null Oikeusministeriö selvittää turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa

Oikeusministeri Antti Häkkäsen mukaan muutosten yhtenä tavoitteena oli turvapaikanhakijoiden oikeuspalvelujen parantaminen. Ministeriö selvittää, kävikö kuitenkin toisin,

Oikeusministeri Antti Häkkäsen mukaan muutosten yhtenä tavoitteena oli turvapaikanhakijoiden oikeuspalvelujen parantaminen. Ministeriö selvittää, kävikö kuitenkin toisin,

Oikeusministeriö selvittää turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa

Oikeusministeri Antti Häkkänen on päättänyt, että turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta tehdään perusteellinen selvitys.

Oikeusministeri Antti Häkkäsen mukaan hyvään lainvalmisteluun kuuluu uuden lainsäädännön vaikutusten ja toimeenpanon huolellinen arviointi ja seuranta. Sen vuoksi hän teki päätöksen, jonka mukaan turvapaikanhakijoiden oikeusavusta tehdään perusteellinen selvitys.

Kansainvälistä suojelua koskevien asioiden käsittelyä tehostettiin lainmuutoksilla, jotka tulivat voimaan 1.9.2016. Tuomioistuinkäsittelyä ja oikeusavun antamista koskevien muutosten avulla haluttiin lisätä toiminnan tehokkuutta ja hillitä turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta aiheutuvia paineita tuomioistuinten ja oikeusapua antavien työtilanteeseen.

Samalla haluttiin kuitenkin varmistaa, että turvapaikanhakijoiden oikeusturva toteutuu. Julkisuudessa on kuitenkin ollut useita esimerkkejä, joiden mukaan oikeusturvassa on suuria puutteita. Muun muassa Asianajajien liitto on vaatinut parannuksia oikeusturvaan ja Lakimiesuutisissa asiantuntijat peräänkuuluttivat kokonaisarviointia ulkomaalaislain muutosten seurauksista.

Nyt käynnistettävää selvitystä on valmisteltu oikeusministeriössä jo ennen kesää. Ministeriö on esittänyt sen ottamista valtioneuvoston yhteisen tutkimusohjelmaan. Ministeriön tarkoituksena on selvittää esimerkiksi sitä, miten turvapaikanhakijat ovat saaneet tietoa oikeusapupalveluista, löytäneet palveluja tarjoavat tahot ja ovatko palvelut olleet riittäviä.

– Pidän uuden lainsäädännön vaikutusten ja toimeenpanon arviointia erityisen tärkeässä roolissa. Seuraamme oikeusministeriössä koko ajan turvapaikanhakijoiden oikeusturvan toteutumista. Perusteellisen selvitystyön jälkeen on aika tehdä huolellinen analyysi, jonka jälkeen voidaan arvioida mahdollisia säädösmuutosten tarpeita, ministeri Häkkänen toteaa.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: