null Miksi vanhoihin kaupungin metsiin mielitään nyt sahan kanssa?

Espoon kaupungin ja luontojärjestöjen näkemykset eivät kohtaa muun muassa virkitysmetsien hoitomenetelmistä puhuttaessa.

Espoon kaupungin ja luontojärjestöjen näkemykset eivät kohtaa muun muassa virkitysmetsien hoitomenetelmistä puhuttaessa.

Miksi vanhoihin kaupungin metsiin mielitään nyt sahan kanssa?

Espoon kaupunki julkaisi tammikuussa laajan metsäsuunnitelman Pohjois-espoon alueelle. Luontojärjestöt toivovat suunnittelun pitkittämistä sulan maan ajalle.

Luontojärjestöjen mukaan Espoon kaupungin tammikuussa julkistama reilut 2 000 hehtaaria kattava metsäsuunnitelma sisältää monia puutteita.
"Jostain syystä virkistysmetsään lähdetty laatimaan suunnitelmaa talousmetsäottein. Suunnitelman pohjatiedot eivät maastokäyntien perusteella pidä paikkaansa. Arvokkaiden metsäelinympäristöjen selvityksen (METSO-selvityksen) laatu on heikko, arvometsäkohteita on tunnistettu riittämättömästi, eivätkä esitetyt hakkuutoimet paranna luonto- ja virkistysarvoja", luettelee Espoon ympäristöyhdistyksen espoolainen metsäaktiivi Virpi Sahi.
Suunnitelmaa on kritisoitu myös sen palauteajasta.
"Se oli kommentoitavana vain kuukauden, eikä palautteen antoon tarkoitettu verkkosivu edes toiminut kunnolla. Osa palauteajasta ajoittui talvilomaan. Kunnon kommentointi vaatii muun muassa maastotöitä mielellään sulan maan aikaan", Sahi painottaa.

Miksi vanhaan metsään sahan kanssa?

Espoon metsäsuunnitelma ylsi valtamedioiden uutiseksi viime viikolla. Miksi kaupunki suunnittelee harvennus- ja avohakkuita laajalti ympäri Espoota, kaupungin metsänhoitaja teknisestä keskuksesta, Tiina Peippo?
"Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmia on tehty yli 10 vuotta alueittain Espoossa. Uudessa suunnitelmassa inventoidaan metsä- ja niittyalueet sekä ehdotetaan niille hoitotoimenpiteitä. Suunnittelua vetää ohjaustyöryhmä, johon on kuulunut kaupungin asiantuntijoita liikuntatoimesta, ympäristökeskuksesta, museosta, luonnonhoidosta sekä yleis- ja asemakaavoituksesta."
Miksi vanhoihin metsiin ollaan menossa sahojen kanssa?
"Kaupungin metsät Kehä III:n pohjoispuolella ovat hyvin pirstoutuneita. Suunnitelmaan sisältyy asutukseen rajautuvaa lähimetsää, laajempia virkistysmetsiä sekä tien vieressä olevaa suojametsää. Tavoite on, että metsät ovat viihtyisiä ja turvallisia. Suunnitelman ehdotetuista hakkuutoimenpiteistä yli puolet on harvennushakkuita. Avohakkuita on ehdotettu prosentin verran. Suunnitelma ja sen toteutus ajoittuu 10 vuoden ajalle.
Luontojärjestöt ihmettelevät, miksi hoitosuunnitelmaa eivät käsittele luottamushenkilöt?
"Toimimme nykyisten ohjeiden mukaan, mutta prosessiin on nyt toivottu muutosta."
Mitä kaupunki tekee kaatamalleen puulle?
"Se myydään metsäfirmalle ja kuntalaisille polttopuuksi."
Oliko palauutteenantoajan takarajan ajoittaminen hiihtolomaviikolle hyvä ratkaisu?
"Meillehän on saanut lähettää palautetta kuitenkin kuukauden ajan."
Millaista palautetta olette saaneet kahdesta asukastilaisuudesta?
"Vaihtelevaa. Se on juuri asukastilaisuuksien tarkoitus. Kaikki palaute on mukana ohjausryhmän käsittelyissä."
Miten tästä jatketaan?

"Sitten kun olemme käyneet palautteet läpi, julkaisemme huhtikuussa kaupungin verkkosivuille uuden suunnitelman."

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

Rakentaminen uhkaa arvometsiä Nuuksion reunalla

Hyvä elämä

Luontojärjestöt yrittävät suitsia arvokkaiden metsäalueiden rakentamista Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksessa.


Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.