null Korkein oikeus kumosi toimittaja Johanna Vehkoon tuomion kunnianloukkauksesta

Toimittaja-kirjailija Johanna Vehkoon kunnianloukkaustuomio kumottiin.

Toimittaja-kirjailija Johanna Vehkoon kunnianloukkaustuomio kumottiin.

Ajankohtaista

Korkein oikeus kumosi toimittaja Johanna Vehkoon tuomion kunnianloukkauksesta

Korkein oikeus otti päätöksessään huomioon Junes Lokan tiettyjä ihmisryhmiä halventavat ja vihamieliset kannanotot ja katsoi Vehkoon arvostelleen tämän poliittista toimintaa.

Kor­kein oi­keus (KKO) katsoo tänään an­ta­mas­saan tuo­mios­sa, että toi­mit­ta­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja Jo­han­na Veh­koo ei lou­kan­nut Ju­nes Lo­kan kun­ni­aa Face­book-kir­joi­tuk­ses­saan, jossa arvosteli Lokkaa. KKO ku­mo­si ho­vioi­keu­den tuo­mion, hyl­kä­si kun­nian­louk­kaus­ta kos­ke­van syyt­teen ja va­paut­ti Veh­koon ran­gais­tuk­ses­ta, va­hin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­suu­des­ta ja vel­vol­li­suu­des­ta kor­va­ta Lo­kan oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­ja.

Vehkoo kirjoitti Facebookissa oletuksestaan, jonka mukaan Lokka aikoi häiritä hänen julkista esiintymistään kirjakaupassa. Hän nimitteli Lokkaa natsiksi, rasistiksi ja natsipelleksi. Käräjäoikeus ja hovioikeus tuomitsivat Vehkoon kunnianloukkauksesta sakkorangaistukseen ja velvoittivat hänet suorittamaan Lokalle vahingonkorvausta kärsimyksestä sekä korvausta oikeudenkäyntikuluista.

KKO nostaa esiin, että rikoslain mukaan kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Korkein oikeus katsoi, että Vehkoon Facebook-kirjoituksessa oli kyse arvostelusta, joka kohdistui nimenomaan Lokan menettelyyn politiikassa tai siihen rinnastettavaan julkiseen toimintaan ja koski yleistä mielenkiintoa herättävää aihetta.

”Ottaen huomioon Lokan julkisuudessa esittämät tiettyjä ihmisryhmiä halventavat ja vihamieliset kannanotot, (Vehkoon) kirjoitusta kokonaisuutena arvioitaessa siinä käytettyjen ilmaisujen ei katsottu selvästi ylittäneen sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä”, KKO toteaa päätöstiedotteessaan.

Lokka on maahanmuuttovastainen kansalaisaktivisti, joka on toiminut muun muassa Oulun kaupunginvaltuustossa. Hän sai lokakuussa 2021 käräjäoikeudessa tuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tuomion syynä oli se, että Lokka oli tehnyt kaupunginvaltuustolle esityksen, jossa hän ehdotti, että ”Turvallinen Oulu -hanke hylätään ja että rahoilla edistetään kunnasta muuttoa ja palkataan äärioikeistolaisia kuolemanpartioita". Joulukuussa Lokka sai tuomion kunnianloukkauksesta.

Vehkoo on journalisti, joka sai vuonna 2019 Suomen PENin sananvapauspalkinnon. Vehkoo muun muassa kirjoittaa Ylelle Valheenpaljastaja-juttusarjaa, jossa käsitellään harhaanjohtavaa tietoa, disinformaatiota, propagandaa ja valeuutisia.

Vehkoo on kirjoittanut Lokan nostamasta oikeusprosessista kirjan Oikeusjuttu (Kosmos 2021). Siinä hän käsittelee paitsi omaa oikeustapaustaan myös laajemmin sitä, miten epäjohdonmukaisesti kunnianloukkaustapauksia Suomessa tutkitaan ja oikeusasteissa käsitellään ja miten tätä käytetään laitaoikeistossa hyväksi.

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

Tämä kolahti: Johanna Vehkoo osoittaa kirjassaan oikeusjärjestelmämme aukot

Hyvä elämä

Kunnianloukkaussyytteet ovat Suomessa sattumanvaraisia eikä poliittista trollausta tunnisteta. Kohta selviää, ymmärtääkö Korkein oikeus, millaisessa maailmassa elämme.Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.