sosiaalisia ongelmia ja yhteiskunnallista eriarvoisuutta.

Kirkkohallitus arvostelee esitettyjä uudistuksia kovasanaisesti ja moittii esitysluonnosta sisäisesti ristiriitaiseksi. Kirkkohallituksen mielestä kehitys veisi päinvastaiseen suuntaan kuin tavoite, jonka mukaan alkoholipolitiikka vähentää alkoholin aiheuttamia ongelmia ja haittoja.

Toteutuessaan uusi alkoholilaki lisäisi terveyshaittoja, sosiaalisia ongelmia ja yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Tämä selviää kirkkohallituksen mukaan hallituksen esityksen antamista tiedoista. Vähittäismyynnissä sallitun alkoholiprosentin korottaminen lisää väistämättä alkoholin kokonaiskulutusta ja sen myötä terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja. Kirkkohallitus huomauttaa, että kärsimys ja haitat kasautuisivat erityisesti heikoimmassa asemassa olevien perheiden lapsille.

Erityiskysymyksenä kirkkohallitus nostaa esiin entistä vahvempien alkoholipitoisten juomasekoitusten eli "limuviinojen" vähittäismyynnin, joka lisäisi nuorten alkoholinkulutusta.

Kirkkohallitus pitää yhteiskuntaeettisesti kestämättömänä sitä, jos alkoholijuomien valmistukseen ja myyntiin liittyvät elinkeinopoliittiset edut nousevat sosiaali- ja terveyspolitiikan edelle. Myös Alkon roolin heikkenemiseen myynnissä olisi yhteiskunnan edun vastaista, koska näin menetettäisiin tärkeää asiantuntemusta ja valistustoimintaa.

Aukiolojen vapauttamiselle tukea

Kirkkohallitus antaa tukensa esitykselle ravintoloiden aukiolojen vapauttamisesta. Kirkkohallituksen mielestä alkoholinkulutuksen siirtyminen yksityistiloista ravintoloihin olisi sosiaalisesti tervetullutta kehitystä. Asiantuntija-arvioiden mukaan tämä ei lisäisi alkoholin kokonaiskulutusta ja haittoja. Julkisissa tiloissa viranomaisilla on paremmat edellytykset puuttua alkoholinkäytön myötä lisääntyvään väkivaltaan kuin yksityistiloissa.

Jos ravintoloiden aukioloja vapautetaan, samalla tulisi kirkkohallituksen mielestä vahvistaa ravintoloiden vastuuta järjestyksenvalvonnasta.

Kirkkohallituksen lausunto puuttuu myös ehtoollisviinien verovapauden poistamiseen, joka sisältyy hallituksen esitysluonnokseen. Kirkkohallitus huomauttaa, että ehtoollisviiniä käytetään osana uskonnollista sakramenttia. Näin ehtoollisviiniä ei voida pitää nautintoaineena, eikä kyse ole myöskään alkoholijuomien anniskelusta. Siksi ehtoollisviinien verottomuus ei aiheuta haitallista kilpailun vääristymistä sisämarkkinoilla.

Kirkkohallituksen lausunnon mukaan hallituksen esitysluonnos ei perustele ehtoollisviinien verovapauden poistamista. Myöskään ehdotetun muutoksen vaikutuksia ei ole arvioitu. Ehdotuksen toteutuminen aiheuttaisi evankelis-luterilaisille seurakunnille vuositasolla yhteensä 160 000 euron lisäkulut.

Kaksi eettistä periaatetta

Kirkkohallituksen mukaan alkoholipoliittisten päätösten pitää noudattaa kahta eettistä periaatetta:

1. Heikoimman osapuolen etu edellyttää, että alkoholinkäytön haittoja tarkastellaan erityisesti lasten ja nuorten sekä sosiaalisesti ja terveydellisesti heikoimmassa asemassa olevien aikuisten kannalta.

2. Suurin mahdollinen hyöty suurimmalle mahdolliselle joukolle tarkoittaa sitä, että kansanterveyttä koskevat näkökohdat pitää asettaa päätöksenteossa elinkeinopoliittisten näkökohtien edelle.

Lähde: Kirkkohallituksen lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle.

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

Päivä vain ja hetki kerrallaan selvin päin

Hyvä elämä

AA:n eli nimettömien alkoholistien istunnoissa turvaudutaan korkeampaan voimaan, jonka jokainen mieltää tavallaan. Kristitylle se on Jumala, ateistille vertaisten toisilleen luoma luottamuksen ja hyväksynnän ilmapiiri.


Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.