Mielipide: Diakoniatyöntekijät mukaan kirkon tulevaisuustyöhön

Mielipide: Diakoniatyöntekijät mukaan kirkon tulevaisuustyöhön

Kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunta esittää diakoniatyön haasteiden mukaan ottamista kirkon tulevaisuusselonteon valmisteluun. Diakoniatyöntekijöiden Liitto kannattaa esitystä. Valiokunta arvioi myös nelivuotiskertomuksen väittämää, jonka mukaan diakonia näyttäisi polkevan paikallaan.

Koska väittämä on lähinnä arvaus, on valiokunnan ehdotus asian selvittämisestä hyvä. Selvityksen tekemiseen tulee ottaa mukaan kenttätyötä tekeviä diakonian asiantuntijoita.

Tulevaisuusvaliokunta tekee tärkeän havainnon todetessaan kirkon panostuksen diakoniaan vähentyneen. Diakoniatyöntekijöiden määrä on vähentynyt kymmenessä vuodessa sadan vakituisen viranhaltijan verran. Kirkon tilinpäätöstietojen mukaan viime vuonna diakoniaan käytettyjä varoja leikattiin lähes 5 miljoonaa euroa, kun samaan aikaan esimerkiksi hallinnon kulut kasvoivat yli 4 miljoonaa euroa.

Diakoniatyöntekijät toimivat yli työalarajojen esimerkiksi rippikouluissa, jumalanpalveluksissa, lapsi- ja nuorisotyössä sekä aikuistyössä. Laajentunut tehtävänkuva vähentää aikaa perusdiakoniatyöstä. Tällöin yksipuolinen tilastojen tarkastelu ei anna oikeaa kuvaa työn kokonaisuudesta eikä kerro työn kehittämisestä, sisällöstä tai laadusta. Diakoniatyö ei ole avustusten tai asiakaskontaktien urakointia, vaan se on yhteisöllistä, osallistavaa ja vaikuttavaa työtä.

Tulevaisuusvaliokunta nostaa myös esiin diakonian merkityksen kirkkoon kuulumiselle tai siitä eroamiselle. Pohdinta on ihan paikallaan ja voidaan kysyä, millaiset eroluvut olisivat ilman diakoniatyötä? Mahdollisesti jopa nykyistä suuremmat.

Saara Huhanantti
puheenjohtaja

Tiina Laine
toiminnanjohtaja
Diakoniatyöntekijöiden Liitto

 

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää:

Kommentoi