null Helsingin väestönkasvusta kolme neljäsosaa tulee ulkomaalaistaustaisista

Helsingin bussikuskeista lähes puolet on jo ulkomaalaistaustaisia.

Helsingin bussikuskeista lähes puolet on jo ulkomaalaistaustaisia.

Helsingin väestönkasvusta kolme neljäsosaa tulee ulkomaalaistaustaisista

Enin osa ulkomaalaistaustaisista tulee entisestä Neuvostoliitosta. Heitä on Helsingissä yli 17 000.

Joka seitsemäs helsinkiläinen on ulkomaalaistaustainen. Helsingissä asui vuoden 2017 alussa yhteensä 94 888 ulkomaalaistaustaista henkilöä, mikä oli 14,9 prosenttia kaupungin koko väestöstä. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Helsingin kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön raportista. Ulkomaalaistaustaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla.

Vuoden 2017 alussa helsinkiläisten ulkomaalaistaustaisten yleisin taustamaa oli entinen Neuvostoliitto. Neuvostotaustaisia henkilöitä oli vuoden 2017 alussa 17 653. Toiseksi suurimman ulkomaalaistaustaisten ryhmän muodostavat Virosta tulleet. Heitä oli viime vuoden alussa 12 975.

Vuoden 2016 aikana eniten kasvoi aasialaistaustaisten ja afrikkalaistaustaisten helsinkiläisten määrä. Somalia on taustamaana 9 450 henkilöllä. Irakilaistaustaisia on Helsingissä 4 411, ja kiinalaistaustaisia on 3 200.

Monissa ammattiryhmissä ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden osuus kaikista työntekijöistä on merkittävä. Lähes puolet toimisto- ja laitossiivoojista sekä linja-auton ja raitiovainunkuljettajista on ulkomaalaistaustaisia. Ulkomaalaistaustaisia on huomattavan paljon myös ravintolanjohtajissa, siivoustyön esimiehissä sekä talonrakentajissa. Näissä työntekijäryhmissä ulkomaalaistaustaisia on yli kolmasosa kaikista työntekijöistä. Esimerkiksi vuonna 2014 ulkomaalaistaustaisia siivoojia oli Helsingissä 4 129. Helsingin kaikista työllisistä ulkomaalaistaustaisia oli joka kymmenes.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: