null Sini Mikkola kertoo, millainen oli Lutherin ihannekristitty

Sini Mikkolan väitöskirja on esitarkastuksessa. Hän on tutkinut naiseutta ja mieheyttä Lutherin ajattelussa.

Sini Mikkolan väitöskirja on esitarkastuksessa. Hän on tutkinut naiseutta ja mieheyttä Lutherin ajattelussa.

Sini Mikkola kertoo, millainen oli Lutherin ihannekristitty

Luther arvosteli "enkelielämää" ja suositteli ihmisille normiarkea. Reformaatiosarjan luennolla 24.1. kerrotaan lisää.

Sini Mikkola, pidät luennon reformaattori Martti Lutherista ja ihannekristitystä 24.1. Miten olet perehtynyt Lutheriin?

- Tutustuin Lutheriin lähemmin jo gradua tehdessäni. Tuolloin tarkastelin hänen käsitystään naiseudesta. Väitöskirjassani olen jatkanut Lutherin kanssa. Keskityn hänen käsitykseensä kehollisuuden merkityksestä ja tutkin sitä kautta sekä naiseutta että mieheyttä hänen ajattelussaan.

 

Moni perusluterilainen ei tiedä kovin paljon Lutherista. Mitä meidän kannattaisi ainakin tietää tästä uudistajasta?

- Lutherin uudistustyö ei tapahtunut tyhjiössä, vaan häntä edelsi ja hänen kanssaan työskenteli suuri joukko ihmisiä, joiden toiminnan seurauksena nykyään reformaatioksi kutsuttu ilmiö käynnistyi ja eteni. Toisaalta esimerkiksi "luterilainen työetiikka" on käsite, jolla ei ole Lutherin kanssa oikeastaan mitään tekemistä.

 

Miten Lutherin käsitys ihannekristitystä poikkeaa tuon ajan katolisen kirkon opetuksesta?

- Joiltakin osin hyvin selkeästi. Luther ei pitänyt luostarissa niin sanottua enkelielämää eläviä ihmisiä ihanteellisina kuten aiemmin oli ollut tapana, vaan nosti avioliitossa perhe-elämää viettävät ihanteeksi.

 

Milloin väitöskirjasi valmistuu?

- Se on esitarkastuksessa ja väittelen todennäköisesti loppukeväällä.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: