null Manipuloija muuntaa totuutta ja sekoittaa suhteet

Vedoten ja liehitellen. Persoonallisuushäiriöisten ihmisten käytökselle on yhteistä vahva vaikuttamispyrkimys eli manipulointi. Se on ovelaa vallankäyttöä, jolla pyritään ohjaamaan toisen mieltä. Kuva: Hans Eiskonen

Vedoten ja liehitellen. Persoonallisuushäiriöisten ihmisten käytökselle on yhteistä vahva vaikuttamispyrkimys eli manipulointi. Se on ovelaa vallankäyttöä, jolla pyritään ohjaamaan toisen mieltä. Kuva: Hans Eiskonen

Hyvä elämä

Manipuloija muuntaa totuutta ja sekoittaa suhteet

Moni osaa jo tunnistaa narsistin. Harvempi hoksaa, että arkipäivän narsisti on häikäilemätön manipuloija. Manipulointi sekoittaa suhteet niin töissä kuin kotonakin.

Mistä on kyse, kun ihminen vääristelee totuutta, muuntelee asioiden kulkua, jopa petkuttaa ja pettää, mutta ei osoita kiinni jäädessään minkäänlaisia katumuksen merkkejä? Miten hän kehtaa?

Manipuloijalla on eri säännöt muille kuin itselleen. Hän pystyy valehtelemaan silmää räpäyttämättä, koska hakee vain omaa hyötyään, toteaa psykologi Taija Stoat.

Stoat on perehtynyt aiheeseen sekä väitöskirjassaan että työssään kriminaalipsykologina ja henkilöstökonsulttina.

– Nämä ihmiset ovat persoonallisuushäiriöisiä. Heidän käytökselleen on yhteistä vahva vaikuttamispyrkimys eli manipulointi. Se on ovelaa vallankäyttöä, jolla pyritään ohjaamaan toisen mieltä.

Stoat puhuu mieluummin manipuloivasta käyttäytymisestä kuin nimikkeistä tai diagnooseista. Manipulointi voi liittyä useaan eri persoonallisuushäiriöön; esimerkiksi narsisti on useimmiten manipuloiva.

Voimakastahtoinen, hankala vai häiriintynyt?

Tavallisessa arjessa manipulointi näkyy kyvyttömyytenä ottaa muita huomioon ja tehdä joustavasti yhteistyötä. Manipuloinnin, kuten kaikkien persoonallisuushäiriöiden, syy löytyy lapsuuden kiintymyssuhteista, persoonallisuustekijöistä ja perimästä.

Monilla ihmisillä voi olla manipuloiva piirteitä, vaikka he eivät olisikaan persoonallisuushäiriöisiä. Milloin kyseessä on persoonallisuushäiriö ja milloin vain voimakas temperamentti?

Taija Stoat näkee manipulatiivisuuden eräänlaisena jatkumona, ikään kuin asteikkona janalla. Janan alkupäässä ovat terveet, voimakastahtoiset ihmiset, joilla manipulatiivisuus voi ilmentyä tarpeena luoda hyvä vaikutelma, saavuttaa valtaa ja ottaa tilannejohtajuus. Silti heillä on kykyä empatiaan, tervettä syyllisyydentuntoa ja halua toimia muiden hyväksi. Juuri tämä erottaa häiriintyneen ja terveen tyypin toisistaan: persoonallisuushäiriöinen ei kykene ottamaan vastaan kritiikkiä ja muuttamaan toimintaansa.

Manipulatiivisuusjanan keskivaiheilla ovat hankalat persoonat, jotka riitelevät herkästi, etsivät omaa etuaan ja suuttuvat kritiikistä. Loppupäässä ovat patologiset valehtelijat, jotka voivat kylmästi kostaa, pettää ja jättää. Ja aivan ääripäässä ovat hyvin vakavasti persoonallisuushäiriöiset ihmiset, joita voidaan kutsua myös psykopaateiksi. He kykenevät jopa murhaan.

– Persoonallisuushäiriöinen uskoo aina olevansa oikeassa ja usein myös lain yläpuolella, Stoat sanoo.

Manipuloijalle onkin tyypillistä, että häntä eivät koske säännöt ja asetukset. "Säännöt on tehty rikottaviksi", hän tuumii, ja toimii oman tahtonsa mukaan.

Suhteessa manipuloijan kanssa

Moni fiksu, koulutettu nainen on haksahtanut naimisiin narsistin kanssa. Ja yhtä moni älykäs ja tuloshakuinen esimies on palkannut manipuloijan yritykseensä. Miten ihmeessä?

Yksinkertaisesti siitä syystä, että halutessaan manipuloija osaa olla karismaattinen, huomaavainen ja hurmaava. Valloituskierroksellaan manipuloija kätkee omistushalunsa ja määräilynhalunsa.

Parhaimmillaan nainen uskoo olevansa onnekas, kun on tavannut näin erinomaisen miehen!

– Taitava manipuloijat ovat hyvin luottamusta herättäviä. He osaavat vedota tunteisiin ja luoda itsestään vilpittömän kuvan, Taija Stoat sanoo.

– Koska he ovat patologisia valehtelijoita, heitä ei edes kiinnijäänti pelota, Stoat jatkaa ja muistuttaa, että manipuloija voi hämätä myös henkilöhaastattelussa ja soveltuvuusarvioinnissa, ellei haastattelija ole tietoinen ilmiöstä.

Koska tällainen henkilö osaa manipuloida ihmisiä taitavasti, hän osaa myös iskeä vastapuolen heikkoihin kohtiin, herättää toisessa epävarmuutta tai kehua häntä tarvittaessa.

Vuorovaikutustilanteissa manipuloija kaappaa helposti keskustelun kulun, olipa sitten kyse treffeistä tai työpaikkahaastattelusta.

– Tyypillisiä vuorovaikutuksen muotoja ovat rönsyily ja viihdyttävien tarinoiden kertominen. He usein antavat vaikutelman, että ovat intensiivisesti läsnä, pitäen tiivistä katsekontaktia ja tulevat fyysisesti lähelle.

Jos tuntuu, että jokin ei täsmää

Manipuloija osaa myös kehua, liehitellä ja vedota toisen tunteisiin. Hän saa toisen tuntemaan itsensä aivan erityiseksi ihmiseksi, ja kukapa ei sellaista haluaisi?

Jos kaikki on liian hyvää ollakseen totta, hälytyskellojen tulisi soida. Miten tämä supermies tai -nainen voi olla edelleen vapaana tai vailla työpaikkaa?

– Jos tulee tunne, että jokin ei täsmää, luota vaistoosi. Manipuloijan seurassa saattaa tulla kummallinen tai epämiellyttävä olo, ikään kuin ei oikein pysyisi perässä toisen jutuissa, Taija Stoat muistuttaa.

– Jos kysyt tai kyseenalaistat, hän leimaa sinut tyhmäksi, mutta niin hienovaraisesti, että ajattelet näin itse itsestäsi.

 

"Taitava manipuloijat ovat luottamusta herättäviä. He osaavat vedota tunteisiin ja luoda itsestään vilpittömän kuvan." -Psykologi Taija Stoat

 

Stoat neuvoo, miten manipuloijan tunnistaa:

– Tarkista, pystyykö hän myöntämään virheitään. Onko hän koskaan tehnyt mitään väärin?

Manipuloijien omasta mielestä mikään epäonnistuminen ei ole heidän syytään; heillä ei ole omaa osuutta asioiden tai ihmissuhteiden kariutumiseen vaan vika on aina muissa. Ja muita he voivat haukkua sumeilematta, jopa nimittää narsisteiksi. Peiliin he eivät osaa katsoa, sillä heiltä puuttuu terve omatunto.

– Manipuloija antaa mielellään lupauksia, joita ei edes aio täyttää. Hän unohtaa ne saman tien eikä tunne niistä minkäänlaista vastuuta. Narsistinen manipuloija on myös taitava herättämään sääliä.

Manipuloija esimiehenä

Koska manipuloija osaa luoda itsestään haluamansa mielikuvan, hän saa usein hyvän työpaikan. Ja se työpaikka on luonnollisesti esimiehen paikka, jotta manipuloija voisi teettää työt muilla ja ratsastaa heidän työnsä tuloksilla!

– Hän saattaa kyllä olla kyvykäs tekemään työnsä, mutta on haluton hoitamaan sitä. Mieluiten hän kerää mainetta muiden aikaansaannoksilla, Taija Stoat tiivistää.

Tyypillinen kuvio työelämässä on manipuloiva lähiesimies, joka on ympäröinyt itsensä tunnollisilla työntekijöillä.

– Manipuloija on taitava hyödyntämään ryhmädynamiikan lakeja. Hän osaa hallita ja hajottaa sekä luoda kuppikuntia. Hän saattaa puhua takanapäin tai myös kahden kesken asioita, yhdelle yhtä, toiselle toista. Näin hän estää sen, että ihmiset puhuisivat keskenään ja hänen manipulointinsa paljastuisi, Stoat kuvailee.

Pahimmillaan esimies kokoaa ympärilleen hovin: Pieni, häntä palvova joukko tottelee ja saa erikoisetuja. Kyseenalaistajat ja kritisoijat saavat tuntea narsistin vihan nahoissaan.

Jos kyseessä on pienempi yritys, joka ei käytä rekrytoinnissa henkilöarviointeja, manipuloija saattaa päästä ylimpään johtoon asti. Mitä korkeammalla hän on, sitä enemmän tuhoa hän saa aikaan työyhteisössä.

– Jos manipuloija irtisanotaan, hän uhkaa romuttaa koko organisaation maineen mennessään. Työyhteisön hän jättää kaaosmaiseen tilaan. Mutta koskaan hänessä itsessään ei toki ole syytä. Hänellä vain sattuu toistuvasti olemaan epäpäteviä esimiehiä, epäreiluja työkavereita ja osaamattomia alaisia, Stoat sanoo.

Manipuloija voi joskus olla myös salaa työpaikan piilovaikuttaja, häirikkö tai kiusaaja. Mutta siinäkin hän on taitava: hän iskee kyntensä sinuun silloin, kun muut eivät ole paikalla, käy sähköpostin sijaan käytäväkeskusteluja eikä jätä jälkiä. Hänellä on kaikkeen selitys valmiina. Omaa käytöstään hän ei myönnä häirinnäksi.

Mitä voi tehdä?

Muut oppivat olemaan varuillaan manipuloijan seurassa. Hänen esimiehensäkin saattaa pelätä häntä ja paeta mieluiten huoneeseensa.

Taija Stoat muistuttaa, että työturvallisuuslain mukaan esimiehen on tarkkailtava työyhteisön sosiaalista tilaa ja työntekijöiden vointia. Epäasialliseen käytökseen on puututtava.

Manipuloijaa ei kuitenkaan koskaan kannattaisi kohdata kahdestaan, sillä hän on taitava tekemään perättömiä ilmiantoja tai valituksia. Tyypillistä on sekin, että kehityskeskustelun päätteeksi manipuloija tilittää elämänsä kauheutta ja esimies huomaa pyytelevänsä vaativuuttaan anteeksi.

– Pyydä useampia henkilöitä mukaan neuvotteluun ja pidä tarkkaan huoli, että pysytte asian ytimessä. Älä provosoidu, älä päästä omia tunteitasi esiin, äläkä anna manipuloijan johdattaa keskustelua. Muista myös dokumentoida kaikki, Stoat neuvoo.

 

Lähteenä myös: Viljamaa, Janne: Pidä puolesi – irti narsistin hampaista. WSOY 2010.

Narsisti, manipuloija vai psykopaatti?

Persoonallisuushäiriöt voidaan jakaa useaan alaluokkaan, joista kaikista löytyy manipulatiivisia piirteitä.

Yleisin häiriö on epävakaa persoonallisuus (vrt. aiempi rajatilapersoona).

Epävakaa persoonallisuus on ihminen, joka on ennalta arvaamaton, raivokohtauksissaan pelottava ja mielialaltaan häilyvä. Pettymyksen sietokyky on alhainen ja itku tulee helposti. Hänellä on vaikeuksia joustaa ja ottaa vastaan kritiikkiä.

Narsistinen persoonallisuus kuvittelee itsestään suuria ja tahtoo valtaa, asemaa ja statusta.

Huomionhakuinen persoonallisuus haluaa olla huomion keskipisteenä ja sortuu helposti dramaattisuuteen. Tunteet pinnallisia ja vaihtelevia, koettaa myös vietellä seksuaalisuudella.

Epäsosiaalinen persoonallisuus elää muiden kustannuksella ja etsii vain lyhytnäköisiä ratkaisuja. Pitkän aikavälin suunnitelma puuttuu. Hän on säännöistä piittaamaton ja aggressiivinen. Ääriesimerkki on psykopaatti, joka sortuu ehkä rikoksen poluille.

 

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

Lapsestakin voi tulla uhriutunut marttyyri, joka ankeuttaa ympäristöään – marttyyriydestä voi päästä irti, kunhan ilmapiiri on turvallinen

Hyvä elämä

Marttyyrilla on huono itsetunto, minkä vuoksi hän odottaa loputtomasti kiitosta. Seurauksena on ilottomuutta ja uupumusta.Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.