null Taivaan tähden: Jumalan kolme naamaria

Taivaan tähden: Jumalan kolme naamaria

Kolminaisuusoppi on hämärä ja hankala kuvaus Jumalasta.

Vuosina 155–240 elänyt kirkkoisä Tertullianus oli kielimiehiä. Erään analyysin mukaan Tertullianus muotoili latinan kieleen 509 uutta substantiivia, 284 uutta adjektiivia ja 161 uutta verbiä. Onneksi kaikki niistä eivät ole tulleet yleiseen käyttöön.

Hän keksi sanan ”kolminaisuus”, joka tuli jäädäkseen. Kolminaisuusopilla tarkoitetaan kristillistä opetusta Jumalan kolmiykseydestä. Opin mukaan on yhtä aikaa yksi Jumala, mutta kolme persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Hämärä ja hankalasti ymmärrettävä jumalakuvaus.

Tertullianus istutti juuri tähän yhteyteen latinan teatterikielessä käytetyn sanan persona. Tämä käsite tarkoittaa kirjaimellisesti naamiota, jota näyttelijät käyttivät roomalaisissa teattereissa. Näyttelijät käyttivät tuolloin naamioita tehdäkseen yleisölleen paremmin ymmärrettäväksi, mitä erilaisia näytelmän hahmoja he esittivät.

Käsite persona sai näin erityismerkityksen ja tarkoitti osaa, jota joku näyttelee. Kolminaisuuden ideaa – yksi olemus, kolme persoonaa – naamiot avaavat kummasti. Yksi Jumala esittää kolmea erilaista mutta yhteen kuuluvaa osaa ihmisen ja luomakunnan lunastuksen suuressa näytelmässä. Roolien moninaisuuden takana on vain yksi näyttelijä.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: