null ”Nyt on aika tehdä loppukiri” – Lähes kaikille seurakuntavaalien ehdokaslistoille pääkaupunkiseudulla tarvitaan vielä ehdokkaita

Seurakuntavaalien ehdokasasettelussa on nyt loppukirin paikka.

Seurakuntavaalien ehdokasasettelussa on nyt loppukirin paikka.

Ajankohtaista

”Nyt on aika tehdä loppukiri” – Lähes kaikille seurakuntavaalien ehdokaslistoille pääkaupunkiseudulla tarvitaan vielä ehdokkaita

Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla pulaa on erityisesti nuorista ehdokkaista. Mahdollisista kokonaan uusista ehdokaslistoista ei ole vielä tietoa. Aikaa on 15.9. asti.

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu on loppusuoralla, sillä ehdokaslistat pitää jättää kirkkoherranvirastoihin viimeistään 15.9. Marraskuussa pidettävissä vaaleissa valitaan lähes 8 000 luottamushenkilöä yhteensä 367 seurakuntaan seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.

Ehdokkaana voi olla viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt ja konfirmoitu kirkon jäsen. Ehdokkaita asettavat valitsijayhdistykset. Useimmat niistä ovat olleet mukana vaaleissa aiemminkin, mutta myös uuden voi perustaa, kunhan mukana on vähintään kymmenen vaaleissa äänioikeutettua seurakunnan jäsentä.

Riittää, että lähtee omana itsenään ajamaan asioita, jotka kokee tärkeäksi, ja löytää sopivan ehdokaslistan.
– viestintäsuunnittelija Outi Pippuri

Pääkaupunkiseudun seurakunnissa mukana näyttävät tämänhetkisten tietojen mukaan olevan vaaleissa aiemminkin olleet ryhmittymät. Niitä on perustettu kirkkopoliittisin perustein, osan taustalla on poliittisten puolueiden aktiiveja, osa on niin sanottuja seurakuntaväen ryhmiä. Tarkempaa tietoa ryhmistä mukaan lukien yhteystiedot löytyvät Espoon, Kauniaisten, Helsingin ja Vantaan seurakuntien vaalisivuilta.

Vaikka vaalityötä on tehty keväästä asti, ehdokashankinta perinteisesti kiihtyy elokuussa. Syytä onkin, sillä pääkaupunkiseudulla monilla ehdokaslistoilla on vielä runsaasti tilaa. Toki tilanne vaihtelee: joissakin seurakunnissa ja osalla valitsijayhdistyksistä ehdokkaita on löytynyt melko hyvin, toisissa on todella pulaa ehdokkaista. Kaikissa seurakuntayhtymissä listoille toivotaan löytyvän vielä lisää etenkin nuoria, mutta tilaa on kaikenlaisille ehdokkaille.

Helsingissä ehdokastilanne vaihtelee

Helsingin seurakuntien viestintäsuunnittelija Outi Pippuri otti pistokoeluonteisesti yhteyttä muutaman seurakunnan erilaisten ehdokaslistojen asiamiehiin eri puolille kaupunkia. Vain yhden listan kokoaja kertoi, että listalla on ehdokkaita jo yli sen, mitä luottamuselimeen voidaan valita. Erään listan asiamies kertoi suurimman osan nykyisistä ehdokkaista jäävän pois ja uusien löytymisen olevan kiven takana.

Ehdokaslistalla voi olla korkeintaan kaksi kertaa se määrä ehdokkaita kuin heitä valitaan oman seurakunnan seurakuntaneuvostoon ja kolme kertaa niin paljon kuin heitä valitaan seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon. Ehdokkaita kannattaa olla runsaasti, sillä suuri ehdokasmäärä tuo listalle yleensä enemmän ääniä ja siten myös läpimenneitä.

– En voi tässä lähteä nostamaan esille yksittäisiä listoja. Vaikka osalla listoista ja seurakunnista oli ihan positiivinen meininki, niin kaikkialla on vielä tilaa uusille ehdokkaille. Etenkin nuoria kaivattaisiin mukaan. Ja muutenkin on hyvä, että listojen kokoonpano on monipuolinen: erilaista ja eri ikäistä väkeä, Pippuri kertoo.

Tarvitaan runsaasti ja monipuolisesti erilaisia ehdokkaita.
– projektikoordinaattori Riina Halme

Monet listojen kokoajista näkevät paljon vaivaa ehdokkaiden kokoamiseen, joten erityisen ilahduttavia ovat olleet tilanteet, joissa ihmiset ovat itse ilmoittautuneet mukaan. Seurakunnilta moni toivoo enemmän taustatukea: vaalien esillä pitämistä.

– Kovasti rohkaisen ihmisiä lähtemään ehdokkaaksi. Ei tarvitse olla mikään joka sunnuntainen kirkossa kävijä. Riittää, että lähtee omana itsenään ajamaan asioita, jotka kokee tärkeäksi, ja löytää sopivan ehdokaslistan, Pippuri kannustaa.

Espoossa listoille kaivataan etenkin nuoria

Espoon seurakuntavaalien projektikoordinaattori Iida Rotko on ollut yhteydessä erilaisiin ehdokaslistojen kokoajiin eri puolilla kaupunkia. Hänen mukaansa ehdokkaita on, mutta enemmänkin mahtuisi.

– Se ilahdutti, että kokonaan uusiakin ehdokkaita on saatu mukaan. Toisaalta useampi vastasi, että listoilla on lähinnä työikäisiä ja eläkeläisiä ja nuoria puuttuu. Moni koki, että on vaikea löytää paikkoja, joista nuoria, ehdokkuudesta mahdollisesti kiinnostuneita voisi tavoittaa, Rotko kertoo.

Seurakunnille on jaettu materiaalia, jota voi hyödyntää vaalien ja ehdokkuuden esillä pitämisessä. Rotkon mukaan osa työntekijöistä saattaa kokea vaaleista viestimisen vaikeaksi, kun ei itse oikein tiedä, mitä luottamushenkilönä toiminen pitää sisällään.

Vaaleista voi Rotkon mukaan hyvin puhua, kunhan ei suosittele mitään tiettyä ehdokaslistaa.

–  Nyt on aika tehdä loppukiri rekrytointiin. Monella saattaa olla ennakkokäsitys jostakin seurakuntalaisesta, että ei häntä varmaan kiinnosta. Eihän sitä voi tietää, jos ei kysy, Rotko rohkaisee.

Kauniaisten seurakunnissa on vaalisivujen mukaan tulossa kaksi ehdokaslistaa.

Vantaalla toivotaan työntekijöiltä lisää aktiivisuutta

Vantaan seurakuntien seurakuntavaalien projektikoordinaattori Riina Halme on niin ikään selvittänyt ehdokasasettelun tämänhetkistä tilannetta Vantaan ehdokaslistojen kokoajilta. Hänen mukaansa osalla ryhmistä menee melko hyvin ja listoille on saatu uusia ja jopa nuoria ehdokkaita. Toisilla ryhmillä on vaikeampaa. Tilanne myös vaihtelee eri seurakunnissa. Missään ei ole vielä liikaa ehdokkaita, päinvastoin.

– Sellaistakin viestiä on tullut, että sukupolven vaihdosta on vaikea tehdä, kun ei tahdo löytyä nuorempia ehdokkaita nykyisten tilalle. Yhden listan kokoaja iloitsi saamastaan maahanmuuttajataustaisesta ehdokkaasta. Vantaa on monikulttuurinen kaupunki, josta löytyy myös kirkon jäseninä olevia maahanmuuttajia, joten tässä voisi olla yksi mahdollisuus, Halme sanoo.

Hänen mukaansa listojen kokoajat ovat harmitelleet työntekijöiden liiallista varovaisuutta ja toivovat, että vaaleja ja ehdokkuutta, toki tasapuolisesti, pidettäisiin esillä.

– Jotta äänestäjät lähtevät uurnille, tarvitaan runsaasti ja monipuolisesti erilaisia ehdokkaita. Paras tapa on kysyä henkilökohtaisesti, sopisiko sinulle asettua ehdolle vaaleissa, voisit olla hyvä luottamushenkilö. Seurakuntien syyskauden toiminta on nyt käynnissä, joten kohtaamisen paikkoja löytyy, Halme ehdottaa.

Vaaleissa valittavat luottamushenkilöt päättävät merkittävistä seurakunnan toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista. Luottamuselinten maallikkojäsenet osallistuvat myös kirkon ylimmän päätöksentekoelimen, kirkolliskokouksen maallikkoedustajien valintaan. He siis vaikuttavat paitsi oman seurakuntansa, myös koko kirkon linjaan.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.