null Lähes puolet kirkon nuorisotyönohjaajista on harkinnut alan vaihtoa – he saavat mielestään arvostusta saman verran kuin tiskirätit, joita jakavat kirkolliskokoukselle

Nuorisotyönohjaajat ovat tyytymättömiä siihen, miten kirkko työnantajana kohtelee heitä.

Nuorisotyönohjaajat ovat tyytymättömiä siihen, miten kirkko työnantajana kohtelee heitä.

Lähes puolet kirkon nuorisotyönohjaajista on harkinnut alan vaihtoa – he saavat mielestään arvostusta saman verran kuin tiskirätit, joita jakavat kirkolliskokoukselle

Kirkkohallitus hautasi vuosikymmeniä kestäneen haaveen, että nuorisotyönohjaajien virka katsottaisiin hengelliseksi.

Kirkossa on 1960-luvulta lähtien keskusteltu, pitäisikö nuorisotyönohjaajan virka liittää osaksi diakonian vihkimysvirkaa. Tässä diakonaatiksi kutsutussa mallissa kirkon nuorisotyönohjaajan, diakonin, diakonissan ja esimerkiksi lehtorin ammatit muistuttaisivat pappeutta. Kyseisiä virkoja kutsutaan maallikkoviroiksi, koska työtehtäviä ei kirkossa mielletä hengellisiksi, vaikka nuorisotyönohjaajat pitävät usein hartauksia ja ovat rippikouluissa opettajina.

Asiaa palloteltiin vuosikymmenten ajan kirkolliskokouksen ja kirkkohallituksen välillä. Nyt peli on vihelletty poikki, sillä kirkkohallituksen äskettäin tilaama selvitys päätyy lopputulokseen, ettei virkoja voida muuttaa. Nuorisotyön ammattilaiset pysyvät maallisen työn tekijöinä.

Kirkko työnantajana olisi voinut antaa tunnustusta nuorisotyönohjaajille muuttamalla viran hengelliseksi.
– KNT:n toiminnanjohtaja Arja Lusa

Nuorisotyönohjaajien ammattiliitto Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT kokee päätöksen merkittävänä takaiskuna. Sen vuoksi KNT jakaa kirkolliskokousedustajille tiskirättejä ensi viikolla 6. marraskuuta. Silloin kirkolliskokous kokoontuu Turussa.

– Rätti on konkreettinen viesti, joka osoittaa, minkä verran kirkossa arvostetaan nuorisotyönohjaajia, sanoo KNT:n toiminnanjohtaja Arja Lusa.

– Nuorisotyönohjaajan viran saamasta tunnustuksesta on haaveiltu 1960-luvulta lähtien. Kysymys maallikkovirasta ja hengellisestä virasta on olennaisesti identiteettiin liittyvä asia. Kirkko työnantajana olisi voinut antaa tunnustusta nuorisotyönohjaajille muuttamalla viran hengelliseksi, sillä käytännön kasvatustyössä hengellisyys on jatkuvasti esillä. Nuorisotyönohjaajilla on hyvin korkeatasoinen pedagoginen ammattitaito lasten ja nuorten maailmassa, Lusa sanoo.

Äskettäin KNT teki jäsenkyselyn, josta kävi ilmi, että peräti 44 prosenttia kirkon nuorisotyönohjaajista on harkinnut työpaikan vaihtamista jaksamissyistä.

– Varmasti osalla tämä työpaikan vaihtaminen tarkoittaa myös vaihtamista pois kirkosta, arvelee Lusa.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: