null Kirkossa on haluja päivittää termejä: Kirkkoherrasta seurakunnan johtajaksi ja tuomiokirkosta katedraaliksi

Ajankohtaista

Kirkossa on haluja päivittää termejä: Kirkkoherrasta seurakunnan johtajaksi ja tuomiokirkosta katedraaliksi

Voisiko kirkkoherranvirasto olla tulevaisuudessa seurakunnan toimisto ja tuomiokapituli piispan toimisto? Se on mahdollista, sillä hallintotermien uudistaminen on vireillä.

Kaksi viidestä vastaajasta haluaisi päivittää tuomiokapitulin nimityksen ja joka kolmas tuomiorovastin tittelin, ilmenee kirkkohallituksen tuoreesta kyselystä. Toisaalta melkein puolet kyselyyn vastanneista arvioi, että kaikki nykyisen virka- ja hallintoterminologian nimikkeet ovat edelleen hyviä ja käyttökelpoisia.

Kirkkohallitus on tehnyt seurakunnille, seurakuntayhtymille ja tuomiokapituleille laajan kyselyn kirkon tulevaisuuteen liittyvistä uudistuksista kesä–syyskuussa 2017. Yksi kyselyn osio koski kirkon virka- ja hallintoterminologiaa.

"Tuomio" perustuu käännösvirheeseen

Kyselyssä vastaajia pyydettiin valitsemaan annetulta listalta sellaiset termit, jotka vaatisivat vastaajien mielestä uudistamista. Moni vastaajista tiedosti muutostarpeita, mutta ei keksinyt uusia termejä vanhojen tilalle.

Eniten vierastettiin sanaa tuomiokapituli (41 prosenttia vastanneista). Tilalle ehdotettiin seuraavia: piispan toimisto, kapituli, hiippakuntatoimisto, hiippakuntakanslia tai hiippakuntavirasto, hiippakuntakeskus, hiippakuntahallitus, kirkon aluekeskus ja kirkon aluetalo.

Vain 22 prosenttia vastanneista näki tarvetta muuttaa sukupuolittavaa titteliä.

Tuomiorovasti ja tuomiokirkko kaipasivat päivitystä joka kolmannen vastaajan mielestä. "Tuomio" sanojen alussa perustuu käännösvirheeseen.

Korvaavia nimityksiä voisivat olla: hiippakuntarovasti, johtava rovasti, katedraaliseurakunnan johtaja/kirkkoherra, varapiispa, hallintorovasti, katedraalirovasti. Tuomiokirkkoa voisi kutsua mieluummin katedraaliksi, piispan kirkoksi tai piispan kotikirkoksi, hiippakuntakirkoksi, pääkirkoksi tai suurkirkoksi.

Tuomiokirkkoseurakunta voisi olla esimerkiksi katedraaliseurakunta, keskusseurakunta tai piispan seurakunta. Muutamien mielestä erityistermiä ei tarvita.

"Kirkkoherra" häiritsee vain harvaa

Kirkkoherra on jokaisessa seurakunnassa. Yllättävää kyllä, vain 22 prosenttia vastanneista näki tarvetta muuttaa tätä sukupuolittavaa titteliä, vaikka naisia toimii kirkkoherroina yhä enemmän (Helsingissä kaksi, Vantaalla kaksi, Espoossa kaksi ja Kauniaisissa yksi).

Korvaaviksi sanoiksi ehdotettiin näitä: seurakunnan / paikallisseurakunnan johtaja, johtava pappi / pastori, rovasti, kirkkopaimen, arkkipastori.

Lääninrovasti voisi olla aluerovasti, rovastikunnan johtaja tai maakuntarovasti. Monen mielestä nimikettä ei tarvita.

Entäs sitten kirkkohallitus? Vain 7 prosenttia vastanneista halusi uudistaa termin. Ehdotuksia: kirkon talo, kirkon keskustoimisto, kirkon palvelukeskus, kirkollistoimisto.

Seurakuntayhtymä koetaan melko toimivaksi, koska vain 6 prosenttia halusi muokata sitä. Olisiko (Helsingin) seurakunnat, seurakuntien keskus tai seurakuntaliitto selkeämpi?

Kyselyyn vastasi seurakunnissa kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto, seurakuntayhtymissä yhteinen kirkkoneuvosto ja hiippakunnissa hiippakuntavaltuusto tai tuomiokapituli. Kyselyn vastausprosentti oli 64.

Kysely toimii taustamateriaalina, kun kirkolliskokoukselle laaditaan myöhemmin selvitys termien uudistamisesta.

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten seurakuntayhtymiin kuuluu yhteensä 36 seurakuntaa, joista kuusi ruotsinkielisiä.

Kirkkohallituksen kyselyyn vastasi 254 seurakuntaa, 20 seurakuntayhtymää ja kaikki yhdeksän hiippakuntaa.

 

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

Selkokielen neuvottelukunta palkitsi kirkon selväsanaisuudesta

Ajankohtaista

Kirkkohallituksen Riitta Kuusi myöntää, että selväsanaisuus ja selkokielisyys eivät yleensä ole ominaisuuksia, joita liitetään kirkkoon.
Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.