null Saunan mysteeri pitää pintansa

Pyhä paikka. Saunassa ollaan samanarvoisia. Ihmisiä erottavat asiat jätetään ulkopuolelle.

Pyhä paikka. Saunassa ollaan samanarvoisia. Ihmisiä erottavat asiat jätetään ulkopuolelle.

Saunan mysteeri pitää pintansa

Juhannuksena saunotaan pitkän kaavan mukaan. Rituaalissa voi häivähtää pyhän kokemus.

Miksi saunassa ollaan alasti? Harrastetaanko siellä seksiä?

Vuonna 2011 uskontotieteen vaihto-opiskelija Kimmo Känsälä törmäsi Puolassa yllättävään ongelmaan. Hän halusi kertoa muunmaalaisille opiskelutovereilleen, mistä saunassa on kysymys, mutta heidän kysymyksensä paljastivat tehtävän toivottomaksi.

Ihmettelevät kysymykset jäivät askarruttamaan Känsälää, ja palattuaan Suomeen hän teki uskontotieteen opintoihin kuuluvan lopputyönsä suomalaisesta saunasta.

"Toisessa kulttuurissa on helpompi nähdä erikoislaatuisia piirteitä, kun taas oman kulttuurin erikoisuuksia pidetään arkeen kuuluvina", hän sanoo.

Juhannuksena sauna on enemmän

Juhannuksena useimmat haluavat kokea "aidon saunan", joka on jotakin enemmän kuin kerrostalon sähkökiukaan tarjoama arkisauna. Känsälän pro gradu -tutkimuksessa Pyhä sauna. Suomalainen sauna rajatilana (2013) aitoa saunaa kuvataan tarkasti ja tunteella. Aineistona ovat Kansanrunousarkiston järjestämän sauna-aiheisen keruukilpailun kirjoitukset sekä kahdeksalle Suomen saunaseuran jäsenelle tehdyt haastattelut.

 
 

Aito sauna on suomalaisten mielestä veden äärellä ja puulämmitteinen, joidenkin mielestä vain savusauna täyttää vaatimukset. Saunomisen tulee olla kokemus, jossa kaikki aistit ovat mukana. 

Saunatilan pitää olla sopivan hämärä ja lämpötilan juuri oikea. Äänet kuten kiukaan sihahdus ja kiehuvan veden humina ovat tärkeitä. Luovuttamattomia ovat myös esineet: löylykippo, kauha ja saunavihta, joka antaa oikean tuoksun.

Saunaan sopimattomia asioita ovat vaatteet, riidanaiheet, alkoholi ja seksi.

Känsälän mukaan on ilmeistä, että saunominen on suomalaisille rituaali. Juhannuksena rituaali tehdään mielellään pitkän kaavan mukaan. Se alkaa jo  lämmityksestä, joka on kunniatehtävä.

Saunassa ollaan samanarvoisia

Riisuutuminen on rituaalin tärkeä osa. Se kertoo Känsälän mukaan pyrkimyksestä harmoniaan ja tasavertaisuuteen: suomalaiset ovat saunassa samanarvoisia, ihmisiä erottavat asiat jätetään ulkopuolelle.

"Vaatteiden riisumisella on tietysti rationaaliset syyt. Mutta samalla meillä on suuri tarve painottaa sitä, että alastomuus on luonnollista ja viatonta", Känsälä sanoo.

Maatalousyhteiskunnassa saunomisella oli vahva yhteys uskontoon. Sauna oli tärkeä yhdysside tuonpuoleiseen, sillä siellä synnytettiin lapset ja sinne vietiin kuolleet. 

 

 

Suomalaisessa kansanuskossa sauna yhdisti nyt eläviä sukupolvia ja poisnukkuneita esi-isiä. Esi-isien ajateltiin vierailevan tuonpuoleisesta tämänpuoleiseen juuri saunassa. Nykyäänkin saunasta lähtiessä esi-isille tai saunanhaltijalle saatetaan heittää viimeinen löylykauhallinen – ja samalla varmistetaan saunan hirsien kuivuminen. 

Suomalaisen uskontotieteen grand old man Juha Pentikäinen on osoittanut, että löyly-sanan juurena on sielua tarkoittava ugrilainen kantasana, joka periytyy esikristilliseltä ajalta. Yhteisen historian jälkiä sukulaiskielissämme ovat unkarin sielua tarkoittava sana lélek ja viron löylyä tarkoittava leil.

Eritinen arvo on vihje pyhästä

2010-luvulla saunomisen rituaali on maallistunut, mutta yhteys esi-isiin syntyy tänäänkin. Moni Känsälän haastateltava koki tärkeäksi, että saunan rituaali on pysynyt samanlaisena vuosisatojen ajan.

Kerrostalojen saunaneliöt ovat kalliita, mutta silti haluamme maksaa niistä. Känsälän mukaan tämä kertoo siitä, että saunalla on yhä erityinen arvo, jonka voi tulkita pyhäksi.

"Tutkimukseni aineistosta käy ilmi, että ihmisillä voi olla saunassa jonkinlaisia pyhän kokemuksia, vaikka he eivät kokisi olevansa muuten uskonnollisia."

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää:

Kommentoi