null Eduskunnan oikeusasiamies on saanut parikymmentä kantelua virkatodistusten viipymisten takia − Espoossa käsittelyaika on edelleen yli 20 viikkoa

Turhautuneet ihmiset ovat tehneet kanteluita eduskunnan oikeusasiamiehelle siitä, että sukuselvitysmuotoisia virkatodistuksia joutuu odottamaan liian kauan erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Turhautuneet ihmiset ovat tehneet kanteluita eduskunnan oikeusasiamiehelle siitä, että sukuselvitysmuotoisia virkatodistuksia joutuu odottamaan liian kauan erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Ajankohtaista

Eduskunnan oikeusasiamies on saanut parikymmentä kantelua virkatodistusten viipymisten takia − Espoossa käsittelyaika on edelleen yli 20 viikkoa

Kirkkohallitus on antanut selvityksen tilanteesta eduskunnan oikeusasiamiehelle. Ruuhkautuneet aluerekisterikeskukset saavat nyt apua muista aluerekisterikeskuksista. 

Eduskunnan oikeusasiamiehelle on tehty huhtikuusta 2021 lähtien noin 20 kantelua siitä, että sukuselvitysmuotoisten virkatodistusten saamisessa menee tällä hetkellä liian kauan.

Tällä hetkellä Espoon aluerekisterikeskuksessa virkatodistusta joutuu odottamaan yli 20 viikkoa, Vantaalla 11 viikkoa ja Helsingissä noin 7−8 viikkoa.

Virkatodistusten viivästyminen on aiheuttanut paitsi ylimääräistä huolta sureville omaisille, niin myös taloudellisia haittoja, kuten viivästyksiä henkivakuutuskorvausten hakemiseen sekä ylimääräisiä kuluja kuolinpesän hoitamiseksi. Perunkirjoitus, johon sukuselvitysmuotoinen virkatodistus vaaditaan, on tehtävä kolmen kuukauden sisällä vainajan kuolemasta.

Laissa ei ole säädetty virkatodistusten käsittelyaikoja, mutta Suomen perustuslain 21 pykälän 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman tarpeetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa.

Itä- ja Pohjois-Suomessa palvelu on ollut koko ajan nopeaa. Espoon aluerekisterikeskus on pääkaupunkiseudun aluerekisterikeskuksista pahimmin ruuhkautunut. 

Itä- ja Pohjois-Suomessa palvelu on ollut koko ajan nopeaa. Espoon aluerekisterikeskus on pääkaupunkiseudun aluerekisterikeskuksista pahimmin ruuhkautunut. 

Etelä-Suomen aluerekisterikeskukset saavat apua Kuopiosta ja Rovaniemeltä

Virkatodistuspyyntöjen käsittelyn tavoiteajaksi on Kirkkohallituksessa määritelty noin 4−6 viikkoa, kertoo Kirkkohallituksen hallinto-osaston kirkkoneuvos Pirkko Pihlaja sähköpostitse. Hän pitää hyvänä sitä, että  ihmiset ovat tehneet tilanteesta kanteluita eduskunnan oikeusasiamiehelle. 

Eduskunnan oikeusasiamies ei ole vielä ratkaissut kanteluita, jotka koskevat seurakuntien aluekeskusrekistereitä. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on pyytänyt Kirkkohallitukselta selvitystä ja lausuntoa virkatodistusten käsittelyajoista vuosina 2020−2021, käsittelyaikojen syistä ja siitä, millaisia toimenpiteitä käsittelyaikojen lyhentämiseksi on tehty. 

Kirkkohallitus on antanut selvityksen ja lausunnon oikeusasiamiehen kansliaan lokakuussa. 

Ruuhkautuneet aluekeskusrekisterit ovat tehneet korjaavia toimenpiteitä ja kehittäneet toimintaprosessejaan sekä palkanneet lisää henkilökuntaa. Työ on vaativaa ja vaatii pitkähköä perehdyttämistä, joten uusien rekrytointien siirtyminen tuottavaan työhön on hidasta. 

Itä- ja Pohjois-Suomessa palvelu on ollut nopeaa koko ajan.

− Tämä on kirkolle mainehaitta. Se syö kirkon uskottavuutta rekisterinpitäjänä, Espoon seurakuntayhtymän hallintopäällikkö Sari Anetjärvi sanoo.  

Marraskuun alussa Espoon, Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät vetosivat kirkon ylimpiin päättäjiin virkatodistusongelman ratkaisemiseksi. Vetoomus on  Anetjärven mukaan tuottanut tulosta.

Vetoomuksen keskeiset pyynnöt olivat, että ruuhkautumattomat aluekeskusrekisterit ympäri Suomen osallistuisivat kuorman jakoon ruuhkan purkamiseksi ja vielä keskusrekisterin ulkopuolella olevat seurakunnat liittyisivät siihen mahdollisimman pian.

− Hyvin moni uusi aluekeskusrekisteri vastasi huutoomme. Aikaisemmin apua on saatu Kokkolasta ja Ylä-Savosta, mutta nyt myös Kuopion ja Rovaniemen aluekeskusrekisterit ovat ilmoittaneet, että voivat auttaa niitä, joilla on pitkät jonot, Anetjärvi kertoo.

Aluerekisterikeskukset ovat tehneet korjaavia toimenpiteitä ja rekrytoineet lisää henkilökuntaa. 

Aluerekisterikeskukset ovat tehneet korjaavia toimenpiteitä ja rekrytoineet lisää henkilökuntaa. 

Toimiessaan asiakasystävällinen järjestelmä

Suomen seurakunnista suurin osa on jo liittynyt keskusrekisteriin. Espoon hiippakunnan osaltakin tilanne on hyvä, vielä irrallaan olevat seurakunnat liittyvät aluekeskusrekisteriin kevään aikana.

Kirkolliskokous on myös päättänyt palauttaa määrärahoja Kirjuri-jäsentietojärjestelmän kehittämiseen. 

Espoon seurakuntayhtymässä riittävää henkilöstömäärää arvioidaan jatkuvasti. Marraskuun lopulla on jälleen haastateltu uusia työnhakijoita. 

− Olemme tehneet viime kuukausina kaiken, minkä olemme pystyneet.  Kun saamme tämän toimimaan, tämä on asiakkaalle erittäin ystävällinen järjestelmä, Anetjärvi sanoo. 

Virkatodistusten viivästyminen hankaloittaa kuolinpesän hoitoa

Miian 77-vuotias äiti kuoli syksyllä. Äiti asui viimeiset kuukautensa palvelutalossa pienellä paikkakunnalla. Miia asuu pääkaupunkiseudulla, mutta toimi viimeiset ajat äitinsä edunvalvojana. 

Miia kertoo saaneensa äidin asuinpaikkakunnalta virkatodistuksen päivässä. Kyseinen virkatodistus kattaa äidin 75 elinvuotta. Äiti asui Helsingissä vuosina 1967−1969. Näiden kahden vuoden takia perunkirjoitus viivästyy.

Koska Miia on äidin ainoa perillinen, hän hoitaa kaikkia kuolinpesään liittyviä asioita. Pankki vaatii virkatodistuksen, josta näkyvät kaikki perilliset. Tämän jälkeen se voi luovuttaa tilinkäyttöoikeudet jollekin perillisistä. 

− Pankki ei voi lähettää postia minulle, koska sukuselvityksestä puuttuu palanen. Mikäli muita perillisiä olisi, tarvitsisin heiltä valtakirjan, jotta voisin saada postit itselleni.

Tällä hetkellä kuolinpesää koskevat laskut lähetetään palvelutaloon.

− Eräässä tapauksessa kuori on ilmeisesti ollut epäselvä, joten hoitajat ovat avanneet kirjeen. Hoitajat ovat myös keränneet kirjeitä ja lähettäneet ne minulle yhdessä. Olen saanut laskut kuukauden myöhässä. Samaan aikaan velkojilta on tullut viestejä, että miksi en ole maksanut laskuja.

−On outoa, että on turvallista lähettää posti sinne, missä ei ole ketään omaisia.

Voiko virkatodistusten viivästyminen aiheuttaa pahimmillaan tietoturvaloukkauksia?

Apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaan mukaan ei. Pahimmillaan tapauksessa on voinut vaarantua kirjesalaisuuden suoja, joka ei ole ensisijaisesti tietosuoja-asia. 

Pihamaa suosittelee toimintatapojen oikaisua palvelutalon ja omaisten välillä.

Haastateltavan nimi on muutettu, koska hän ei työtehtäviensä vuoksi halua esiintyä omalla nimellään. 

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.