null Seurakuntavaalien ehdokaslistoille saatiin pääkaupunkiseudulla runsaasti uusia ehdokkaita – joukossa muun muassa Mikael Jungner

Ajankohtaista

Seurakuntavaalien ehdokaslistoille saatiin pääkaupunkiseudulla runsaasti uusia ehdokkaita – joukossa muun muassa Mikael Jungner

Helsingissä osa seurakunnista sai hyvin ehdokkaiksi myös alle 30-vuotiaita. Espoossa nuorten ehdokkaiden määrä puolittui. Vantaalla nuoria ehdokkaita on 16.

Marraskuun seurakuntavaalien ehdokaslistat jätettiin seurakunnille torstaina 15.9. Itse vaalit pidetään marraskuussa ja niissä valitaan uudet luottamushenkilöt seurakuntien päättäviin elimiin eli seurakuntien seurakuntaneuvostoihin ja kunkin kaupungin seurakuntien yhteisiin kirkkovaltuustoihin.

Osa ehdokaslistoista on uudistusmielisiä ja arvoliberaaleja, osa perinteisemmin ajattelevia ja arvokonservatiiveja. Poliittisista puolueista enemmän tai vähemmän selkeästi ovat mukana kokoomus ja sosialidemokraatit. Lisäksi on erilaisia seurakuntaväen listoja tai listoja, joissa vakuutellaan oltavan esimerkiksi lasten ja nuorten puolella.

Kalliossa alle kolmekymppisiä saatiin ehdokkaiksi kymmenen

Useimmissa Helsingin seurakunnissa on kaksi ehdokaslistaa. Munkkiniemessä, Paavalissa, Tuomiokirkkoseurakunnassa ja Vuosaaressa on kaikissa kolme listaa.

Helsingissä paikkaa yhteiseen kirkkovaltuustoon tavoittelee 528 ehdokasta ja seurakuntien seurakuntaneuvostoihin 366. Eniten ehdokkaita on suurimmassa seurakunnassa Malmilla, jossa ehdokaslistoja on peräti viisi ja ehdokkaita 61. Toiseksi suurimmassa, Tuomiokirkkoseurakunnassa, ehdokkaita on 51.

Vähiten ehdokkaita on Munkkiniemessä, 17. Oulunkylässä heitä on 18 ja Lauttasaaressa 19.

Naisia ehdokkaista on 258 ja miehiä 205. Ainoastaan Kalliossa, Tuomiokirkkoseurakunnassa ja Pitäjänmäellä on enemmän mies- kuin naisehdokkaita.

Uusia ehdokkaita on melko paljon. Esimerkiksi Roihuvuoren 30 ehdokkaasta peräti 23 on uusia. Pakilan 24 ehdokkaasta uusia on 19. Haagan 24 ehdokkaasta uusia on 17.

Mikaelin ja Vartiokylän seurakunnat yhdistyvät ensi vuoden alussa. Uuden Mikaelin seurakunnan kaikki 37 ehdokasta ovat sen vuoksi uusia.

Eniten alle 30-vuotiaita ehdokkaita on Kalliossa, jossa heitä on 10. Heistä kolme on syntynyt 2000-luvulla. Haagassa alle kolmikymppisiä on kuusi, Herttoniemessä ja Oulunkylässä viisi. Ainoastaan Munkkiniemessä ja Töölössä ei ole yhtään alle 30-vuotiasta ehdokasta.

Koko Helsingin ehdokkaiden keski-ikä on 51 vuotta. Ehdokkaiden keski-ikä on korkein Pakilassa, 61 vuotta, ja Töölössä, 57 vuotta.

Kalliossa on keski-iältään nuorimmat ehdokkaat, 42 vuotta. Mikaelin seurakunnassa keski-ikä on 46 vuotta ja Haagassa 48 vuotta.

Joukossa julkisuudesta tuttuja nimiä

Seurakuntavaaleissa tunnettuja uusia ehdokkaita ovat esimerkiksi Reetta Meriläinen Paavalin seurakunnassa, Mikael Jungner ja Liisa-Maria Voipio-Pulkki Tuomiokirkkoseurakunnassa sekä Panu Laturi Töölössä.

Ehdolle eivät enää asetu muun muassa Fatim Diarra Munkkiniemessä, Timo Junkkaala Paavalissa ja Hanna Paavilainen Malmilla.

Perjantai-iltapäivään mennessä yhdeksän helsinkiläisseurakuntaa oli julkaissut ehdokaslistat verkossa. Ne ovat Haagan seurakunta, Herttoniemen seurakunta, Kallion seurakunta, Kannelmäen seurakunta, Oulunkylän seurakunta, Paavalin seurakunta, Pakilan seurakunta, Roihuvuoren seurakunta ja uusi Mikaelin seurakunta. Lisätietoja vaaleista löytyy myös täältä: helsinginseurakunnat.fi/vaalit.

Näistä Kalliossa, Kannelmäessä, Oulunkylässä ja Pakilassa on kaksi ehdokaslistaa, liberaalin Tulkaa kaikki -liikkeen lista sekä konservatiivisempi toinen lista, jonka nimi vaihtelee. Sosialidemokraatit näkyvät listan nimessä Paavalissa sekä uudessa Mikaelin seurakunnassa. Seurakuntavaaleille tuttuun tapaan monien listojen nimet ovat aika ympäripyöreitä, eivätkä välttämättä kerro listan tavoitteista tai taustaryhmistä. Niistä kannattaa etsiä lisätietoa seurakuntien verkkosivuilta.

Yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan Helsingissä 91 jäsentä ja seurakuntaneuvostoihin 268 jäsentä. Seurakuntia on vuoden alussa 19, joista kolme ruotsinkielisiä.

Seurakuntavaalit pidetään marraskuussa.

Seurakuntavaalit pidetään marraskuussa.

Espoon ehdokkaista kolme neljäsosaa on uusia

Marraskuussa pidettäviin seurakuntavaaleihin on Espoossa asetettu yhteensä 483 ehdokasta. Kirkkovaltuustopaikkaa seuraavalle nelivuotiskaudelle tavoittelee 238 ehdokasta ja kuuteen seurakuntaneuvostoon on ehdolla yhteensä 245 henkeä. Suurin osa ehdokkaista on ehdolla molemmissa vaaleissa.

Vaalien ehdokkaista noin 75 prosenttia on uusia. Noin 28 prosenttia ehdokkaista on tällä hetkellä seurakuntaneuvoston jäseniä ja joka viides valtuustoehdokas on nykyinen kirkkovaltuutettu. Vajaa kolmannes nykyisistä luottamushenkilöistä ei asetu ehdolle seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Ehdokkaiden määrä on samalla tasolla kuin viime vaaleissa. Ehdokkaiden keski-ikä on 55 vuotta. Alle 30-vuotiaita ehdokkaita on yksitoista eli puolet edellisvaaleihin verrattuna. Naisia ja miehiä on ehdolla suunnilleen yhtä paljon – seurakuntaneuvostoon pyrkii niukka enemmistö naisia ja valtuustoon niukka enemmistö miehiä.

Kaikissa suomenkielisissä seurakunnissa ehdokkaita asetti kolme valitsijayhdistystä. Poliittisista puolueista omalla listallaan mukana on tällä kertaa ainoastaan kokoomus, jonka listoilla on joka neljäs ehdokas. Osa listan ehdokkaista on sitoutumattomia.

Eniten ehdokkaita on jälleen perinteisiä arvoja kannattavalla Yhdessä matkalla -valitsijayhdistyksellä. Heidän listoillaan on hieman yli 40 prosenttia ehdokkaista, kun viime vaaleissa he asettivat yli puolet ehdokkaista.

Uudistusmieliset valitsijayhdistykset Kirkko kaikille ja Tulkaa kaikki ovat vahvistaneet osuuttaan. Viimeksi joka viides ehdokas edusti heitä, nyt osuus on noin 35 prosenttia.

Espoossa valitaan 61 jäsentä yhteiseen kirkkovaltuustoon sekä yhteensä 96 jäsentä kuuden seurakunnan seurakuntaneuvostoihin. Esbo församlingissa jätettiin vain yksi ehdokaslista ja siellä päädyttiin sopuvaaliin.

Espoon seurakuntien vaaleista löytyy lisää tietoa muun muassa vaalisivuilta

Kauniaisissa on kaksi listaa

Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa on seurakuntavaaleissa kaksi ehdokaslistaa sekä seurakuntaneuvoston että yhteisen kirkkovaltuuston vaaliin: Kaikkien kirkko -ehdokaslista ja Kauniaisten kokoomuksen Kokoomus mukana -ehdokaslista.

Kumpaankin luottamuselimeen on yhteensä 21 ehdokasta, joista nykyisiä valtuutettuja on 7 ja uusia 14. Ehdokkaista 13 on naisia ja kahdeksan miehiä. Viime vaaleissa ehdokkaita oli seurakuntaneuvostoon 20 ja valtuustoon 19 eli ehdokkaiden määrä nousi hieman.

Kauniaisten ruotsinkielisen seurakunnan luottamushenkilöt valitaan sopuvaaleilla.

Kauniaisten suomalaisen seurakunnasta valitaan seurakuntaneuvostoon 12 jäsentä ja Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon suomalaisesta seurakunnasta 13 jäsentä. Lisätietoa löytyy vaalisivuilta.

Vantaalla ehdokasmäärä väheni, uusia on paljon

224 vantaalaista on asettunut ehdolle kotiseurakuntansa asioista päättävään seurakuntaneuvostoon ja 197 kaikkien Vantaan seurakuntien asioista päättävään yhteiseen kirkkovaltuustoon. Vuoden 2018 vaaleissa ehdokkaita oli 263 eli ehdokkaita on nyt 15 prosenttia vähemmän.

Uusia ehdokkaita on paljon, erityisesti Vantaankosken seurakunnassa.

Yli puolet ehdokkaista on uusia eli he eivät ole ennen toimineet seurakunnan luottamushenkilöinä. Eniten uusia ehdokkaita asettui ehdolle Vantaankosken seurakunnassa.

– On tärkeää, että on pysyvyyttä, mutta on tärkeää saada myös uusia ehdokkaita. Uudet ehdokkaat kertovat siitä, että seurakuntavaalit kiinnostavat, Vantaan seurakuntayhtymän keskusvaalitoimikunnan puheenjohtaja ja Tikkurilan seurakunnan kirkkoherra Janne Silvast kommentoi tilannetta Vantaan seurakuntien tiedotteessa.

Alle 30-vuotiaita ehdokkaita on vähän, vain 16 koko Vantaalla. Hämeenkylän seurakunnassa ehdolle ei asettunut yhtään alle 30-vuotiasta. Eniten nuoria ehdokkaita on Rekolan seurakunnassa, jossa 32 ehdokkaasta alle 30-vuotiaita ehdokkaita on viisi.

Listoja on koottu muun muassa arvoperustein

Vantaan Hakunilan seurakunnassa ehdokaslistoja on viisi: Avoin seurakunta, Kokoava seurakunta, Sanasta elämään, Sosiaalidemokraattinen seurakuntaväki ja Tulkaa kaikki. Ehdokkaista on 13 uusia.

Hämeenkylän seurakunnassa ehdokaslistoja on kolme: Hämeenkylän huominen, Tulkaa kaikki ja Kokoava seurakunta. Listoja on yksi vähemmän kuin viime vaaleissa. Ehdokkaita on yhteensä 23, joista kymmenen uusia.

Korsossa ryhmiä on viisi: Avoin seurakunta, Sanasta elämään, Sosiaalidemokraattinen seurakuntaväki, Kokoava seurakunta ja Tulkaa kaikki. Uusia ehdokkaita on 14.

Rekolan seurakunnassa ehdokaslistoja on viisi ja ehdokkaita seurakuntaneuvostoon 32, yhteiseen kirkkovaltuustoon 31. Uusia ehdokkaita on 22. Ryhmät ovat Kokoava seurakunta, Sanasta elämään, Sosiaalidemokraattinen seurakuntaväki, Tulkaa kaikki ja uutena Tavikset-ehdokaslista.

Tikkurilan seurakunnassa seurakuntaneuvostoon on ehdolla 54 seurakuntalaista, kirkkovaltuustoon 54. Ehdokaslistoja on neljä: Sosialidemokraattinen seurakuntaväki, Tulkaa kaikki, Sanasta elämään ja Kokoava seurakunta.

Vantaankosken seurakunnassa uusia ehdokkaita on jopa 50. Seurakuntaneuvostoon on ehdolla 36, valtuustoon 28. Ryhmiä on neljä: Kokoava seurakunta, Tulkaa kaikki, Sosiaalidemokraattinen seurakuntaväki ja Sanasta elämään.

Ehdokaslistoista Tulkaa kaikki yhdistää arvoliberaaleja, Sanasta elämään on arvokonservatiivinen, Kokoavan seurakunnan listoilla on muun muassa kokoomuslaisia ja perussuomalaisia ehdokkaita. Avoin seurakunta ja Hämeenkylän huomen ovat niin sanottuja seurakuntaväen listoja.

Vantaan ruotsinkielisessä seurakunnassa Vanda svenskassa järjestetään sopuvaali. Ehdokkaita 12-paikkaiseen seurakuntaneuvostoon on 11 ja yhteiseen kirkkovaltuustoon kolme.

Seurakuntaneuvostoihin valitaan Vantaalla seurakunnan koosta riippuen 12–16 jäsentä ja yhteiseen kirkkovaltuustoon 51 jäsentä. Lisätietoa on vaalisivuilla.

Korjaus 19.9. klo 11.15: myös Haagan seurakunnan ehdokaslistat julkaistiin perjantaina.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on 8.-12.11.2022 ja varsinainen vaalipäivä on 20.11.2022. Äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.