null Mielipide: Saako tulevaisuudessa hyvää kotihoitoa?

Puheenvuorot

Mielipide: Saako tulevaisuudessa hyvää kotihoitoa?

Riittävän hoidon turvaamiseksi on välttämätöntä, että ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevien vanhusten hoitajamitoitusta nostetaan 0,7 hoitajaan vanhusta kohden. Lisärahoitusta tarvitaan yli 200 miljoonaa euroa noin 4200 hoitoalan ammattilaisen palkkaamiseksi. Pääkaupunkiseudulla hoitopaikan vuorokausihinta tulee olemaan yli 200 euroa (vuonna 2017 keskimäärin 172 euroa) eli yli 6000 euroa kuussa.

On ilmeinen vaara, että kun rahoitusta ja henkilöstöä lisätään ympärivuorokautista hoitoa antavissa palvelutaloissa, niin niitä vähennetään kotihoidossa. Kotihoito on palveluasumiseen nähden niin edullista, että kotihoidossa ennustetaan pidettävän entistä enemmän huonokuntoisia vanhuksia, jotka tarvitsisivat ympärivuorokautista hoivaa.

Pääkaupunkiseudulla kodinhoitajien työ on tullut entistä raskaammaksi, kun heillä on yhä enemmän hoidettavia. Hoitajalla voi olla työaikanaan jopa 15 käyntiä eri kohteissa. Aikaa vanhukselle voi jäädä alle 20 minuuttia päivässä, koska matkat ja valmistelut vievät aikansa. Työn kuormittavuuden takia kodinhoitajien sairaslomat ovat keskimäärin yli 30 päivää vuodessa. Tarvitaan lisäkäsiä myös kotihoidon tason turvaamiseksi.

Arviolta lähes 350 000 suomalaista hoitaa sairasta omaistaan. Valtaosa ei saa edes pientä omaishoitopalkkiota. He tekevät mittaamattoman arvokasta työtä yhteiskunnan kannalta myös taloudellisesti. Omaishoitajien uupuminen on estettävä ja hoivatyöstä on saatava riittävä palkkio.

Järjestöjen, seurakuntien, läheisten, naapureiden ja muiden vapaaehtoistoimijoiden erilainen tuki, läsnäolo, harrastuksiin vieminen ja pieni kotiapu tulevat yhä tärkeämmiksi kotona asuville, usein yksinäisille vanhuksille. Jokaisen ihmisen tulisi voida kokea, että minua ei jätetä yksin.

Pietari Jääskeläinen
valtioneuvoston asettaman vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunnan puheenjohtaja

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

Pääkirjoitus: Kirkon pitää olla piikkinä lihassa silloin, kun ihmisarvoa poljetaan

Puheenvuorot

Hiljaisia signaaleja vanhusten huonosta kohtelusta ei haluttu kuulla. Silloin kirkon pitää lisätä meteliä hiljaisiin viesteihin.Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.