null Ministeri Risikko ja kirkon johto hakivat yhteisymmärrystä turvapaikanhakijoiden auttamiseen

Marraskuun alkupuolella Hermannin diakoniatalolla avattu hätämajoitustila täyttyi jo ensimmäisenä iltana hetkessä. Kuva: Sirpa Päivinen

Marraskuun alkupuolella Hermannin diakoniatalolla avattu hätämajoitustila täyttyi jo ensimmäisenä iltana hetkessä. Kuva: Sirpa Päivinen

Ajankohtaista

Ministeri Risikko ja kirkon johto hakivat yhteisymmärrystä turvapaikanhakijoiden auttamiseen

Piispat koolle kutsunut sisäministeri Paula Risikko jakoi kirkon huolen yhteiskunnan ulkopuolelle jäävien kohtalosta. "Näkökulmamme paperittomien turvapaikanhakijoiden tilanteeseen olivat erilaiset, mutta huoli yhteinen", kertoo arkkipiispa Kari Mäkinen.

Sisäministeri Paula Risikko tapasi tänään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispoja keskustellakseen Suomen turvallisuustilanteesta ja turvapaikkahakijoiden auttamisesta.

”Halusin tavata piispoja, jotta voimme yhdessä pohtia millä tavalla kirkko voi olla mukana sisäisen turvallisuuden toimenpideohjelman valmistelussa. Kirkko tekee paljon tärkeää työtä yhteiskunnan eri osa-alueilla, myös ihmisten turvallisuudentunteen lisäämiseksi. Siksi kirkon mukanaolo on hyvin tärkeää”, Risikko toteaa.

Kirkko on tarjonnut turvapaikanhakijoille hätämajoitusta useaan otteeseen ja arkkipiispa Kari Mäkinen on tuonut esiin, että kirkolla on velvollisuus auttaa ja antaa suojaa. Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg otti syyskuussa asiaan kantaa toivomalla, ettei paperittomille tarjottaisi hätämajoitusta, koska se lähettäisi vääränlaista viestiä. 

Kirkon johdon kanta turvapaikanhakijoiden auttamiseen on kuitenkin ollut selvä jo keväästä asti. Arkkipiispa Mäkinen on muun muassa vedonnut seurakuntiin, että mahdollisimman moni avaisi ovensa hädänalaisten auttamiseksi.

Helsingin seurakuntien hätämajoitus on auki myös paperittomille

Helsingin kirkot ovat sitoutuneet tarjoamaan hätämajoitusta kaikille avuntarvitsijoille tämän talvikauden ajan. Vuorotteluperiaatteella toimiva hätämajoitusrinki avautuu tänään Lauttasaaren kirkolla. Arkkipiispa Mäkisen mukaan ministeriö ei yrittänyt millään lailla kieltää hätämajoituksen järjestämistä.

”Tässä on tärkeä viesti: kaikki mikä liittyy kirkkoturvaan ja akuuttiin talviapuun – kaikilla ovensa avanneilla seurakunnilla on täysi tuki takanaan, sekä kirkon johdon että viranomaisten. Ministeriö ymmärsi ja arvosti humanitääristä avustustyötämme, joka liittyy suojan tarjoamiseen.”

Arkkipiispa Kari Mäkisen mukaan tapaaminen sujui muutenkin asiallisissa merkeissä ja luottamuksen hengessä.

”Kävimme läpi Suomen sisäisen turvallisuuden tilannekuvaa ja muuttuvaa yhteiskuntaa uhkineen ja mahdollisuuksineen. Käsittelimme myös kirkkoturva-asiaa hyvässä yhteishengessä, tosin kirkkoturvaan liittyviä yksityiskohtia emme kuitenkaan kovin syvällisesti ehtineet käsitellä.”

Oliko ministeriön ja piispojen kannoissa ristiriitaisuuksia?

”Ei ristiriitaa, mutta toki on niin, että ministeriö ja kirkko katsovat samaa asiaa eri näkökulmista. Kirkolla on tämä seurakuntatyöstä nouseva näkökulma, että on tärkeää, että ihmistä ja hänen tilannettaan tarkastellaan yksilöllisesti, kokonaisuutena ja mietitään, millaisin toimin hänen hätäänsä voi helpottaa.”

Keskustelua ehdittiin osin käydä myös avustamisen keinoista.

”Toki seurakunnissa varmasti tulee vastaan yksittäisiä tilanteita, jolloin on vaikea tietää, miten pitäisi toimia”, Mäkinen pohdiskelee. ”Me voimme täällä Suomessa auttaa ihmistä niin pitkälle kuin pystymme ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta esimerkiksi saatella mahdollisimman turvalliseen määränpäähän.”

Oliko ministeriössä huolta siitä, että kirkoissa piiloteltaisiin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä?

 ”Keskustelussa oli hyvä yhteisymmärrys siitä, että kaikki kirkkoturvaan liittyvä toimintamme on läpinäkyvää ja avointa ja sitä tehdään viranomaisten tieten. He ymmärsivät toisaalta myös sen, että kohtaamistyömme perustuu luottamukseen, ja sitä emme voi rikkoa.”

Kirkko ei tee ilmiantoja

Myös Helsingin piispa Irja Askola toteaa, että tapaaminen sujui hyvässä keskustelun hengessä.

”Yhteisymmärryksessä todettiin, että kirkon on tarjottava hätämajoitusta, suojaa ja ruokaa. Ministeri Risikko oli tutustunut tarkasti Kirkkoturva-ohjeistukseen. Hän ei nähnyt siinä ristiriitaa heidän toimintansa kanssa, vaan että huoli tilanteesta on yhteinen”, Askola tiivistää.

”Totesimme, että kirkko ei tee ilmiantoja, muttei myöskään piilottele paperittomia. Kirkko ei voi tarjota oleskelulupaa, ei nostattaa perusteetonta toiveikkuutta, mutta voi tarjota inhimillisyyttä, tukea ja jatkoaskelten tukea.”

Ministeriö valmistelee parhaillaan kunnille lisäohjeistusta siitä, kuinka paperittomien asioita tulisi jatkossa hoitaa.

”Siihen yhteistyöketjuun linkittyvät myös seurakunnat”, Askola kertoo. ”Tilanne on uusi Suomessa ja tässä on jokaisella oppimisen paikka.”

Piispat esittivät tapaamisessa vakavan huolensa turvapaikkaprosessin jälkeen yhteiskunnan ulkopuolelle jäävistä ihmisistä.

”Keskustelussa nousivat kriittisinä huomioina esille humanitaarisen suojelun kaventuminen, perheiden yhdistämisen vaikeuttaminen, nuorten oleskelulupien lyhytaikaisuus ja maakriteerien kiristyminen”, Askola kertoo.

”Kirkon viesti oli yksiselitteinen: Ihminen on otettava vakavasti!”

"Ihmistä ei jätetä"

Piispat korostivat keskustelussa inhimillistä näkökulmaa.

”Turvallisuus rakentuu arjesta ja arjen teoista. Turvallisuudentunne on heikoin heillä, jotka tuntevat jäävänsä yhteiskunnan ulkopuolelle. Tähän törmäämme kirkossa jatkuvasti, ja taustalla olevien syiden tunnistaminen ja ratkaisujen etsiminen on koko yhteiskunnan kannalta välttämätöntä”, Kari Mäkinen sanoo.

Kirkkoturvan merkitys ei huoju.

”Kirkot ovat kautta vuosisatojen tarjonneet tukea ovelleen koputtaville. Oven avaaminen ei ole pysyvä, saati lopullinen ratkaisu, mutta se on kristinuskosta nouseva teko”, Askola painottaa.

”Ja toki kansalaisina meidän on lisäksi vaikutettava poliittisiin päätöksentekijöihin.”

Arkkipiispa Kari Mäkinen korostaa, että yhteiskunnan tulee ensisijaisesti hoitaa hätätilanteet, mutta kirkko ei voi jäädä toimettomaksi, jos apua tarvitaan.

”Se nousee yksinkertaisesta arvomaailmasta: kun ihminen on avun tarpeessa, hänelle ei käännetä selkää. Ihmistä ei jätetä.”

Sisäministeri tapasi arkkipiispa Kari Mäkisen ja Helsingin piispa Irja Askolan lisäksi Turun piispa Kaarlo Kallialan, Espoon piispa Tapio Luoman, Tampereen piispa Matti Revon, Kuopion piispa Jari Jolkkosen, Mikkelin piispan Seppo Häkkisen ja Porvoon piispan Björn Vikströmin sekä puolustusvoimien kenttäpiispa Pekka Särkiön. Tapaamiseen osallistui myös sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg.

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

Sisäministeri Risikko vastaa pappien vetoomukseen: "Kristityksi kääntymisen uskottavuutta ei ole helppo selvittää"

Ajankohtaista

Kaikki Migrin turvapaikkapäätökset eivät ole oikeita, väittää 434 papin ja teologin allekirjoittama vetoomus. Sisäministeri Paula Risikko luottaa maahanmuuttoviranomaisten kykyyn tehdä oikeudenmukaisia päätöksiä.Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.